Friday, 14 June 2024

สูตรอาหารไก่แบบประหยัด ” หยวกกล้วยหมัก ” ลดต้นทุ่น เพิ่มผลผลิต

วันนี้ขอเอาใจเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่หรือท่านใดที่อยากคิดจะเริ่มเลี้ยงไก่ด้วยการนำเสนอ สูตรอาหารไก่ลดต้นทุนโดยใช้ต้นกล้วยหมัก ซึ่งสูตรนี้ได้รับการเผยแพร่โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ ครับ

ส่วนผสมในการทำอาหารหมัก

1. ต้นกล้วยสับแล้ว 30 กิโลกรัม

2. รำหยาบ 30 กิโลกรัม

3. มูลวัวแห้ง 4 กิโลกรัม

4. ดินแดง 2 กิโลกรัม

5. ปลายข้าว 1 กิโลกรัม

6. เกลือ 2 ช้อนแกง

7. น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม

วิธีการทำ
นำส่วนผสมต่างๆผสมรวมกันแล้วหมักทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 5 วัน แล้วนำไปผสมกับวัตถุบเลี้ยงไก่อื่นๆ เช่น อาหารข้น 14-21% โปรตีน รำข้าว ปลายข้าว เป็นต้น

Exif_JPEG_422

โดยสัดส่วนที่แนะนำในการเลี้ยงไก่ในระยะต่างๆ มีดังนี้

ช่วงระยะที่ 1 : ช่วงแรกเกิด-1.5 เดือน ให้ไก่กินอาหารข้นเป็นหลักในปริมาณ 10 กิโลกรัม
ช่วงระยะที่ 2 : ช่วงอายุ 1.5-3 เดือน ให้ไก่กินอาหารผสมที่ส่วนผสมของอาหารข้น 6 กิโลกรัม ปลายข้าว 2 กิโลกรัม รำ 2 กิโลกรัม

ช่วงระยะที่ 3 : ช่วงอายุ 3-4 เดือน ให้ไก่กินอาหารผสมที่ส่วนผสมของอาหารข้น 5 กิโลกรัม ปลายข้าว 1 กิโลกรัม รำ 1 กิโลกรัม และอาหารหมัก 1 กิโลกรัม


ช่วงระยะที่ 4 : ช่วงอายุ 4-5 เดือน ให้ไก่กินอาหารผสมที่ส่วนผสมของอาหารข้น 3 กิโลกรัม ปลายข้าว 1 กิโลกรัม รำ 1 กิโลกรัม และอาหารหมัก 5 กิโลกรัม

ช่วงระยะที่ 5 : ช่วงอายุ 5 เดือน จนถึงปลด ให้ไก่กินอาหารผสมที่ส่วนผสมของอาหารข้น 2 กิโลกรัม ปลายข้าว 1 กิโลกรัม และอาหารหมัก 7 กิโลกรัม

สูตรอาหารหมักต้นกล้วยหมักนี้ เฉลี่ยเพียงราคากิโลกรัมละ 3.32 บาท เท่านั้น โดยทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ ได้นำสูตรอาหารหมักดังนี้ไปตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ของโปรตีน พบว่า มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนถึง 15.3% เหมาะสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่อย่างมาก

ขอบคุณข้อมูล : เทคโนโลยีปศุสัตว์