Saturday, 20 July 2024

สูตรรองพื้นก้นหลุม ด้วยวิธีการง่ายๆรับรองปลูกพืชอะไรก็งามได้ผลดีแน่นอน

วันนี้ขอนำเสนอสูตรรองพื้นก้นหลุมปลูกด้วยวิธีการง่ายๆที่ปลูกอะไรก็งาม สูตรนี้เป็นสูตรง่ายที่ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆตามท้องถิ่น โดยจะช่วยให้ต้นไม้โตไวใบเขียวและงามทุกต้นเลยค่ะ

โดยสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ขี้เถ้าแกลบหรือแกลบดำและเศษถ่านเป็นตัวช่วย โดยสารที่สำคัญที่ช่วยบำรุงพืชคือ สารซิลิก้านั่นเอง สูตรนี้ต้องขอขอบพระคุณ ยูทูปชาแนลช่อง Sivakorn Channel ที่ได้เผยแพร่ความรู้ดีๆแก่เกษตรกรทุกท่านค่ะ

ประโยชน์ของขี้เถ้าแกลบ

ในขี้เถ้าแกลบประกอบด้วยสารซิลิก้าจะช่วยเสริมให้พืชทนต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น ช่วยให้พืชแข็งแรงใบไม่ให้เหี่ยวแห้ง ใบเขียวรสชาติดีและเร่งดอกเร่งผลได้อย่างดีเยี่ยม ที่สำคัญยังช่วยให้ใบพืชสร้างชั้นโพลิเมอร์เพื่อป้องกันการคายน้ำในหน้าแล้งอีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม
-เศษถ่านก้อนเล็กๆยิ่งละเอียดยิ่งดี
-ขี้เถ้าแกลบหรือแกลบดำ

วิธีการทำ

1.เริ่มขั้นตอนแรกโดยการนำขี้เถ้าแกลบและเศษถ่านจากเตาเผาถ่านมาเตรียมไว้
2.จากนั้นนำส่วนผสมทั้งสองมาผสมเข้ากับดินร่วนจนเป็นเนื้อเดียว ในอัตราส่วนเท่าๆกัน เช่น ขี้เถ้าและเศษถ่าน 10 กิโลกรัม ต่อ หน้าดิน 10 กิโลกรัม เป็นต้น
3.ขั้นต่อมาทำการขุดหลุมสำหรับปลูก โดยขอเสนอขนาดหลุมปลูกที่เหมาะกับพืชชนิดต่างๆ ดังนี้

ไม้ผลขนาดใหญ่ จำพวก มะม่วง ทุเรียน ขนุน ลำใย ลองกองต้องขุดหลุมให้มีขนาด 111 เมตร ไม้ล้มลุก พืชอายุสั้น เช่น พริก มะเขือ มะนาว มะกรูด ต้องขุดหลุมให้มีขนาด 15 เซนติเมตร

4.ขั้นสุดท้ายให้นำขี้เถ้าและเศษถ่านที่ผสมหน้าดินเรียบร้อยแล้วเทลงหลุมที่ขุดไว้สำหรับปลูก (การผสมขี้เถ้ากับหน้าดินจะช่วยลดความเป็นด่างในขี้เถ้า ช่วยปรับค่าPHให้มีค่าหมาะสมกับการปลูกพืช) แล้วสามารถนำพืชลงปลูกได้เลย คราวนี้บ้านไหมมีขี้เถ้าแกลบเศษถ่านอยู่ก็อย่าทิ้งนะคะ เอามารองก้นหลุมรับรองได้ผลดีต่อพืชแน่นอน

ขอบคุณข้อมูล : ยูทูปชาแนลช่อง Sivakorn Channel