Monday, 26 February 2024

สูตรบำรุงผักงามทั้งสวน ด้วยผักผสมกับน้ำตาล 7 วันใช้ได้เลย

ปัจจุบันพืชผักต่างๆ ที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่มีสารเค มีต กค้าง ไม่ว่าจะเป็นจากปุ๋ยเคมี ยากำจัดแ ม ล ง ทำให้ผักที่เราบริโภคกันตามตลาดไม่ปลอดภัยเนื่องจากมีสารเคมี ต กค้างเป็นจำนวนมาก ซึ่งสา รเคมีที่ต้องค้ างเหล่านี้ต่างเป็นสาเหตุของการเกิดโ ร ค ภัยไข้เจ็บต่างๆ ดังนั้นเราต้องรณรงค์ให้เกษตรกรผู้ผลิตพืชผักเหล่านี้ งดใช้สารเค มีหันมาปลูกพืชผักตามแนวทางเกษตรที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น ปลูกผักไร้สาร ปลอดสาร หรือ เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเราผู้บริโภคจะได้มีโอกาสในการซื้อพืชผักที่ปลอดภัยจากสารพิ ษ สารเ ค มี ซึ่งเมื่อเราได้บริโภคผักต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เรามีสุขภาพดี ไม่มีสารพิ ษ ต กค้าง ปลอดจากโ ร คภัยไข้เจ็บต่างๆ

น้ำหมักชีวภาพคือ การนำเอาพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ต่างๆ มาหมักกับน้ำตาลทำให้เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จำนวนมากซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้จะไปช่วยสลายธาตุอาหารต่างๆ ที่อยู่ในพืชมีคุณค่าในแง่ของธาตุอาหารพืชเมือถูกย่ายสลายโดยกระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์สารต่างๆ จะถูกปลดปล่อยออกมา เช่นโปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ ฮอโมนเร่งการเจริฐเติบโต เอนไซม์ วิตามิน ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. เศษผักสด 1 กิโลกรัม
2. จุลินทรีย์ตั้งต้น 4 ช้อนโต๊ะ

3. น้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล 4 ช้อนโต๊ะ
4. ข้าวแห้ง ถ้าไม่มีใช้ข้าวเย็นธรรมดาแทนก็ได้ค่ะ 1 ชาม
5. น้ำสะอาด

ขั้นตอนการทำ
1. เริ่มจากนำเศษผักสดในห้องครัวโดยยังไม่ผ่านการปรุงอาหาร มาใส่ในโหลควรทำการล้างออกให้สะอาด จากนั้นนำข้าวแห้งมาใส่ตามลงไป
2. แล้วตามมาด้วยน้ำตาลทรายแดงหรือ ก า ก น้ำตาล

3. เมื่อใส่ของแห้งๆเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาจะเป็นการเทจุลิทรีย์สารตั้งต้นต่อด้วยน้ำสะอาด โดยน้ำใส่ให้พอท่วมขวดโหลค่ะ
4. ทำการปิดฝา จากนั้นทำการเขย่าขวดขึ้นลงให้ส่วนผสมเข้ากันดีและช่วยให้น้ำตาลทรายแดงละลายเร็วขึ้น ตั้งโหลหมักไว้ในที่ร่ม ห่างไกลแสงแดด เป็นระยะเวลา 7 วันก็สามารถนำมาใช้ได้เลยค่ะ

การนำไปใช้งาน
กรองน้ำที่ได้ให้เหลือแต่น้ำผสมน้ำหมัก 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้กับพืช ขนาดเล็กและพืช ผักสวนครัว และในอัตราส่วน น้ำหมักครึ่งแก้ว ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้สำหรับรดหรือ ฉีดพ่นตามลำต้นใบดอก ได้เลย โดยระยะเวลาในการใช้ 3-5 วัน/ครั้ง สามารถเก็บได้นาน 3 เดือน

ประโยชน์ด้านการเกษตร
ใช้ฉีดพ่นหรือเติมในดินหรือน้ำ ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ในดิน และน้ำ
ใช้เติมในดิน ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี และช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในดิน และน้ำ

ช่วยเพิ่มอัตราการย่อยสลายสารอินทรีย์ในดิน และน้ำใช้รดต้นพืช หรือแช่เมล็ดพันธุ์ ท่อนพัน ธุ์เพื่อเร่งการเกิดราก และการเจริญเติบโตของพืชเป็นสารที่ทำหน้าที่เหมือนฮอร์โมนพืช กระตุ้นการเกิดราก และการเจริญเติบโต ทำให้ผลผลิต และคุณภาพสูงขึ้น

ขอบคุณข้อมูล : คุณแม่ก้อย เจ้าของยูทูปชาแนลช่อง Playground KIDS ,Postnoname
เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า