Wednesday, 17 April 2024

สูตรน้ำหมัก กระตุ้นให้พืชแต กยอดดี ใช้ได้กับพืชทุกชนิดด้วยสูตรนี้

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน ให้ท่านได้อ่านเรื่องราวดีตลอดเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่าน

วิธีกระตุ้นให้พืชแต กยอด คือการนำสารฮ อ ร์ โ ม นชนิดหนึ่งของพืช ที่มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการยืดตัวของเ ซ ล ล์ และกระตุ้นการแบ่งเ ซ ล ล์ของพืช ฮ อ ร์ โ ม นชนิดนั้นคือ จิบเบอเรลลิน (Gibberellins)

จิบเบอเรลลิน (Gibberellins)เป็นฮ อ ร์โ ม นที่ถูกค้นพบในเ ชื้ อ s า และต้นพืช ซึ่งสารฮ อ ร์ โ ม นพืชจิบเบอเรลลิน ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น คือ

1.กระตุ้นการงอกของเ ม ล็ ดและตาของพืช
2.กระตุ้นการเพิ่มการติดผล
3.กระตุ้นการเปลี่ยนเ w ศ ของดอก
4.เร่งการเกิดดอกในพืช
5.การทำฮ อ ร์ โ ม นจิบเบอเรลลิน

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.ปลีกล้วยที่พึ่งแ n งปลี (ยังไม่ติดผล/พึ่งแทงออกมาใหม่ๆ) จำนวน 1 หัว
2.แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ จำนวน 500 cc. (น้ำยาล้างแ ผ ล)
3.น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัมหรือกากน้ำตาล
4.ถังหมักพร้อมฝาปิด จำนวน 1 ใบ

วิธีการทำฮ อ ร์ โ ม นจิบเบเรลลิน

1.นำปลีกล้วยมาสั บให้ละเอียด คลุกเคล้าให้เข้ากับแ อ ล กอ ฮ อ ล์และน้ำตาลทรายแดง หมักทิ้งไว้ 1-3 สัปดาห์
2.หลังจากการหมักไว้ 1-2 สัปดาห์ ก็คั้นเอากากออก เหลือไว้เพียงน้ำหมัก
3.น้ำหมักที่ได้ ก็คือน้ำหมักฮ อ ร์ โ ม นจิบเบอเรลลิน สามารถนำไปฉีดกระตุ้นพืชที่เราต้องการให้แตกยอดได้เลย

การเก็บรักษาฮ อ ร์ โ ม นจิบเบอเรลลินฮ อ ร์ โ ม นจิบเบอเรลลินที่ได้จากการหมักนั้น เราสามารถเก็บไว้ในถังหมักที่มีฝาปิดสนิท ได้เป็นเดือนแต่ถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีควรทำ 1 ครั้ง และใช้ให้หมดในครั้งเดียวเลย

การนำไปใช้
1.นำไปฉีดพ้นใน ถั่ว ผักบุ้ง ผักหวาน แตงกวา ชะอม และองุ่น เพื่อยืดช่อ ยืดดอก ยืดก้าน ในอัตรา 10-20 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมน้ำมะพร้าวอ่อน 1 ลูก รับรองว่าได้ผลดีได้ไม่แ พ้ส ารสั งเ ค ร า ะ ห์

2.ในน้ำมะพร้าวอ่อนมีไ ซ โ ต ไ ค นิ น พบครั้งแรกในน้ำมะพร้าว โดยส ารนี้มีความสามารถกระตุ้นการแบ่งเ ซ ล ล์ และสามารถใช้ชะลอหรือยืด อายุของส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ดอกและผล ให้สดอยู่ได้นาน ตลอดจนมีการนำมาใช้ในสูตรอาหาร เพื่อเพาะเลี้ยงเ นื้ อเ ยื่ อพืชอย่ างแพร่หลาย

แหล่งข้อมูลอ้างอิงขอขอบคุณ : kasethotnews / thaikasetsart//เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า