Thursday, 20 June 2024

สูตรน้ำหมักหัวเ ชื้ อ ไล่แมลงในสวน เก็บไว้ได้นานใช้แล้วได้ผลดี วัตถุดิบหาได้ในครัวเรือน

สูตรทำน้ำหมักไล่แ ม ล ง วัตถุดิบหาได้ง่ายๆในครัวเรือนเวลาปลูกพืชผักแล้วมีแ ม ล งรบกวน ผมว่าร้อยทั้งร้อยเจอปัญหานี้ผมเองปลูกผักก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน จะหาส่วนผสมที่หาได้ง่ายปลอดภั ยต่อผู้บริโภคด้วย ก็มาเจอวิธีการหมักที่เรียกว่าสูโตจูแถมส่วนผสมก็ยังสามารถหาได้ตามท้องตลาดทำง่ายได้ผลดีอีกด้วยส่วนวิธีทำน้ำหมักไล่แ ม ล งสูตร เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่า

ส่วนผสมน้ำหมักไล่แ ม ล ง
1.น้ำหมัก EM 1 ลิตร
2.กากน้ำตาล 1 ลิตร
3.น้ำส้มสายชู 1 ลิตร

4 .สุ ร า กลั่น 25-40 ดีกรี 1 ลิตร
5.น้ำเปล่า 6 ลิตร เมื่อผสมเสร็จแล้ว เราจะได้น้ำหมักไล่แมลง 10 ลิตร

วิธีทำน้ำหมักไล่แมลงน้ำส้มสายและ สุ ร า หาซื้อได้ตามท้องตลาด กากน้ำตาลและหัวเ ชื้ อ EM หาซื้อได้ตามร้านเกษตรภัณฑ์ เทส่วนผสมทั้งหมดลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้

น้ำส้มสายชู

น้ำหมักจุลินทรีย์ EM ,กากน้ำตาล

น้ำเปล่า 6 ลิตร

ใช้ไม้กวนให้เข้ากัน หมายเหตุ สามารถเทส่วนผสมอะไรก่อนหลังก็ได้ เมื่อเข้ากันแล้ว ตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ระบุวันเวลาเริ่มต้นในการหมักเพื่อกันลืม ใช้เวลาหมักประมาณ 2 สัปดาห์นับจากวันแรกก็สามารถนำมาใช้ได้

วิธีใช้:ใช้น้ำหมัก 10 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นช่วงเย็น 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์

ข้อควรรู้ การพ่นน้ำหมักไล่แมลงคือการพ่นเพื่อให้กลิ่นป้องกันไม่ให้แ ม ล งมาวางไข่ ซึ่งเมื่อพ่นตอนที่มีแ ม ล งแล้วอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรแต่ก็มีวิธีกำจัดห น อ น เพลี้ย แ ม ล งปากดูดโดยวิธีธรรมชาติอยู่ด้วยโดยการใช้เ ชื้ อราที่เป็นปฎิปักษ์ต่อหนอน เพลี้ย เมื่อเราฉีดพ่นไปใส่พืชผักที่ปลูกศั ต รูพืชก็จะกินเ ชื้ อเหล่านั้นเข้าไป เชื้อราก็จะอาศัยร่างกายของศั ต รูพืชเหล่านั้นเจริญเติบโตแล้วหนอนเพลี้ยก็จะหายไปในที่สุด

แหล่งที่มา http://pagenews.net