Saturday, 20 July 2024

สูตรดินปลูกพืชในเข่ง ไม่ต้องเตรียมไถดิน ดูแลง่ายพืชโตไว ออกดอก ออกผลเร็วกว่า

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน ให้ท่านได้อ่านเรื่องราวดีๆ วันนี้เราจะมาแนะนำการ สูตรดินปลูกพืชในเข่ง มาดูวิธีกันได้เลย

การจะปลูกต้นไม้ให้เติบโตและสวยงามสำคัญที่สุดก็คือดินที่เราจะนำพืชผักหรือต้นไม้ที่จะปลูกลงไป เพราะถ้าหากดินดีจะปลูกอะไรก็สวยและเติบโตอย่างรวดเร็ว แม้จะมีพื้นที่ในการเพาะปลูกไม่มากก็ตามในปัจจุบันการปลูกต้นไม้และพืชผัก ก็มีวิธีการที่หลากหลายแต่หากใช้ดินเป็นส่วนประกอบหลักก็สามารถปลูกในดินแปลงโดยตรง ปลูกแบบในกระถาง

ปลูกแบบในเข่งหรือยกชั้นปลูกแบบโต๊ะก็สามารถปลูกได้ ซึ่งทุกรูปแบบวิธีการนั้นองค์ประกอบหลักที่จะทำให้พืชผัก ต้นไม้สวยงามนั้นก็คือการปรุงดินที่ปลูกนั่นเอง สำหรับการปลูกต้นไม้ในกระถางและเข่งนั้น การปรุงดินหรือหมักดินสำคัญอย่างมาก เพราะพื้นที่ในการหาอาหารของรากต้นไม้ที่เราปลูกนั้นมีอย่างจำกัด

วันนี้มีสูตรและวิธีการหมักดินในเข่งและกระถางมาแนะนำ รับรองได้ว่าเมื่อทำตามสูตรนี้แล้ว ต้นไม้หรือพืชผักที่ปลูกนั้นจะสวยและเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนโดยสัดส่วนที่จะใช้ในการปรุงและหมักดินนั้น จะประกอบด้วย

1 ดินร่วน 2 ส่วน
2 ปุ๋ยคอก (มูลสั ต ว์กินพืช) 1 ส่วน
3 แกลบดิบ 2 ส่วน
4 น้ำหมักมูลวัว (หากไม่มีสามารถใช้น้ำเปล่าได้)

ขั้นตอนและวิธีการหมักดิน

1.เทดินร่วน ตามสั ดส่วนที่เราเตรียมไว้ในพื้นที่หรือบริเวณที่จะหมัก หากหมักปริมาณไม่มาก จะใช้กระบะหมักปูนหรือภาชนะอื่น ๆ ได้
2.เทปุ๋ยคอกหรือมูลสั ต ว์กินพืชลงไปคลุกเคล้ากับดิน
3.เทสลับแกลบดินลงไปคลุกรวมกับดิน ปุ๋ยคอก ทำอย่างนี้จนหมดส่วนประกอบทั้ง 3 อย่ าง
4.คลุกเคล้าส่วนประกอบคือดิน ปุ๋ยคอกและแกลบดิบให้เข้ากันอย่างดี จากนั้นรดด้วยน้ำหมักมูลวัวหรือน้ำให้ชุ่ม

5.ขึ้นกองดินหมักให้อยู่ในทรงสูงสามเหลี่ยม จากนั้นให้ใช้ผ้าขาดหรือสแลนคลุมให้ทั่วกอง
6.หมักดินทิ้งไว้เป็นเวลา 1 เดือน (ยิ่งหมักดินนานยิ่งดี) ในระหว่างนี้คอยรดน้ำสัปดาห์ละ 2 ครั้งหรือจำนวน 3-4 วัน รดน้ำครั้งหนึ่ง จนครบกำหนดเวลาหมักดิน จำนวน 1 เดือน
7.เมื่อครบกำหนดเวลาหมักดินครบ 1 เดือนแล้ว ล้มกองมาคลุกเคล้าอีกครั้ง ตักใส่เข่งหรือกระถาง ใช้ปลูกต้นไม้ในเข่งหรือกระถางได้ พืชจะเติบโตอย่างรวดเร็วและสวยงาม

ด้วยขั้นตอนและวิธีการเหล่านี้ ถือเป็นวิธีการและขั้นตอนง่ายๆ ที่ทุกคนก็สามารถหมักดินไว้ใช้เองในการเพาะปลูกต้นไม้ไว้ในพื้นที่ที่จำกัด อย่างเช่นผัก พืชและผลไม้ในกระถาง หากทุกท่านทำตามแนวทางการหมักดินที่ให้ไว้ รับรองได้ว่านอกจากต้นไม้ที่ปลูกจะเจริญเติบโตแล้ว เงินในกระเป๋าก็จะเติบโตไปพร้อม ๆ กับต้นไม้ที่คุณรัก จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเลยที่เดียว

แหล่งที่มา https://youtu.be/–1TmXJplWA เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า