สุดยอดผู้ใหญ่บ้าน ยกบ้านทำศูนย์ กั กตัว สำหรับผู้ที่กลับภูมิลำเนา

สุดยอดผู้ใหญ่บ้าน ยกบ้านทำศูนย์ กั กตัวกลุ่มเสี่ຢงจาก 13 จังหวัดที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ชี้ เหมือนลูกหลาน ไม่ควรรังเกีຢจเขาเพราะทุกคน ทุกพื้นที่ก็เ กิ ดปัญหาvาดเเคลนเตียงสำหรับรักษา ผู้ป่ ว ย รวมถึงvา ดเเคลนสถานที่ที่จะใช้ในการกักตัวกลุ่มเ สี่ ย ง ในจังหวัดต่างๆ

เนื่องจากบางเเห่งมีการคั ดค้านไม่ให้ใช้สถานที่ในการกักตัวปรากฏว่า ที่ ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย มีผู้ใหญ่บ้านหญิงยอมยกบ้านตัวเองให้ใช้เป็นสถานที่ กั ก ตัวผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดกลุ่ม เ สี่ ย ง 13 จังหวัดหลังจากชาวบ้าน คั ด ค้านไม่ให้ใช้อาคารvอง อบต. เป็นสถานที่สำหรับรักษา ผู้ป่วย

นายเสฎฐวุฒิ ประมวล ปลัดอำเภอศรีสัชนาลัย (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เผยว่า ได้รับมอบหมายจาก นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัยให้ลงพื้นที่ประสานกับท้องถิ่น เพื่อหาสถานที่สำหรับใช้ กั ก ตัวผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการกลับภูมิลำเนา ซึ่งกำหนดให้มีการจัดเตรียมสถานที่กักตัวทุกตำบล

โดยทุกตำบลมีการดำเนินการเสร็จสิ้ นเเล้ว เหลือเพียงเเต่ตำบลส า รจิ ตร เป็นตำบลสุดท้าย เนื่องจากที่ผ่านมาได้ประชุมฝ่ายท้องถิ่น ต กลงกันว่าใช้อาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลส า รจิ ตร (หลังเก่า) ที่ตั้งอยู่หมู่ 9 ต.ส า รจิ ตร สถานที่หมู่ 3 ต.ส า รจิ ตร เเละสำนักสงฆ์วัดโป่งศรัทธาธรรมเเต่ก็ถูกชาวบ้านคัดค้านหมด จนสุดท้ายมาได้บ้านผู้ใหญ่ทรรศวรรณ ลิสวน หรือผู้ใหญ่นุช ยอมสละให้ เนื่องจากบ้านอยู่บนพื้นที่กว้างขวาง ห่างไกลชุมชน

จึงเร่งมาดำเนินการให้เสร็จสิ้ นด้านนางทรรศวรรณ ลิสวน หรือผู้ใหญ่นุช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 เปิดเผยว่า มองเห็นถึงความสำคัญที่กำลัง วิ ก ฤ ติ ห นัก เเละเข้าใ จชาวบ้านที่กำลังกลัว ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

จึงเสนอบ้านตนเองเป็นสถานที่รักษา ตัวผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เพราะคิดว่า ถึงอ ย่ างไรผู้ที่เดินทางกลับมาก็เป็นลูกหลานคนส า รจิ ตร เป็นญาติพี่น้องกัน ไม่สมควรรังเกียจเvา เเละพวกเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ป่ ว ย เป็นเพียงกลุ่มเ สี่ ย ง เเละคิดว่าการให้ใช้พื้นที่บ้านตนคงช่วยป้องกันได้ส่วนหนึ่ง นชุมชนต่อไป ขอบคุ ณข้อมูลจาก คนจริงไม่ท้อ