Friday, 14 June 2024

สาวน้อยสู้ชีวิต ทำงานหนักไม่เคยท้อ เพื่อแบ่งเบาภาระของแม่

น้องแต งโมอยู่กับแม่ 2 คนสู้ชี วิ ตกันตามลำพั ง พ่อถู ก ร ถ ช น ตอนที่แต งโมอายุ ได้ 1 ขวบ ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจาก พ ร บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แต งโมและแม่ ต้องสู้ชีวิตกันตามลำพัง โดยตั้งแต่เด็กแม่จะพาแต งโมไปผูกเปลไว้ที่ไร่อ้อย แต งโมจึงเติบโตมากับงานรั บจ้าง ตั้งแต่ยังเล็กมาก และเริ่มทำงานช่วย แม่ตั้งแต่การปลูกอ้อย ตั ดอ้อย รับจ้างปลูกและแบกมันสำปะหลัง แม้ตัวจะเล็กและน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ มาตั้งแต่เด็ก แต่การเป็นเด็กสู้ชีวิต และรู้ว่าแม่มีปัญหาทางสุขภาพหลายอย่าง ทำให้แต งโม อยากช่วยแบ่งเบาภาระ ของท่าน ให้ได้มากที่สุด

ช่วงนี้แต งโมจะไปรับจ้างตัดกล้า มันสำปะหลัง และนำไปปลูกกลางไร่ เจอทั้งฝนและแดดแต่ใน ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต งโมจะออกไปช่วยแม่รับจ้างแบบนี้ทุ กครั้ง บ้านที่อยู่สร้างบนพื้นดินแดง ไม่เทปูน หลังคาทำจากเศษไม้เก่าและ ป้ายโฆษณาที่เก็บมา ฝนต กหลังคารั่วและสาดเข้าในบ้าน ไม่มีน้ำประปาที่สามารถดื่มได้ ต้องออกไปซื้อน้ำถังละ 5 บาท ไว้ใช้หุงข้า ทำกับข้าว และดื่ม โดยจะออกไป แบกน้ำทุกๆเย็นหลังกลับจากโรงเรียน

เนื่องจากน้ำประปาที่หมู่บ้านจัดสรรให้มีกลิ่นตะกอน และมีสีแดงขุ่น ไม่สามารถหุงข้าวกินได้ แตงโมบอกว่าบ้านที่อยู่ตรงนั้น ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปได้ถึงเมื่อไหร่ เพราะเจ้าที่มีแพลนว่าจะสร้างบ้านของตนเอง แตงโมอยากเก็บทุน ไว้สร้างบ้านของตนเอง เพื่อที่จะไม่ได้รบกวนใครความฝันของแต งโมคือเป็นดีเจจัดรายการวิทยุ เพราะแม่ของแต งโมนั้นชอบฟังวิทยุ

ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้อง “แตงโม” ได้ที่ ชื่อบัญชี : น.ส.วัชสิรพร บุญตาเลิศ

ธนาคารกรุงไทย สาขา บ่อพลอย เลขที่ 743-0-44598-5

ในช่วงเวลาที่มื ด มน ที่สุ ดของชี วิ ต เราต้องตั้งสติเพื่อที่จะมองเห็นแสงสว่าง