Friday, 14 June 2024

สายลุย ต้องรู้เอาไว้ ขับรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่คนอื่น ปรับสูงสุด 10,000 บาท

เตือนเเล้วนะ! ฝนตก ขับรถเหยียบน้ำ กระเด็นใส่คนอื่น มีความผิด ระวางโทษ คุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับ 10,000 บาทรู้ยัง ? ฝนตก เเล้วขับรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่คนอื่น มีความผิดนะ เสี่ยงติดคุกด้วย!

อ้างอิงจาก กรมประชาสัมพันธ์ เเละ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 การขับรถที่ไม่ คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาท หรือทั้ง จำทั้ งปรับ

หากมีทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถยนต์เหยีย บน้ำก ระเด็นใส่ คนขับจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามมาตรา 358 ต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ยังไม่จบเท่านี้ เราอาจจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถได้ หากทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถเหยียบน้ำกระเด็นใส่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 438 ที่ระบุว่า ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติกรรมและความร้ายแรงแห่งการละเมิด

โดย กรมประชาสัมพันธ์ เเจ้งอีกว่า เมื่อเราเจอสถานการณ์รถเหยียบน้ำเเล้วกระเด็นใส่ อันดับแรก คือ จดจำทะเบียนคันก่อเหตุไว้ หรือถ่ายภาพได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ หลังจากนั้ นนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันที

ส่วนผู้ขับขี่เองก็ควรต้องใช้ความระมัดระวัง ใช้ความเร็วต่ำขณะฝนตกหรือเจอแอ่งน้ำ เพราะนอกจากจะไม่ทำให้เพื่อนร่วมทางเดือดร้อน ยังช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วย

รู้แล้วต้องจำให้ขึ้นใจเลยจ้า ปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท เลยทีเดียว

แหล่งที่มา ejan เรียบเรียงโดยเพจ ธรรมะเกษตรก้าวหน้า