Monday, 27 May 2024

สายบุญต้องรู้ ๑๐ วิธีทำบุญให้ได้อานิสงค์แรง ให้ชีวิตดีขึ้น มีแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า

เอาบุญมาฝาก!! สำหรับคนอยากทำบุญมาดูวิธีทำบุญง่าย ๆ ทำได้ทุกวัน ทำแล้วให้ได้กุศลในการทำบุญ ชีวิตจะดีขึ้น มีแต่ความสุข ความเจริญ มีบารมี ร่ำรวยเงินทอง

๑. ถือศีล ๕ หรือ ศีล ๘ ศีลเป็นประจำ ข้อปฏิบัติตนในทางพระพุทธศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติ ทางกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุขเมื่อถือปฏิบัติได้ เป็นการทำบุญกุศลที่จะมีอานิสงส์กุศลแรง “สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสทะเย” เมื่อรักษาศีล จะมีเครื่องกิน-เครื่องใช้ ทรัพย์สินเงินทอง ยังช่วยเสริมดวง อำนาจบารมี ช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามการทำดีและไม่เบียดเบียนใคร

๒. กินเจก็เพื่อลดละชีวิตสัตว์ กินเพื่อเว้นกรรม จิตมีเมตตามีคุณธรรมและมีจิตสำนึกอันดีงามย่อม ร่างกายเกิดการปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล สามารถขับพิ ษของเสียต่างๆ ออกจากร่างกายได้ ปรับระบบไหลเวียนโล หิ ต ระบบทางเดินอาหารให้มีเสถียรภาพ ซึ่งได้อานิสงส์ผลบุญสูงและควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าอธิษฐานไว้ว่า ๗ วัน ก็ทำให้ครบ ๗ วัน อาจตั้งจิตว่าจะทำทุกวันพระและทุกเดือนหรือปฏิบัติทุกเดือน เดือนละ ๓ วัน หรือ ๗ วัน เป็นต้น
๓. ถวายสังฆทาน เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมาก เพราะสังฆทานเป็นการถวายทานโดยถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์ที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด อานิสงส์ผลบุญจะช่วยส่งผลให้ผู้ที่ถวายนั้นให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศก จะทำสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขัด มีแต่ความสำเร็จสมปรารถนา พบแต่ความสุขความเจริญ เกิดชาติใดภพใดอุดมสมบูรณ์ ไม่ขัดสน ความยากจนนั้นไม่มี ยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงศาสนา และประเพณีไทยให้คงอยู่สืบต่อไปอีกด้วย

๔. ไหว้พระขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และถวายดอกไม้ธูปเทียน รวมทั้งการปิดทองคำเปลวและเครื่องหอม เสริมความเป็นสิริมงคล ผลบุญนี้จะทำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ามีโชคลาภและความสำเร็จ อุ่นใจ และมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น

๕. ทำบุญให้ทาน “ทาน” แปลว่า การให้ การสละแบ่งปันผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการให้สิ่งของ (วัตถุทาน) การไม่ถือโกรธยกโทษให้ (อภัยทาน) การธรรมะ การให้ปัญญาเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต (ธรรมทาน) ก็จัดเป็นการให้ทานทั้งสิ้น พุทธศาสนาถือว่า “การให้” เป็นการเสียสละเป็นการกำจัดกิเลสทางหนึ่ง ที่จะเป็นกุญแจไขไปสู่จิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ดังนั้นขอเพียงเป็นการให้ทานที่บริสุทธิ์และดีงามก็ถือเป็นบุญ ส่งเสริมให้ชีวิตมีโชค มีทรัพย์ และมากด้วยบารมี มีอำนาจ เสริมดวงให้มีวาสนาบารมี เพื่อให้ปัญญาสว่าง หมดทุกข์ หมดโศกไม่มีเค รา ะห์ร้ ายมากล้ำกราย

๖. ทำบุญปล่อยสัตว์ เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น แต่ถือว่าได้บุญแรง จะต้องทำด้วยความตั้งใจจริงเช่น การไปซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าไปปล่อยไถ่ชีวิตวัวควายถวายวัดเพื่อมอบให้ชาวนานำไปใช้ประโยชน์ซื้อปลาในตลาดที่จะถูกฆ่าไปปล่อยน้ำ ผลบุญนี้ยังผลให้หมดทุกข์ หมดภัยและพบความสุขความเจริญในชีวิต
๗. ถวายน้ำมันตะเกียง เพื่อความรุ่งโรจน์โชติช่วงของชีวิตเช่นเดียวกับความสว่างของแสงตะเกียง ทำให้พ้นจากความมืดมิดทั้งการดำเนินชีวิตรวมทั้งปัญหาและความคิดที่สว่างไสวไม่อับจนหนทาง

๘. ทำบุญโล ง บริจาคโ ล ง ให้คนไร้ญาติ จะได้อานิสงส์แรงยิ่งนักการทำบุญเช่นนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง สามารถต้านเคราะห์ภัยหนักต่างๆและผ่อนหนักเป็นเบาได้

๙. บริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทางปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ จะช่วยให้ชีวิตราบรื่น ความสะดวกสบาย หมดทุกข์ หมดโศก ประสบแต่ความโชคดี มีปัญญา
๑๐. การทำบุญร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่นใด จะได้อานิสงส์ มีเพื่อนที่ดีในชาตินี้ ตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดใหม่จะมีทรัพย์สมบัติมาก จะเป็นคนร่ำรวย เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี มีพรรคพวกเพื่อนฝูงมาก