Thursday, 20 June 2024

สาธุ ร่วมอนุโมทนาบุญ ก าละแมร์ พัชรศรี ถวายกระดิ่งทองคำ 109 ล้านบ าท บนยอดพระธ าตุพนม

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน ให้ท่านได้อ่านเรื่องราวดีตลอดเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่าน วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ร่วมอนุโมทนาบุญ ก าละแมร์ พัชรศรี ถวายกระดิ่งทองคำ บนยอดพระธ าตุพนม ณ วัดพระธ าตุพนมวรมหาวิห ารเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ สาวก าละเเมร์ พัชรศรี ที่ได้สร้างบุญใหญ่ โดย ก าละแมร์ พัชรศรี นั้นได้ถวายทองคำ 17 กิโลกรัม เพื่อหล่อพระพุทธรูปทองคำ โดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า ขออนุโมทบุญแห่งการถวายทองคำเพื่อหล่อพระพุทธรูปทองคำ 17 กิโลกรัม องค์พระพุทธโคดมสัตตนคราชจตุรทิศ (ปางนาคปรก)เพื่อประดิษฐานด้านในองค์พระธ าตุพนม

เเละล่ าสุด ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับ สาวก าละแมร์ พัชรศรี หลังได้ถวายกระดิ่งทองคำ บนยอดพระธ าตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิห าร โดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าทำบุญครั้งนี้เป็นความโชคดีและเป็นบุญของพวกเราเหลือเกิน ที่มีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จเจ้าประคุณธงชัยแห่งวัดไตรมิตรฯ) เดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ขอน้อมส่งบุญแห่งการถวายพระปางนาคปรกทองคำและกระดิ่งทองคำ รวมถึงปลียอดสู่สนฐานทองคำมูลค่า 109 ล้านบ าทแด่ทุกท่านค่ะโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า ปิติในบุญ ถวายกระดิ่งทองคำบนยอดพระธ าตุพนม วัดพระธ าตุพนม

สาธุ การทำบุญของแต่ละคน ที่มีความแตกต่างกัน ตามความคิดความเชื่อของตน บางส่วน ก็เน้นตามประเพณีวัฒนธรรม หรือ การทำตามค่านิยมของสังคมตามยุคสมัย แต่จะมีปัจเจกชนส่วนหนึ่งมีแนวคิดในการทำบุญที่ดี ผ่านจากการศึกษาเรียนรู้ ให้เข้าใจจริงก่อน มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนา

โดยเน้นที่แก่น เป็นการทำบุญ ที่เน้นการให้ในสิ่งที่สังคมข าด เพื่อเติมเต็มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักพุทธแท้ มีทั้งการให้เงิน วัตถุ ความรู้ ให้ธรรมคำสอนที่ถูกต้อง เพื่อช่ วยคนที่ข าดมีครบ เพื่อไปช่วยคนอื่นได้ต่อไป เราควรศึกษาเรียนรู้ จากคนเหล่านี้ โดยนำมาคิดพิจารณา โดยยึดหลักที่ถูกต้องของพุทธศาสนา

เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า