Saturday, 20 July 2024

สาธุบุญ! เพชร สหรัตน์ ถวายหม้ อเเปลงให้วัดที่ข าดเเคลนไ ฟ ฟ้ าเพื่อใช้ในการปฏิบัติพิธีทางศาสนา

“สาธุ”ด้วยความศรัทธาด้วยความปีติยินดีที่ได้เห็นเราทำบุญ เขาคนนั้นก็ได้บุญไปด้วยอย่างไม่น่าเชื่อ เหมือนการจุดเทียนแล้วมีคนมาขอต่อเทียนฉันใดฉันนั้น นี่คือบุญในรูปแบบของการโมทนาบุญ

เพชร สหรัตน์ ถวายหม้อเเปลงให้วัดที่ข าดเเคลนไฟฟ้าเพื่อใช้ในการปฏิบัติพิธีก ssมทางศาสนาอินดี้ร็อคอีสานนักเเต่ง นักร้องยุคบุกเบิก เเพชร สหรัตน์ ค่ายท็อปไลน์เดินสายบุญต่อเนื่อง

ล่าสุดร่วมกับเเฟนสาว นินิว สร้างบุญนำเเสงสว่างเข้าสู่วัดเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาศาสนานำหม้อเเปลงไฟไฟฟ้ าขนาด 50 K A V ไปถวายที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี จ.นครพนมเพราะเพชร สหรัตน์ ทราบว่าวัดเเห่งนี้ขาดเเคลนไฟฟ้าเพื่อใช้ในการปฏิบัติพิธีกss มทางศาสนา

จึงขออาสารับผิดชอบค่าไ ฟทั้งหมดของวัดไว้เพียงผู้เดี ว เรียกว่าเพชร นินิว ใจบุญมากๆ vอให้ดังปังๆทำงานอะไร ก็ให้สำเร็จสว่างไสวเหมือนสิ่งที่ตั้งใจถวายก็เเล้วกันเด้ อจ้ า

ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย สาธุ สาธุ สาธุ

เรียบเรียงโดย: เกษตรก้าวหน้า