Thursday, 20 June 2024

สาธุบุญ หลวงตาผู้มีแต่ให้ รับบิณฑบาตรอาหารจากชาวบ้านช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน นานกว่า 10 ปี

พระสุราษฎร์ หิริธัมโม อายุ 86 ปี พระลูกวัดพลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชาวบ้านยกย่องท่านเป็นหลวงตาใจบุญ เพราะทุกวันหลวงตาสุราษฎษร์ จะมารับบิณฑบาตอาหารจากชาวบ้าน รวมทั้งพ่อค้า แม่ค้า และผู้ที่มาซื้อสินค้าที่ตลาดตาต๊อง ทุกวันเว้นวันพระ

ซึ่งชาวบ้านมีความศรัทธาหลวงตาสุราษฎร์ และพากันใส่บาตรจำนวนมาก เนื่องจากท่านนำอาหาร ไปให้เด็กนักเรียนโรงเรียนแกลงวิทยสถาวร และโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ซึ่งผู้ปกครองมีรายได้น้อยกินเป็นอาหารกลางวัน

นายเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์ หนึ่งในผู้ที่มาใส่บาตรหลวงตาเป็นประจำกล่าวว่า มีความเลื่อมใสศรัทธาหลวงตาสุราษฎร์ และมาใส่บาตรเป็นประจำ เพราะท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีเมตตา และท่านปฏิบัติเช่นนี้มาหลายสิบปีแล้ว

ซึ่งนอกจากจะนำอาหารที่รับบิณฑบาตให้เด็กนักเรียนแล้ว ชาวบ้านบางคนนำเงินใส่บาตร ท่านก็เก็บสะสมไว้และนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งมีผู้ปกครองยากจนอีกด้วยเช่นเดียวกับนางมณีรัตน์ ตันประเสริฐ แม่ค้าในตลาดตาต๊อง อำเภอแกลง ซึ่งนำอาหารมาใส่บาตรหลวงตาสุราษฎร์ เป็นประจำ กล่าวว่าหลวงตาเคยให้ตนไปแลกเงินเพื่อแจกเด็กๆ ที่ช่วยกวาดลานวัด หลวงตาบอกอยากให้เด็กขยัน

นอกจากหลวงตาสุราษฎร์ จะนำอาหารให้กับเด็กนักเรียนแล้ว บางครั้งมีผู้ยากไร้ มาหาหลวงตา หลาวงตาก็จะให้อาหารไปรับประทานเป็นประจำ ความศรัทธายังส่งผลดีให้ตลาดเช้าคึกคัก กับข้าวถุงสำหรับใส่บาตรขายดีตามไปด้วย

ทางด้านเด็กนักเรียนหลายคน โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ซึ่งรับประทานอาหารกลางวัน จากการรับบิณฑบาตของหลวงตากล่าวว่า อาหารที่หลวงตา นำมาให้ช่วยประหยัดค่ากลางวัน วันละกว่า 20บาท ทำให้ช่วยผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายซึ่งเด็กนักเรียนจะตอบแทนอาหารของหลวสงตาสุราษฎร์ ด้วยการเป็นเด็กดี และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จะทำความดี และแบ่งปันเหมือนหลวงตา

สำหรับหลวงตาสุราษฎร์ หิริธัมโม อดีตเป็นพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย หลังจากเกียณอายุ จึงมาอุปสมบทอยู่ที่วัดพลงช้างเผือก กว่า 22 พรรษา แล้วส่วนการนำอาหารให้เด็กนักเรียนกินอาหารกลางวันนั้น เนื่องจากพบเห็นเด็กนักเรียนไม่ไปกินอากลางวันช่วงโรงเรียนพักเที่ยง

จึงสอบถามซึ่งเด็กตอบว่าไม่มีเงินซื้อข้าวกิน และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระสุราษฎร์ หิริธัมโม จึงนำอาหารที่ได้จากการบิณฑบาตร ไปให้เด็กกินกลางวัน กระทั้งชาวบ้านทราบข่าว จึงเกิดความศรัทธา และพากันมาใส่บาตรให้หลวงตาสุราษฎร์ จนถึงปัจจุบัน

เรียบเรียงโดย เกษตรก้าวหน้า