Saturday, 20 July 2024

สาธุบุญ!!พร้อมกัน ด้วยแรงแห่งศรัทธา วัดราษฎร์เรืองสุข หลวงปู่ฮก ยอดกฐินรวม 17ล้านบ าท เพื่อสร้างพระอุโบสถห ลังใหม่

กลับมาพบเจอกันอีกแล้ว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านเรื่อยๆนะคะ ซึ่งในเรื่องราวในวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของการทำบุญ ซึ่งก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องราวในวันนี้ แอดมินและทางทีมงานขออวยพรให้ท่านแฟนเพจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วย นะคะ

หลวงปู่ฮก รตินฺธโร วัดราษฎร์เรืองสุข หรือ วัดมาบลำบิด ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ท่านมีชื่อเดิมว่า “ฮก แซ่เตียว” เกิดเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ปีข าล ท่านมีเชื้อสายจีน โยมบิดาชื่อ บู๊ แซ่เตียว เป็นชาวจีนแท้ๆ ส่วนโยมมารดาชื่อ ไน้ แซ่เตียว เป็นลูกครึ่งไทย-จีน ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นการเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขณะนั้นเด็กชายฮก มีอายุ ๑๔ ปี ได้เดินทางกับบิดาและมารดาจากแป ดริ้ว ฉะเชิงเทรามาอยู่ที่ชลบุรี

หลวงปู่ฮก ได้ตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ โดยอุปสมบทเมื่ออายุได้ ๔ ๘ ปี ซึ่ งตรงกับ พ.ศ.๒๕๑๘ ที่วัดบุญญฤ ทธย าราม (วัดบึงบน) ต.บ้านบึง อ.บ้า นบึง จ.ชลบุรี มีพระครู พิ บูลย์สังฆกิจ วัดกุณฑีธาร วัดหัวกุญแจ เป็นพระอุปัชฌาย์ พร ะครูโสรัจธรรมคุณ วัดบุญญฤทธย าราม เป็น พ ระก ร ร มวา จาจารย์ พระใบฎีกาฮง วัดบึงบวรสถิต (วัดบึงล่าง) เป็น อนุสาวนาจารย์ หลวงปู่ฮกได้รับฉาย าในทางธรรมว่า “รตินฺธโร”

ภายหลังจากที่อุปสมบทแล้ว หลวงปู่ฮก ได้ร่ำเรียนศึกษาในทางธรร มอย่างเคร่งครัด มุ่งมั่นในการฝึกฝนจิตเพื่อปรารถนาหลุดพ้น ขณะเดียวกัน ท่านก็ได้อุปัฏฐาก ดูแลรับใช้ พระก ร ร มวาจารย์ เป็ นอย่างดีในพรรษาที่ ๓ หลวงปู่ฮกได้เดินทางไปวัดเข าน้อยคีรีวันและเดินทางกลับมายังวัดบึงบน ไป ๆกลับๆเช่นนี้เป็นประจำ เนื่องจากที่วัดเข าน้อยคีรีวันนั้น มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยม นั่นคือ หลวงปู่โทน กนฺตสีโล

การสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่ฮกนั้นมักจะเป็นไปเพื่อทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา อย่างเช่น การสร้าง “เหรียญรุ่นแรก” ที่หลวงปู่ฮกได้อนุญาตให้คณะศิษย์จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สม ทบทุนสร้างพระ อุโบสถหลังใหม่แทนพระอุโบสถหลังเก่าที่วัดลำมาบบิด ซึ่งชำรุดทรุดโทร มไปตามกา ลเวลา ส่วนการบริก ร ร มปลุกเสกวัตถุมง คลนั้น

หลวงปู่ฮกท่านได้ทำอย่างเรียบง่าย ซึ่งท่านเคยตอบคำถามของสานุศิษย์ว่า ท่านไม่มีคาถาใดๆในการปลุกเสก เพราะต่อให้มีพระดีขนาดไหน“เหรียญรุ่นแรก” ที่หลวงปู่ฮกได้อนุญาตให้คณะศิษย์จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สม ทบทุนสร้างพระ อุโบสถหลังใหม่แทนพระอุโบสถหลังเก่าที่วัดลำมาบบิด ซึ่งชำรุ ดทรุ ดโทร มไปตามกา ลเวลา

ถ้าถึงวาระที่ต้องสิ้ น เมื่อไหร่ ก็หนีไม่พ้นอยู่ดี แต่สำหรับการอาราธนาพระเครื่องก็เพราะการมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ระลึกถึงความไม่ประมาท ให้ปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี ละเว้นการทำความชั่วทั้งปวง ขณะเดียวกัน จิตก็ต้องเป็นสมาธิด้วย จึงจะทำให้คาถาที่บริก ร ร ม เกิดความศักดิ์สิทธิ์

โดยมากแล้วเป็นไป เพื่อหาทุน ในการสร้างเสนาสน โดยเฉพาะการ สร้างพระอุโบสถห ลังใหม่ ที่ต้องใช้งบประมาณอยู่พอสมควร จึงต้องมีการสร้างวัตถุมงคลอยู่หลาย วาระส่วนพุทธคุณพร ะเครื่องที่หลวงปู่ฮกได้ปลุกเสก ล้วนมีหลากหลายประการทั้งแคล้วคลาด ปลอดภัย เมตตามหานิยม หากใครมีไว้บูชาก็ย่อมเกิดความเป็นมงคลต่อตนเอง ล่าสุดวันนี้มีการทอดกฐินยอดรวมทั้งหมด17ล้านบ าท “วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี”

เรียบเรียงโดย : เพจเธรรมะเกษตรก้าวหน้า