Monday, 15 April 2024

สาธุบุญกฐินยิ่งใหญ่ “พระอาจารย์สุริยันต์” ซื้อรถพยาบาล ให้ 14 รพ.ในมหาสารคาม มูลค่า 35 ล้าน

ที่วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ) ประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็น นำเงินทอดกฐินมาจัดซื้อรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคาม และทำพิธีส่งมอบจำนวน 14 คัน มูลค่า 35 ล้านบาท เพื่อใช้รับ-ส่งผู้ป่วยวิ ก ฤต และผู้ป่วยฉุกเฉิน

พระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ) ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ถือว่ารุนแรงในระดับหนึ่ง มีการ ร ะบ าดเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ในตลาดสด และในกลุ่มนิสิต นักศึกษา

ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังคงมีกา ร ร ะ บ าด แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการนำเชื้ อมาจากต่างพื้นที่ จึงได้ปรึกษากับลูกศิษย์ ว่าจะนำเงินที่ญาติโยมนำมาทำบุญทอดกฐินมาจัดซื้อรถพยาบาลตอนแรกคิดไว้ว่า จะจัดซื้อ 4 คัน แต่คิดไปคิดมายังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่รถฉุกเฉินไม่เพียงพอ จึงตัดสินใจซื้อรถมอบให้กับโรงพยาบาล 14 โรงพยาบาลเลยรวดเดียว รวมแล้วจัดซื้อไปทั้งสิ้นประมาณ 35 ล้านบาท โดยมียอดเงินทำบุญทอดกฐินปี 2564 นี้จำนวนทั้งสิ้น 114,176,339.93 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)

โดยวัดป่าวังน้ำเย็น ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบับเบิ้ลแอนด์ซิล ในลักษณะของการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบนิวนอร์มอล มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาท่องเที่ยว ศาลาไม้ขนาดใหญ่ บรรยากาศสงบร่มรื่น มีมาตรการในการป้องกันโ ร คมีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด โดยภายในได้ตกแต่งติดตั้งอุปกรณ์กู้ชีพ เป็นรถฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์ในการฟื้นคืนชีพ มีเครื่องปั๊มหัวใจ เครื่องช่วยหายใจ กระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยุสื่อสาร ไฟฉุกเฉิน ซึ่งครบครัน และเมื่อทำการส่งมอบเสร็จ ก็สามารถนำรถไปใช้ออกปฏิบัติการได้ทันที

ขณะที่ นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่ขอเน้นย้ำให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานทอดกฐิน เว้นระยะห่าง การนั่ง แบบเว้นระยะเก้าอี้ 1 – 2 เมตร ระหว่างผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้ร่วมพิธี สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ในขณะเข้าร่วมพิธีตลอดเวลา หากมีอาการเจ็บป่ ว ย หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและ อยู่ในช่วงแยกกักตัว ให้งดร่วมประกอบพิธี ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เข้มข้นอย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งก่อนการเข้าร่วมงานและออกจากงาน

วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Cr.ที่มา บ้านเมือง เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า