Tuesday, 21 May 2024

สะพานบุญ บอกต่อ ช่วย”คนละ 1 บาท ” ทำบุญทอดกฐิน สร้าง “พระมหาธาตุเจดีย์” วัดป่าภูทับเบิก ถวายเป็นพุทธบูชา

“คนละ 1 บาท ” ทำบุญทอดกฐิน สร้าง “พระมหาธาตุเจดีย์” วัดป่าภูทับเบิก 14 ปีแล้วยังไม่เสร็จ เราช่วยให้สำเร็จกฐินปีนี้ สักครั้งได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่ สร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ ถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นสมบัติของชาติ สมบัติของพระพุทธศาสนา เพราะด้านนอกจากจะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้ว

ยังเป็นที่บรรจุพระพุทธรูปศักดิ์อีกนับแสนองค์ ที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายใส่ไว้ภายใน สมเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ ตั้งอยู่บนยอดภูที่สูงที่สุด สูง เหนือชั้นเมฆของวัดป่าภูทับเบิกค่ะ

ตอนนี้โครงสร้างพระมหาเจดีย์ สร้างเสร็จแล้วด้วยกำลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ในส่วนที่เหลือ จึงชวนพุทธศาสนิกชน มาร่วมเป็นนางฟ้า เทวดา ใช้ กำลั งศ รั ทธามาประดับตกแต่งองค์พระมหาธาตุเจดีย์ให้สวยงาม

พระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่าภูทับเบิกก่อสร้างมา 14 ปีแล้ว เรามาช่วยกันให้สำเร็จในกฐินปีนี้ เติมบุ ญ ส ม ทบ กัน คนละเล็กละน้อยสามารถอธิษฐานแล้วโอนได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 206-262-453-3 ชื่อบัญชี อาภาพร ธนโกเศศ

อนุโมทนาสาธุกับทุกๆ ท่านนะคะ ทุกบาททุกสตางค์เราจะเป็นสะพานบุญ ใครสนใจไปร่วมงานบุญเชิญได้ วัดป่าภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์