Saturday, 18 May 2024

สอนปลูกผักคะน้า ให้โตไว ใบงาม เขียวสวย กรอบนาน ทานน่าอร่อย

คะน้าเป็นพืชที่เรารู้จักกันดี นิยมนำมาบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในครัวเรือและตามร้านอาหาร เนื่องจากหาซื้อง่าย เราคาไม่แพง และมีตลอดปี ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมในการปลูกทั้งครัวเรือนและเพื่อการค้า เนื่องจากปลูกง่าย ดูแลไม่ยาก และปลูกได้ตลอดทั้งปี ซึ่งทางเราได้เรียบเรียง วิธีปลูก มะเขือยาว แบบสั้นๆเข้าใจง่ายไว้ในบทความนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับคนที่สนใจปลูก

ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการปลูกผักคะน้าได้ดีที่สุดคือ ระยะตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม-เมษายน

การเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ
ในการเลือกเมล็ดพันธุ์นั้น ควรเลือกเมล็ดพันธุ์จากผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ โดยในเขตร้อน เช่น ประเทศไทยนั้นจะแนะนำให้เลือกพันธุ์เบา เนื่องจากให้ผลผลิตดี อายุการเก็เกี่ยวสั้น สามารถทนอากาศร้อนได้ ยกตัวอย่าง คะน้ายอดไต้หวัน บางบัวทอง 35 ตราศรแดง, คะน้าบิ๊ก 456 ตราปลาวาฬ และ คะน้าคอมโบ้ ตราเจียไต๋ เป็นต้น

การเตรียมดิน
ขุดพลิกดินมาตากไว้ ประมาณ 7-10 วัน จากนั้นผสมใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงในดิน คลุกเคล้าให้เข้ากัน
จัดทำแนวร่องเพื่อปลูก ความกว้างของแปลงประมาณ 1 เมตร

การเพาะกล้า
คะน้าไม่นิยมเพาะกล้า นิยมใช้วิธีหว่านหรือโรยเป็นแถว

การปลูกคะน้า
ปลูกโดยโรยเมล็ดเป็นทางยาว ระยะห่างระหว่างแถว 20 เซนติเมตร แล้วจากนั้นกลบด้วยดินบางๆ รดน้ำให้ทั่วแปลง แล้วคลุมด้วยฟาง

การดูแลรักษา
เมื่อคะน้าสูงประมาณ 10 เซนติเมตร หรืออายุประมาณ 20 วัน ให้ทำการถอนแยกครั้งแรกเลือกต้นที่ไม่สมบูรณ์ออก เหลือระยะห่างระหว่างต้นไว้ ประมาณ 10 เซนติเมตร จากนั้นเมื่อต้นผักสูงได้ประมาณตามที่ต้องการหรือเมื่อมีอายุได้ประมาณ 30 วัน ให้ทำการถอนแยกครั้งที่สองให้เหลือระยะห่างระหว่างต้น 20 เซนติเมตร

การให้น้ำ
คะน้าต้องการน้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ โดยรดน้ำมันละ 2 ครั้ง เช้าเย็นอย่างเป็นประจำ

การใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ยสูตร 12-8-8 ในอัตรา 100 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละเท่า ๆ กัน คือใส่หลังจากการถอนแยกครั้งที่ 1 (หลังปลูก 20 วัน) และหลังจากถอนแยกแล้วกล้าครั้งที่สอง (หลังปลูก 30 วัน)

การเก็บเกี่ยว
ในการถอนแยกครั้งแรกนั้นสามารถเด็ดรากออกจากต้นที่ถอนแยกเพื่อขายสู่ตลาดได้ ส่วนในการถอนแยกครั้งที่สองก็สามารถตัดรากและเก็บเกี่ยวได้เช่นกัน ส่วนในการเก็บเกี่ยวเมื่อถึงอายุเก็บเกี่ยวนั้น ประมาณ 45-55 วัน จะใช้มีดตัดชิดโคน (ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไป) แล้วตัดแต่งใบเสียทิ้ง การตัดจะตัดไล่เป็นหน้ากระดานไปเลย

เรียบเรียงโดย เกษตรก้าวหน้า