Saturday, 20 July 2024

สอนการปลูกถั่วลันเตาในกระถาง และการดูแล แบบอินทรีย์

การปลูกถั่วลันเตาในกระถางแบบอินทรีย์นั้นจะมีขั้นตอนปลูกยากหรือง่ายไหมจะมีเทคนิคและขั้นตอนในการทำอย่างไร และจะมีเทคนิคการดูแลยังไงให้ได้ผลเราไปดูกันเลยครับ

การปลูกถั่วลันเตาในกระถางนั้น เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ตอบสนองต่อคนในชุมชนเมือง เพราะถั่วลันเตาเป็นพืชระยะสั้นและเป็นพืชฤดูเดียว ชอบอากาศเย็น นอกจากนี้ยังสามารถปลูกในบริเวณบ้าน อาคาร หรือคอนโดที่อากาศไม่ค่อยร้อนได้อีกด้วย (ถั่วลันเตาเป็นพืชที่ต้องการแสงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น) ดังนั้น ถึงจะมีพื้นที่จำกัด แค่คุณชอบในการปลูกพืชก็เพียงพอแล้วที่จะเริ่มปลูกถั่วลัันเตาครับ

วัสดุ/อุปกรณ์ มีดังนี้
1 เมล็ดถั่วลันเตา
2 ดิน
3 พีทมอส หรือวัสดุเพาะเมล็ด
4 แกลบดำ
5 ปุ๋ยมูลสัตว์
6 ทิชชู หรือ ผ้าขาวสะอาด

อุปกรณ์
1 กระถางพลาสติกสีดำขนาด 12 นิ้ว
2 ไม้ไผ่ผ่าซีก ขนาดความยาว 1 เมตร 20 เซนติเมตร
3 อวนล้อมไก่ยาว 1 เมตร กว้าง 25 เซนติเมตร
4 เชือกฟาง
5 กล่องบ่มเมล็ด
6 ช้อนปลูก, ส้อมพรวน
7 ถุงปลูกสีดำขนาดเล็กสุด

ขั้นตอนการบ่มเมล็ด
นำเมล็ดถั่วลันเตาแช่น้ำไว้ประมาณ 8 ชั่วโมง เมื่อได้เมล็ดถั่วลันเตาที่แช่น้ำแล้ว นำมาเรียงบนกระดาษทิชชูให้มีระยะห่างระหว่างเมล็ดประมาณ 1 นิ้ว เมื่อเรียงเสร็จแล้วให้นำทิชชูอีกแผ่นวางทับบนเมล็ดอีกที หลังจากนั้นก็พรมน้ำให้ทั่ว ซึ่งห้ามพรมแฉะจนเกินไป ควรพรมทุก ๆ 8 ชั่วโมง และสังเกตด้วยว่ารากเริ่มงอกถึง 1 เซนติเมตรหรือยัง ถ้ารากเริ่มออกจากเมล็ดแล้ว แยกเพาะลงถุงปลูกได้

ขั้นตอนการเพาะเมล็ด
เตรียมถุงปลูกขนาดเล็กใส่พีทมอส อัตราการใส่พีทมอสคือ 3 : 4 ของถุงปลูก นำเมล็ดถั่วลันเตาที่บ่มแล้ว โดยคัดเลือกเมล็ดที่งอกสมบูรณ์ มาเพาะลงในถุงปลูก รดน้ำทุกวันขณะเพาะจนถึงวันที่ 7 จากนั้นจึงย้ายไปปลูกลงกระถาง

ขั้นตอนการย้ายปลูก
1 เตรียมดินใส่กระถางปริมาณอัตราส่วนที่เติมดินและแกลบดำในอัตรา 1 : 1 ใส่ดินที่ผสมแล้วให้ถึงขีดขอบกระถาง

2 ปักไม้ไผ่ทำค้างก่อนปลูก ถ้าทำค้างหลังปลูกอาจทำให้ไม้ไผ่ไปกระทบกระเทือนรากถั่ว จนทำให้ถั่วชะงักการเจริญเติบโตได้

3 นำอวนล้อมไก่ผูกติดกับไม่ไผ่ ขึงให้ตึง
4 ขุดหลุมในกระถางลึก 15 เซนติเมตร แล้วนำต้นถั่วออกจากถุงเพาะ ย้ายลงปลูกในกระถาง เกลี่ยดินกลบบริเวณโคลนต้น

การดูแล
ถั่วลันเตาเป็นพืชที่ชอบอุณหภูมิต่ำ เป็นพืชเมืองหนาว สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ค่ะ ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของแต่ละคน แต่ควรเลี่ยงปลูกในฤดูฝน เพราะในฤดูฝนอาจมีโรคที่เกี่ยวกับเชื้อรา ซึ่งรานั้นเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของพืชตระกูลถั่วเป็นอย่างมาก

การให้น้ำ
ถั่วลันเตาเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมาก แต่ก็ไม่ควรขาดหรือให้น้ำจนขังนอง ควรให้แต่พอดี ถ้าปลูกในช่วงที่อุณหภูมิต่ำ ควรให้น้ำวันเว้นวัน เนื่องจากปลูกในกระถางอาจจะทำให้น้ำขังได้ แต่ต้องให้น้ำบ่อยกว่าปลูกบนดิน ถ้าปลูกในช่วงที่อุณหภูมิเริ่มอุ่นไปจนถึงสูงควรให้น้ำวันต่อวัน

การให้ปุ๋ย
ให้ปุ๋ยหลังจากย้ายปลูกสองวัน จากนั้นเว้นไปอีก 14 วันจึงเริ่มให้อีกรอบ ปริมาณที่ใส่คือ 1 ช้อนแกง โรยติดขอบกระถาง สำหรับในครั้งแรกที่ให้ควรถอนหญ้าและพรวนดินกลบ และรดน้ำตามทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้ว

การเก็บเกี่ยว
อายุพันธุ์ถั่วกินฝักของเจียไต๋ในซองตัวนี้ คือ 70 วัน ในระยะวันที่ 25 – 35 คือระยะการออกดอกของพันธุ์นี้ เวลาที่เหมาะสมในการเก็บถั่วลันเตาคือ หลังจากดอกบานแล้ว 7 วัน เก็บ 3 วัน/ครั้ง สามารถเก็บไปเรื่อย ๆ จากระยะเวลาออกดอกอีก 15 – 25 วัน

ข้อควรระวัง
1 ไม่ควรแช่เมล็ดในน้ำนานเกินกว่า 8 ชั่วโมง
2 ควรทำค้างก่อนที่จะย้ายต้นกล้าถั่วลันเตาลงปลูก มิฉะนั้นการปักค้างอาจส่งผลกระทบต่อรากของต้นถั่วลันเตา จนทำให้การเจริญเติบโตชะงักลงได้
3 หลังจากย้ายปลูกควรรดไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้น ใบ และรดดินด้วย เพื่อป้องกันโรคเชื้อรา
4 ระยะออกดอกไม่ควรขาดน้ำ เพราะจะทำให้ไม่ติดฝัก

เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า