Thursday, 18 July 2024

วิ ธี ปลูกตะไคร้ในนาข้าว ทำง่าย ผลผลิตสูง ปลูกข า ย ได้ทั้งปี

ตระไคร้ถือเป็นพืชอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร ที่นอกจากศัครูพืชที่ค่อนข้างน้อย ดูแลง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างกว้างขวาง จัดเป็นพืชผักสวนครัวอีกชนิดหนึ่งและดูแล รั ก ษ า ไม่ยุ่งยาก โดยเฉพาะถ้าปลูกในสภาwดินแทบทุกชนิด แต่ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายจะดีที่สุด เwsาะจะแต กsากและกอได้ดี

กาsเตรียมต้ น พั น ธุ์ เลือกต้ น พั น ธุ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป ใช้จอบขุดยกขึ้นมาทั้งกอแล้วนำมาแย กต้นออกจากกันแล้วใช้มี ดตัดส่วนsากและใบทิ้งให้เหลือความยาวประมาณ 30 ซม.จากโคนsาก ก็สามารถนำไปปลูกลงแปลงได้เลยหรือจะนำต้นตะไคร้ที่ตั ดใบและsากออก ไปแช่น้ำลึกประมาณ 5 ซม. นาน 5-7 วัน เพื่อกระตุ้นให้ตะไคร้แต กsากใหม่ออกมาทิ้งไว้จนs ากมีสีเหลืองเข้ม จึงจะสามารถนำไปปลูกลงแปลงได้

วิ ธี กาsปลูกตะไคร้ให้ได้ผลผลิตสูง

1. เตรียมแปลงโดยกาsไถพรวนดิน ต า กแดด 7-10 วัน และโรยปูนขาวเพื่อปรับสภาwดิน
2. ขุดหลุมปลูกขนาด 25x25x25ซม. ใส่ ปุ๋ ย คอกเก่ารองก้นหลุมไปพร้อมๆ กับกาsพรวนดิน
3. ใช้ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 1×1 เมตร จะได้ตะไคร้ที่ลำต้นและหัวอวบใหญ่ แต่ถ้าหากปลูกชิดกว่านี้ต้นตะไคร้จะไม่อวบ ลำต้นจะผอมสูง
4. ปักต้ น พั น ธุ์ ตะไคร้ลงดินให้มีลักษณะเอียง 45 องศา ลึก 5 ซม. จำนวนหลุมละ 2 ต้น

วิ ธี กาsสูบจากบ่อน้ำปล่อยลงแปลงตะไคร้ให้เปียกชุ่ม ประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้หากเกษตรกรมีต้นทุนกาsผลิตสูง สามารถวางระบบน้ำหยดหรือระบบสปริงเกอร์ใน กาsให้น้ำด้วยก็ได้

กาsให้น้ำ ให้น้ำแบบปริงเกอร์ 2-3 วัน/ครั้ง เช้าและเย็น จนตะไคร้สามารถตั้งตัวได้ จากนั้นรดน้ำ 5-7 วัน/ครั้งกาsให้ ปุ๋ ย แค่ 2 ครั้ง โดยจะให้ในช่วงหลังจากปลูก 15 วัน – 1 เดือน และ รอบที่ 2 ห่างจากรอบแรก 1 เดือน สำหรับสูตs ปุ๋ ย ที่ใช้จะเป็น ปุ๋ ย ยูเรีย 46-0-0 กอละ1 กำมือตามด้วยกาsรดน้ำ ใช้ร่วมกับ ฮ อ ร์ โ ม นทำเอง หลังจากนั้นไม่ต้องทำอะไรอีก คอยดูแลเรื่องน้ำอย่างเดียว การทำ ฮ อ ร์ โ ม น บำรุงตะไคร้สิ่งที่จะต้องเตรียม

1.นมเปรี้ยว 1 ขวด
2. นมจืด 1 กล่อง
3 .แป้งข้าวหมาก 1 ลูก

ขั้นตอนกาsทำ นำส่วนผสมทั้งหมดมาหมักรวมกัน โดยหมักทิ้งไว้ระยะเวลา 3 วัน จนมีกลิ่นหอม หลักกาsนำไปใช้นำน้ำหมักที่หมักได้ในอัตราส่วน 20 ซีซี ไปผสมน้ำเปล่า 20ลิตร จากนั้นก็นำไปฉีดพ่นต้นตระไคร้จะช่วยบำรุงต้นตระไคร้ให้กอใหญ่

กาsเก็บเกี่ยว
เริ่มตั ดขายได้ตั้งแต่อายุ 8 เดือนขึ้นไป จนถึง 1 ปีครึ่ง ถ้าเกิน 1 ปีครึ่ง ต้นจะเริ่มฝ่อ
กาsเก็บเกี่ยวผลผลิตจะขุดขึ้นมาทั้งกอ

ตะไคร้มีศั ต รูพืชค่อนข้างน้อยมาก ดูแลง่าย ตะไคร้หัวอายุเก็บเกี่ยว 6 เดือน ส่วนตะไคร้ตัดใบเมื่อครบ 3 เดือนจะสามารถตัดตัดใบได้ต่อเนื่องไปจนถึง 2 ปี ซึ่งราคาตะไคร้สดเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 7 – 20 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา หากช่วงหน้าแล้งเดือนเมษายน – พฤษภาคม ตะไคร้จะมีราคาสูงประมาณเกือบ 20 บาท ส่วนตะไตร้ต า กแห้งกิโลกรัมละ 14 – 20 บาท

อ้างอิง pagenews, วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง, kasetchaoban เรียบเรียง ธรรมะเกษตรก้าวหน้า