Friday, 14 June 2024

วิธี “แกล้งพริก” แก้พริกงามใบ และ เพิ่มผลผลิตให้พริกดก งามทั้งสวน

เกษตรกรหลายท่านทำสวนพริก เพราะพริกเป็นพืชที่มีความต้องการทางตลาดสูง ปลูกเท่าไหร่ก็มีตลาดรองรับแน่นอน แต่เกษตรหลายท่านก็ทำการปลูกพริกแบบผิดวิธีโดยไม่รู้ตัว นั่นคือการเร่งให้ฮอร์โมนและสารเคมีอย่างหนักฉีดพ่นบำรุงพริกเพื่อต้องการให้พริกออกดอกออกผลเยอะๆ แต่วิธีนี้กลับไม่ได้ช่วยให้พริกออกผลผลิตเยอะกลับทำให้พริกงามใบแทน และออกดอกออกผลน้อยกว่าปกติ

คุณหนึ่งฤดี ทองคำ เกษตรกรผู้ปลูกพริกแบบไร้สารเคมี ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้เผยว่าการกระตุ้นการออกดอกออกผลของเกษตรกรปลูกพริกนั้นเป็นค่านิยมที่ผิด เพราะแทนที่จะได้ผลผลิตดีกลับได้ต้นพริกที่ใบดกจนเกินไป เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พริกเฝือใบ” พริกงามใบไม่งามดอกและผล

ซึ่ง คุณหนึ่งฤดี ได้เคยพบกับปัญหาดังกล่าวเช่นกันจึงค้นหาวิธีอยู่นาน แล้วได้พบวิธีแก้พริกอย่างชาญฉลาด นั่นคือ “การทำสาวพริก” หรือการแกล้งพริก นั่นเอง วิธีการทำก็ง่ายมากๆค่ะ ทำได้โดยการเด็ดใบแก่ของพริกในบริเวณโคนกิ่งพริกออกประมาณ 50 เปอร์เซนต์ ของใบทั้งหมด แล้วให้น้ำตามปกติ แต่งดการให้ฮอร์โมนและสารเคมีบำรุงในช่วงนี้เด็ดขาด(ประมาณ 1-2 สัปดาห์)

หาก พูดถึงเรื่องของการปลูกพริกนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมาก การปลูกพริกก็เหมือนกับการปลูกผักสวนครัวทั่วไป เทคนิคการปลูกพริก ให้ดก ด้วย 2 วิธีแบบง่ายๆได้ผลจริง” มาฝากเพื่อนๆที่อยากปลูกพริกให้ผลดกบ้าง ซึ่งมีเทคนิคอะไรกันบ้าง มาศึกษาไปพร้อมกันเลยครับ

วิธีที่ 1 การโน้มกิ่งต้นพริก
คุณ บำรุง ปัญญาดิลก เกษตรกรผู้ปลูกพริก จังหวัดชัยนาท ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ง่ายๆโดยไม่ต้องลงทุนสูง อีกทั้งไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีให้มีต้นทุนเพิ่มและส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยการจัดการพริกด้วยวิธีการโน้มกิ่ง ที่ค้นพบโดยบังเอิญจากการสังเกตต้นกล้วยที่ล้ม แล้วจะมีหน่อเล็กๆ แทงขึ้นทดแทนมาใหม่รอบๆ หน่อเดิม จึงมีความคิดว่าน่าจะนำมาปรับใช้กับต้นพริกที่ปลูกได้ โดยใช้วิธีการโน้มกิ่งพริกลง

ซึ่งก่อนจะทำการโน้มกิ่งควรรดน้ำต้นพริกเสียก่อน เพื่อให้ดินอ่อนตัวและง่ายต่อการโน้มกิ่ง จากนั้นจึงเลือกต้นพริกที่จะทำการโน้มกิ่ง ควรคัดเลือกต้นที่กำลังออกดอกและติดผลอยู่เป็นหลัก ทั้งนี้ก็เพื่อจะทำให้น้ำหนักของผลพริกที่ติดอยู่ตามก้านพริกนั้นๆ เป็นตัวช่วยให้กิ่งที่ต้องการจะโน้มลงนอนอยู่ในแนวระนาบกับพื้นดินได้โดยไม่ ต้องใช้ตัวช่วยอื่นๆ

วิธีการโน้มกิ่งพริก :ให้ ใช้มือค่อยๆ โน้มกิ่งลงมาโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยยึดใดๆ ซึ่งการโน้มกิ่งพริกนั้น เปรียบเสมือนการจัดแต่งทรงพุ่มพริก(เหมือนในไม้ผล) จึงทำให้ต้นได้รับแสงแดดทั่วถึงเต็มที่ ทำให้พริกมีการแตกกิ่งก้านเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังทำให้ทรงพุ่มพริกขยายใหญ่ขึ้น จึงทำให้ต้นพริกออกดอกดกกว่าต้นที่ไม่มีการ โน้มกิ่ง ทั้งยังพบว่าการปลูกพริกด้วยวิธีนี้ทำให้มีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพริก ลดลง เนื่องจากทรงพุ่มโปร่งและแสงแดดส่องทั่วถึงภายในทรงพุ่มพริก จึงทำให้การสะสมของโรคและแมลงลดลง

จึงทำให้ไม่ จำเป็นต้องใช้สารเคมีเข้ามาจัดการ ต้นทุนในการผลิตพริกในแต่ละรอบจึงลดลง ได้ผลกำไรคุ้มค่า **โดยปกติจะเก็บผลผลิตพริก 1 ต้น ได้ประมาณ 500 กรัม และการจัดการพริกด้วยวิธีนี้จะทำให้ได้ผลผลิตพริก 800-1000 กรัม (ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการบำรุงเรื่องปุ๋ยควบคู่ไปด้วย) นอกจากจะได้ผลผลิตที่ปลอดภัยแล้ว เกษตรกรยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยบำรุงต้น จึงทำให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

วิธีที่ 2 การเด็ดใบแก่ของพริก
กระตุ้นพริกให้ติดดอกออกผลเร็วขึ้น ด้วยวิธีการเด็ดใบแก่ของพริกบริเวณโคนกิ่งออกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของใบทั้งหมด แล้วให้น้ำตามปกติ(งดให้ปุ๋ยและฮอร์โมนพืชอื่นๆ อย่างน้อย 1 สัปดาห์) พริกก็จะติดดอกออกผลดกขึ้น ซึ่ง วิธีนี้เป็นเทคนิคช่วยกระตุ้นให้ต้นพริกที่มีใบดกและติดผลน้อยออกดอกและให้ ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือใช้ฮอร์โมนพืชไปกระตุ้นแต่อย่างใด

เมื่อเวลาผ่านไปพริกจะเริ่มติดดอกออกผลผลิตมาให้เห็น ดอกไม่ร่วงง่ายขั้วดอกเหนียว และดกมากๆค่ะ วิธีนี้เป็นวิธีการกระตุ้นการออกดอกโดยไม่ต้องพึ่งฮอร์โมนหรือสารเคมีใดๆทั้งสิ้น และได้ผลอย่างแน่นอนค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : Postnoname, Liketopic