Friday, 14 June 2024

วิธีเพาะกล้าไม้พะยอม พืชไม้เศรษฐกิจที่ควรปลูก อายุยืน ปลูกได้ดีในที่แล้ง

ไม้พะยอม เป็นไม้ป่าเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เนื้อไม้จะมีนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ดอกมีความสวยงาม สามารถปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้ ไม้พะยอมนั้นถือเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวถึง 25-30 ปี ส่วนระยะเวลาการออกดอกสำหรับผู้ที่ปลูกไว้เป็นไม้ประดับจะอยู่ที่ 7-8 ปี พะยอมเป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกได้ดีในที่แล้ง ซึ่งอาจปลูกไว้เพื่อความสวยงามให้ร่มเงาตามบ้านเรือนก็ได้ และดอกยังมีความสวยงามมาก แต่จะออกดอกปีละครั้ง …

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.เมล็ดพะยอม
2.ถุงดำ+ดินปลูก

การเลือกเมล็ดพะยอม
จะคัดเมล็ดที่ค่อนข้างแก่แล้ว ซึ่งก่อนที่เราจะเก็บเมล็ดนั้น จะต้องทำการผ่าดูเนื้อข้างในว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่ หากเมล็ดมีความสมบูรณ์จึงทำการเก็บมา หลังจากเก็บมาแล้วจะมีอายุไม่เกิน 1 เดือน ถ้าจะให้ดีที่สุดคือเมื่อเก็บเมล็ดมาแล้วให้ทำการปลูกทันที ลักษณะการงอกรากการงอกของเมล็ดพะยอมนั้นจะงอกรากออกมาตรงบริเวณส่วนปลายของเมล็ด

ขั้นตอนการปลูก
1.หลังจากเก็บเมล็ดพะยอมมาแล้ว ให้นำไปแช่น้ำ 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ความชุ่มชื้นก่อนจะนำไปเพาะ
2.นำเมล็ดลงปลูกในถุงเพาะชำ โดยเหน็บเมล็ดไว้ให้เอียง 45 องศาโดยให้เอาทางคั่วลง

ระยะเวลาการงอก
ประมาณ 1 เดือน จึงจะเริ่มงอกรากลงในถุง เมื่อเพาะในถุงได้อายุประมาณ 5-6 เดือน ถึงจะย้ายไปปลูกลงดินได้เป็นอันเสร็จแล้วนะครับ สำหรับวิธีการเพาะกล้าไม้พะยอม ถือเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี เป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง ขั้นตอนการปลูกนั้นไม่ยากเลย เพียงแค่ต้องปักเมล็ดลงให้ถูกทางเท่านั้นเอง เกษตรกรท่านไหนที่สนใจสามารถปลูกกันได้นะ

ขอบคุณที่มา แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้


เรียบเรียงโดย เกษตรก้าวหน้า