Monday, 24 June 2024

วิธีเติมเพิ่มพลังบุญ ช่วยหนุนนำความสุข ช่วยให้ชีวิตมีแต่ความเจริญ เสริมศิริมงคล

วิธีเติมเพิ่มพลังบุญ “การทำความดี” ถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผลบุญหนุนนำให้ชีวิตเจอแต่เรื่องดีๆ มีความสุขทางใจ และบางครั้งที่ชีวิตถึงจุดอับ การทำบุญก็ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับตัวผู้ทำได้อย่างไม่น่าเชื่อ

1 .ถือศีล ๘ จะช่วยเสริมดวงและแก้เคราะห์ได้เช่นเดียวกับการถือศีล ๕ แต่การถือศีล ๘ นั้นปฏิบัติได้ยากยิ่ง ถ้ากำลังใจไม่ถึงจริงๆ จะทำได้กี่วันก็เลือก ส่วนใหญ่เราจะถือศีล๘ ก็เมื่อเราไปปฏิบัติธรรม แต่เมื่อปฏิบัติได้สำเร็จจะได้กุศลแรงนักกรรมไม่ดีจะชะลอตัว ปฏิบัติแล้วยังช่วยเสริมดวงอำนาจบารมีได้อีกด้วยส่วนใหญ่คนที่ถือศีล ๘ เป็นประจำเมื่อมีโอกาสเมื่อจะทำอะไรก็ทำมาค้าขึ้นมากกว่าปกติครับ แต่ถ้าท่านถือศีล ๘ ได้ทุกวันก็ขออนุโมทนาบุญ
2. ถือศีล ๕ การถือศีล ๕เป็นประจำนี้ จะช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม การทำดีและไม่เบียดเบียนใครถือเป็นการทำบุญกุศลที่ได้อานิสงส์ เป็นผลให้เกิดความโชคดีและแก้เคราะห์ลดก ssมได้ ศีลทำให้สวยหรือหล่อ ศีลทำให้รวยและการถือศีล
๕ มิได้ขาดเป็นใบเบิกทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าหรือการเป็นจะพระโสดาบันก็ต้องมีศีล ๕ เช่นกัน แค่คิดจะถือแค่ศีล๕ ก็มีเรื่องดีๆ มารอเราอยู่แล้ว

3. กินเจ ก็เพื่อลดละการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ ซึ่งได้อานิสงส์ผลบุญสูงและเราควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถ้าอธิษฐานไว้ว่า ๑๐ วันก็ทำให้ครบ ๑๐ วัน วันเกินได้แต่อย่าให้v าดอาจตั้งจิตว่าจะทำทุกวันพระ หรือปฏิบัติในทุกวันเกิดของตัวเองในแต่ละสัปดาห์เป็นต้น
4. ไหว้พระและถวายดอกไม้ ธูปเทียน รวมทั้งการปิดทองคำเปลว และเครื่องหอมผลบุญนี้จะทำให้ชีวิตรุ่งเรือง มีความเจริญก้าวหน้า อันนี้คงไม่ต้องอธิบายมากได้ผลบุญเห็นๆ กันอยู่แล้ว ถ้าทำเป็นประจำด้วยจิตปรารถนาที่จะทำจริงเมื่อสิ้นอายุขัยจากมนุษย์ไป มีสิทธิ์ได้เป็นเทวดา นางฟ้า แน่นอน

5. ถวายน้ำมันตะเกียง เพื่อความรุ่งโรจน์โชติช่วงของชีวิตเช่นเดียวกับความสว่างของแสงตะเกียง ทำให้พ้นจากความมืดมิดทั้งการดำเนินชีวิตรวมทั้งปัญหา และความคิดที่สว่างไสวไม่อั บ จนหนทางอันนี้มีอานิสงค์ทันตาเห็นเลยครับ ถ้าเราได้ไปเติมน้ำมันในตะเกียงที่น้ำมันหมดแล้วหรือเหลือน้อยแล้ว อาจจะลองไปตามวัดต่างๆ ถ้าเห็นน้ำมันตะเกียงอันไหนใกล้จะหมดแล้วจงเติมน้ำมันในตะเกียงนั้นเยอะเป็นพิเศษเพื่อที่คนข้างหลังจะได้นำธูปเทียนมาจุดต่อได้อีกมากมายหลายคน
6. ถวายสังฆทาน เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์ อานิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเค sาะห์หมดโ ศ กจะทำสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขัด พบแต่ความสำเร็จสมปรารถนารวมทั้งมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสน ถ้ามีโอกาสขอให้ทำทุกเดือนการถวายสังฆทานนี่บุญหนุนส่งมาก

7. ไหว้พระ ไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะทำให้พบกับความสุขความเจริญ เกิดความสุขใจว่ามีที่พึ่งพิงยึดเหนี่ยวจิตใจนำมาซึ่งกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปและรู้สึกเสมอว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเป็นสิริมงคลแก่ตนเองถึงแม้เราจะมองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นเราท่านจะคอยช่วยเหลือในเราที่เราดวงไม่ค่อยดี หรือหางออกไม่ได้ท่านจะมาช่วยเหลือเราเสมอ แต่ท่านก็สามารถช่วยได้ไม่เกินบุญบารมีของเรา

8. ทำบุญปล่อยสัตว์ เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ถือว่าได้บุญแรงจะต้องทำด้วยความตั้งใจจริง เช่น การไถ่ชีวิตวัวกระบือถวายวัดจะได้บุญแรงขึ้นไปอีกถ้าได้ไถ่ชีวิตวัวกระบือที่กำลังตั้งท้องอยู่ถือว่าได้ช่วยถึง ๒ ชีวิตในคราวเดียวกันเพื่อมอบให้ชาวนานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป หรือซื้อปลาในตลาดที่ไปปล่อยน้ำยามมีเคราะห์ภัยก็จะแคล้วคลาด เพราะแรงบุญที่ได้ทำให้เค้าแคล้วคลาดผลบุญนี้ยังผลให้หมดทุกข์ หมดภัย และพบความสุขความเจริญในชีวิตครับ ลองทำดู

9. ทำบุญให้ทาน เป็นการรู้จักเสียสละทรัพย์ของตนเองและแบ่งปันให้ผู้อื่นซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วย ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพุทธศาสนาหรือให้ทานแด่ผู้ยากไร้ เป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติดมีความไม่โลภผลบุญจึงหนุนนำให้มีแต่ความราบรื่น ยามมีเรื่องติดขั ดก็จะมีผู้มาช่วยเหลือค้ำจุนล้วนแล้วแต่เป็นบุญส่งเสริมให้ชีวิตมีโชค มีทรัพย์ และมากด้วยบารมีเมื่อมีโอกาสทำทานให้ทำเพราะจิตที่อยากทำจริงๆ จะได้บุญมากกว่าการทำไปตามประเพณี

10. ทำบุญซื้อโลง บริจาคให้แด่คนไร้ญาติจะได้อานิสงส์แรงยิ่งนัก การทำบุญเช่นนี้จะช่วยเสริมดวงชะ ต าให้แข็งแกร่งสามารถต้านเคราะห์ภัยหนักต่างๆ และผ่อนหนักเป็นเบาได้
11. พิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน อาจจะจัดพิมพ์เองหรือร่วมบริจาคสมทบทุนการพิมพ์กับผู้อื่นก็ได้ เป็นการเสริมดวงให้มีวาสนาบารมีเพื่อให้ปัญญาสว่าง หมดทุกข์ หมดโศก ไม่มีเคราะห์ร้ายมากล้ำกราย
12. บริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ จะช่วยให้ชีวิตราบรื่น หมดทุกข์ หมดโศ กประสบแต่ความโชคดี ถ้าในเรื่องการทำธุรกิจก็อาจจะทำให้เราได้เห็นช่องทางการแสวงหาน่านน้ำใหม่ๆทำให้คิดอะไรได้ปลอดโปร่งยิ่งขึ้น
13. ซื้อข้าวสารถวายวัดหรือเลี้ยงอาหารเด็กกำพ ร้ า ตามสถานสงเคราะห์เป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้ชีวิตมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ และเพียบพร้อมด้วยบารมี

14. การตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่นหรือทำบุญร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์ หรือโดยทางอื่น จะส่งผลให้ได้เนื้อคู่ที่ดี ดว งช ะ ตาแข็งแกร่ง เกื้อกูลซึ่งกันและกันและจะได้แต่เพื่อนที่ดีในชาตินี้

ขอบคุณข้อมูล เรียบเรียง