Friday, 1 March 2024

วิธีย้ายปลูกต้นกล้าผักให้แข็งแรงและโตไว

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน ให้ท่านได้อ่านเรื่องราวดีๆ วันนี้เราจะมาแนะนำการ ย้ายปลูกต้นผักให้แข็งแรง มาดูวิธีกันได้เลย

อีกหนึ่งวิธีช่วยให้การย้ายปลูกกล้าผักลงแปลงดิน แข็งแรงเติบโตได้ดี คือก่อนย้ายปลูกควรงดให้น้ำต้นผักก่อน 5 – 7 วัน หรือรดน้ำเพียงเล็กน้อยพอไม่ให้ต้นเหี่ยว เพื่อให้ต้นผักปรับตัวทนต่อความแห้งแล้งก่อน เมื่อย้ายปลูกให้ขุดหลุมลึกตามขนาดตุ้มดินและควรใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมเล็กน้อยจะช่วยให้ต้นผักเติบโตดีขึ้น และควรระวังไม่ให้ต้นกล้าและรากกระทบกระเทือนขณะย้ายปลูกด้วย

สภาพอากาศในช่วงนี้สภาพอากาศเย็น เตือนผู้ปลูกมะม่วง ในระยะ ออกดอก รับมือโ รค ร าดำ (เชื้ อร า Capnodium sp., Meliola sp.)พบคร าบร าสีดำติดตามส่วนของต้น ใบ ยอด ช่อดอก หรือผล ทำให้ช่อดอกบานช้า หรือบานผิดปกติ หรือเหี่ยว และหลุดร่วงลงได้ บางครั้งทำให้ไม่ติดผล ถ้าเป็นที่ผลอาจทำให้ผลเหี่ยวและหลุดร่วง

แนวทางป้องกัน/แก้ไข


1. พ่นน้ำเปล่าล้างสา รเหนียวที่แม ล งปากดูดขับถ่ายไว้ และคร าบร าดำ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโ ร ค
2. เนื่องจากเชื้ อร าเจริญบนสารเหนียวที่แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยหอย และเพลี้ยแป้งขับถ่ายไว้ จึงควรพ่น

สา รกำจั ดแม ลงดังนี้ เพลี้ยจักจั่น ได้แก่ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เพลี้ ยหอย ได้แก่ มาลาไทออน 83% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และเพลี้ ยแป้ง ได้แก่ มาล าไทออน 83% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 2.5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า