วิธีปลูกผักชีฝรั่งและสูตรบำรุง ปลูกเพียงครั้งเดียว สามารถเก็บขายสร้างได้ทั้งปี

ผักชีฝรั่ง หรือ ต้นหอมเป (อีสาน) เป็นผักสดสำหรับกินเป็นเครื่องเคียงกับอาหารหลากหลายอย่าง เช่น ลาบ ก้อย หรือต้ม และถือได้ว่าเป็นพืชสวนครัวที่ราคาสูง เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคตลอดทั้งปี

วิสรรค์ อุทโธ เกษตรกรบ้านหนองตาใกล้ ยึดอาชีพปลูกผักชีฝรั่งในพื้นที่ 3 ไร่ สร้างรายได้อย่างน่าพอใจ เพราะผักชีฝรั่งเป็นพืชที่ปลูกง่าย ต้านทานโรค ราคาสูงและตลาดต้องการตลอดปี ซึ่งผักชีฝรั่งที่สวนแห่งนี้ เป็นผักชีฝรั่งปลอดภัย เน้นการปลูกและบำรุงด้วยสารอินทรีย์-ชีวภาพ ดังรายละเอียดและขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนการปลูกผักชีฝรั่ง

1.เตรียมดิน ไถปราบวัชพืช ปรับปรุงพื้นที่ให้สม่ำเสมอกัน พยายามอย่าให้มีน้ำท่วมขัง

2.ถ้าจะให้ดี ควรตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคในดิน

3.ปลูกโดยการแยกหน่อจากต้นที่สมบูรณ์มาปลูกใหม่ แยกแขนงจากต้นแม่ โดยแบ่งต้นแม่ออกเป็น 3 ส่วน
คือ พ่อ แม่ ลูก โดยเลือกเอาต้นพ่อ หรือ ต้นแม่ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดออกมาปลูกใหม่ ต่อไปเรื่อยๆ เช่น ต้นแม่มี 10 แขนง ก็แยกออกมา 3 แขนง เพื่อปลูกใหม่

4.เตรียมแปลงปลูก รดน้ำให้ชุ่มเป็นโคลน แล้วจึงย้ายแขนงผักชีฝรั่งที่ต้องการมาปลูก ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10 เซนติเมตร ระหว่างแถวประมาณ 10 เซนติเมตร

การดูแลรักษา
1.หลังปลูก 15 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 ประมาณ 50 กิโลกรัม/ไร่ โดยการหว่าน แล้วรดน้ำตามจนเป็นโคลน
2.นับต่อไปอีกเมื่อต้นผักชีฝรั่งอายุ 30 วัน ใส่ปุ๋ยมูลไก่แห้งประมาณ 40 กระสอบ/ไร่ รดน้ำตามจนเป็นโคลนเช่นเดิม
3.หลังใส่ปุ๋ยมูลไก่ 3 วัน ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพทุก 3 วัน จนกระทั่งผักชีฝรั่งอายุประมาณ 60 วัน ก็หยุดบำรุง
4. ผักชีฝรั่งอายุ 65 วัน ก็เริ่มตัดขายได้เรื่อยๆ โดยแบ่งตัดจากต้นแม่
5.หลังตัดขายครั้งแรก ต้องฉีดพ่นบำรุงด้วยน้ำหมักชีวภาพ และหมักทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน จึงจะสามารถตัดได้ใหม่อีกครั้ง
6.ปลูกเพียงครั้งเดียว สามารถเก็บผลผลิตขายได้ต่อเนื่อง 5-6 ปี จึงรื้อแปลงปลูกใหม่

สูตรปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพบำรุงผักชีฝรั่ง

1.หอยเชอรี่ จำนวน 10 กิโลกรัม

2.กากน้ำตาล จำนวน 10 กิโลกรัม

3. สาร พด.2 จำนวน 1 ซอง

4. น้ำเปล่า จำนวน 10 ลิตร

วิธีการทำ
นำส่วนผสมทั้งหมดมาหมักรวมกันใส่ถังพลาสติก นานประมาณ 20 วัน กรองเอาน้ำหมักมาใช้ประโยชน์ได้

การนำไปใช้

ใช้น้ำหมัก ปริมาณ 1.25 ลิตร + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบำรุงผักชีฝรั่งทุก 3 วัน ตั้งแต่อายุ 33 วัน จนถึงอายุ 60 วัน และฉีดพ่นบำรุงผักชีฝรั่งหลังตัดขายทุกครั้ง จะช่วยบำรุงการเจริญเติบโต และต้านทานโรคราสนิม และโรครากเน่าโคนเน่าได้ เป็นอย่างดี

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจผักชีฝรั่ง
ผลผลิตออกตลอดทั้งปี เฉลี่ยวันละ 60 กิโลกรัม / ปีละ 21,900 กิโลกรัม(21.9 ตัน) ในพื้นที่ปลูกประมาณ 3 ไร่
ราคาขายส่งจากสวน(มีพ่อค้า แม่ค้ามารับซื้อถึงสวน โดยเกษตรกรตั้งราคาเอง) ดังนี้
1.สำหรับแม่ค้าขาประจำ ราคา 40 บาท/กิโลกรัม
2.สำหรับแม่ค้าขาจรนั้น ราคา 50 บาท/กิโลกรัมรายได้เฉลี่ยวันละ 60 กิโลกรัม ประมาณ 2,400 – 3,000 บาท/วัน

การนำไปประกอบอาหาร ใบอ่อนและใบของผักชีฝรั่งรับประทานเป็นผักสด โดยเป็นผักแกล้มกับน้ำพริก ลาบ ยำ ก้อย ได้ หรือซอยใส่ยำหมู ยำไก่ หรือยำผัก ใบผักชีอ่อนยังรับประทานโดยนำไปใส่ต้มยำเนื้อ ต้มยำเครื่องในวัว เพื่อปรุงรสและดับกลิ่นคาวได้

สนใจสั่งซื้อผักชีฝรั่งปลอดภัย หรือ ศึกษาดูงานได้โดยตรงที่ คุณวิสรรค์ อุทโธ บ้านเลขที่ 11 หมู่ 9 บ้านหนองตาใกล้ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทร 087-626-2861

เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า