Monday, 24 June 2024

วิธีปลูกกล้วยน้ำว้าแบบนี้งามไวให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมา 3 เท่า

กล้วยน้ำว้าสามารถแปรรูปได้หลากหลาย อย่างกล้วยน้ำว้าสุกสามารถใช้ทำเป็นขนม ของหวานต่าง ๆ เช่น กล้วยเชื่อม กล้วยบวชชี มีลักษณะสีเหลืองทั้งเปลือก และเนื้อ มีรสหวาน …

ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า
1.แก้อาการนอนไม่หลับ
2.บรรเทาอาการของโ ร คริ ดสีด วงท ว าร
3.รักษาโ ร คโล หิ ตจาง
4.บรรเทาโรคกระเพาะอาหาร
5.แก้อาการท้องเสีย
6.ช่วยชะล อความแก่
7.ช่วยลดน้ำหนัก

วิธีการปลูกกล้วยความคิดนี้ได้จาก ตนนั้นเกิดความ เ สี ย ดายหน่อกล้วยที่จะปลูก เลยลองเอามาปลูกพร้อมกัน 3 ต้นดู ปรากฏว่ากล้วยโตได้เหมือนปกติ ขณะที่ผลผลิตก็เพิ่มอีก 3 เท่า จึงปลูกแบบนี้เรื่อยมา

เทคนิคการปลูกกล้วยให้ได้ผลผลิตดี
1.เมื่อเริ่มปลูกได้ 1 เดือน ใส่ ปุ๋ ย 25-7-7 เพื่อบำรุงต้นโต เดือนละครั้ง 3 เดือน เปลี่ยนเป็นปุ๋ ย 16-16-16 เดือนละครั้ง ให้ต่อไปอีก 6 เดือน
2.6 เดือนตั้งแต่เริ่มปลูกจะเริ่มมีหน่อ เริ่มออกมา ให้เลือกหน่อที่สมบูรณ์ไว้แค่ 2 หน่อ นอกนั้น ตั ด ออกให้หมด เพื่อให้ได้ต้นใหม่ที่สมบูรณ์ที่สุด
3.ครบ 9-10 เดือน กล้วยเริ่มมีปลี ให้เปลี่ยนมาใช้สูตร ปุ๋ ย 18-46-0 เพื่อให้ปลีสะสม อาหารให้มากที่สุด จะได้ผลกล้วยที่สมบูรณ์ ให้เดือนละครั้ง จนตั ดเครือ
4.โดยช่วงนี้จะมีหน่อกล้วยเล็กๆ เกิดอีกเป็นระยะ ให้ตั ด ออกให้หมดจากนั้นให้เปลี่ยนใช้ ปุ๋ ย สูตร 16-16-16 เดือนละครั้งต่อไป จนกล้วยออกปลีอีกครั้ง จึงเปลี่ยนมาใช้สูตรบำรุงปลี 18-46-0 เช่นเดิม

การให้น้ำกล้วย
ประมาณของน้ำนั้นขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ความชุ่มชื้นของดิน ปริมาณลมที่พัดผ่าน จะทำให้การคายน้ำมาก จึงไม่ควรปล่อยให้ผิวหน้าดินแห้งติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจากรากจะหาอาหารอยู่บริเวณผิวดิน จึงทำให้หยุดชะงักการเจริญเติบโต

การเก็บเกี่ยวกล้วยน้ำว้า :การดูลักษณะความอ่อนแก่ของกล้วย อาจดูจากลักษณะผล เช่น ดูขนาดลูกกล้วย เหลี่ยมกล้วย

ข้อคิดปลูกกล้วย ไม่จำเป็นต้องให้น้ำมาก ให้แค่ 3-4 วันครั้งก็พอ และต้องไม่ให้ดินแ ห้ งไป ที่สำคัญไปกว่า กล้วยมีประโยชน์หลายอย่างปลูกกับมะนาว จะช่วยกันแดดกันลมให้มะนาว ทำให้ผิวลูกมะนาวไม่ด้าน ขายได้ราคา

เรียบเรียงโดยเพจ ธรรมะเกษตรก้าวหน้า