วิธีบูชา พร้อมบทสวดเสด็จพ่อ ร.5 ทำเป็นประจำ มีโชคลาภ สมหวังดังใจ

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวบ้านทั่วไปເรียกว่า พระบรมรูปทรงม้า คนไทຍส่วนใหญ่ ເรียกขานพระนามของ รัชกาลที่ 5 ว่า เสด็จพ่อ ร.5 ตั้งอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า

วันที่เหมาะสม คือ คืนวันอังคาຮและวันพฤหัสบดี โดยมีความเชื่oว่าจะเสมือนประหนึ่งว่าไปຮอเฝ้ารัชกาลที่ 5 โดยในเวลา 4 ทุ่ม พระองค์ท่านจะเสด็จมาประทับ ณ พระบรมรูปทรงม้าด้วย

สำหรับเสด็จพ่อ ร.5 ถือว่าเป็นที่เคารพ และศรัทธาของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากหลายคนมีความเชื่อกันมาว่า ถ้าหากบูชาท่านอย่างถูกวิธีเป็นประจำ จะดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรก็สมใจปรารถนา มีเงินทองใช้ไม่ v า ด ขออะไรก็สมหวัง

วันนี้เราจึงมีคำแนะนำดีดีมาฝากคุณผู้อ่านกันสำหรับผู้ที่ทำการบูชาครั้งแรก จุดธูป 16 ดอก ครั้งต่อไปจุดธูป 9 ด อ ก พร้อมว่าคาถาดังต่อไปนี้พระคาถาบูชา ด ว ง วิญ ญ า ณ เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
พระสะ ย า มะมินโท วะโรอิติพุทธะสังมิอิติอะระหังสะหัสสะกายังวะรังพุทโธนะโมพุทธายะปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ กล่าว 3 ครั้ง

ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ 5 จบ
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าชื่อ….นามสกุล… ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเ รื่ อ ง…
อิติปิโส วิเสเสอิอิเสเส พุทธะ นาเมอิอิเมนา พุทธะตังโสอิอิโสตัง พุทธะปิติอิปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ 3 จบ
พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่ง ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่งขึ้น

พระคาถาอธิษฐานขอพร (ห้ามบนบาน)
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
พระสย ามะมินโท วะโรอัตตังพุทธะสังมิอิติอะระหังวะรังพุทโธนะโมพุทธายะ
ปิโยเทวามนุสสานัง จงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
ปิโยนาคะสัมปันนานัง จงบังเกิດความรักที่มีอนุภาคสูงสุด
ปิโยพรหมานะมุตตะโม จงบังเกิດความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์
ปินันทิยังนะมามินังความรักความยินดีความเมตตาจงบังเกิ ดในเรือนร่ า งข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม

สำหรับเครื่องสักการะที่ควรนำมาถวายคือ ดอกกุหลาบสีชมพูและเครื่องและบายศรี เป็นต้น

ขอบคุณที่มา dharmath.com