วิธีบูชาเทาวดา ส่วนตัวหลังจากเราทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน

แนะนำบูชาภายหลังทำบุญเช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น ให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1ขวด และ นำจรด ระหว่างคิ้ว

กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) นะโมพุทธายะ ลูกขอเชิญ พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข
ให้เริ่มเทน้ำ ลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไป กับพระแม่ธรณีพระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน

ขออานิสงค์ผลบุญกุศล อันใดที่ข้าพเจ้า (ชื่ อ – ส กุ ล) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดา
ทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้าอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจาก ความทุกข์ เรื่องที่ประสบปัญหา
ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และ ระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะ
อยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมารับ กุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะอย่าเวียนที่ใด

ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญ ดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็น โภคทรัพย์
ตามที่ท่านปราถนาทุกประการ ตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ สาธุบุญ เพิ่มเติม การขอฝาก ผ่านบารมี
ของพระแม่คงคา และ พระแม่ธรณี ไปสิ่งสำคัญมากการกรวด น้ำลงดิน กุศลจะส่งถึง เร็วกว่า การกรวดน้ำแห้ง

คือ เพียงอธิษฐาน จิตสำหรับผู้ที่บารมี ยังไม่มากพอ ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำ ลงบนภาชนะแล้ว นำไปรดลงดินที่
โคนต้นไม้ ระหว่าง ท่องคำกรวดน้ำ ด้านบน ให้เทน้ำลงดิน ตลอดจนจบ คำกรวดน้ำ
ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อย เพียงใดให้เทให้หมดพร้อม กับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้อง ให้หลงเหลือ

ที่มา songworldnull