Monday, 24 June 2024

วิธีทำฮอร์โมนหัวปลีกล้วย บำรุงดอกและผลดก

หลายคนคงเคยเห็นต้นกล้วยและดอกของกล้วยซึ่งก็คือหัวปลีหรือปลีกล้วย (Banana Flower หรือ Banana Blossom) หลายคนเคยเห็นใส่มากับผัดไทย แต่ไม่เคยลองกินและหยิบทิ้งทุกครั้ง เพราะไม่รู้ว่าหัวปลีนั้นกินได้และมีประโยชน์กับสุขภาพอย่างมาก วันนี้แอดเลยจะมาแนะนำการทำฮอร์โมนหัวปลีกล้วย ช่วยบำรุงดอกและผลให้งามแถมประโยชน์เยอะ

วิธีทำฮอร์โมนหัวปลีกล้วย บำรุงดอกผลดก

ส่วนผสมในการทำฮอร์โมนหัวปลีกล้วยมีดังนี้
1. หัวปลีกล้วย3กิโลกรัม(ปลีกล้วยชนิดใดก็ได้ครับ)
2. กากน้ำตาล1กิโลกรัม
3. น้ำเปล่า3ลิตร
4. ถังหมัก1ถัง

ขั้นตอนการทำ
1. นำหัวปลีกล้วยที่เราเตรียมไว้มาผ่ าแบ่งออกเป็น4ส่วนตามยาวแล้วทำการซอยหัวปลีให้เป็นชิ้นเล็กๆ(หัวปลีที่เราทำการซอยเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนที่เราจำนำไปทำยำนั่นเอง)ปริมาณหัวปลีที่ใช้คือ3กิโลกรัม

2. จากนั้นนำหัวปลีที่ทำการซอยเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วมาใส่ในถังหมักขนาดใดก็ได้
3. เทกากน้ำตาล1กิโลกรัมแล้วตามด้วยน้ำเปล่า3ลิตร
4. ทำการคนส่วนผสมทั้ง3อย่างให้เข้ากัน
5. จากนั้นทำการปิดฝาถังหมักให้สนิท
6. การคนครั้งต่อไปเราจะทำการคนในเวลาเช้าและเย็นเพื่อให้กากน้ำตาลไม่ต กตะกอน
7. หมักจนครบ1สัปดาห์จึงคั้นเอากากของหัวปลีออกเหลือไว้เพียงแต่น้ำเพื่อเก็บไว้พืชพ่นต้นพืชผักผลไม้ต่อไป

การนำไปใช้
-อัตราส่วนที่ใช้:ฮอร์โมนหัวปลี20ซี.ซี.ต่อน้ำ20ลิตร
-นำไปฉี ดพ่นบำรุงดอกบำรุงผลก่อนหน้าหรือหลังโดยเว้นช่วงที่ดอกกำลังบานในการฉีดพ่นเราจะทำการฉีดพ่นในเวลาเช้า3วันต่อการฉีด1ครั้ง

เหตุที่ฉีดพ่นในเวลาเช้าเพราะตอนที่พืชนั้นเริ่มสังเคราะห์แสงคือในช่วงเวลาเช้าพืชก็จะนำฮอร์โมนหัวปลีไปใช้ได้ทันทีอีกทั้งยังเป็นการช่วยกำจั ดศั ต รูพืชที่มารบกวนพืชที่เอาปลูกอีกด้วย

ผลการวิจัยของ AfricanJournalofBiotechnology ระบุว่าหัวปลี 100กรัม ให้พลังงาน 51kcal มีโปรตีน 1.6 กรัมไขมัน 0.6 กรัมคาร์โบไฮเดรท 9.9กรัมเส้นใย 5.71fg แคลเซียม 56 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส 73.3 มิลลิกรัมเหล็ก 56.4 มิลลิกรัมทองแดง 13 มิลลิกรัมโพแทสเซียม 553.3 มิลลิกรัมแมกนีเซียม 48.7 มิลลิกรัมวิตามินอี 1.07 มิลลิกรัม

ประโยชน์ของฮอร์โมนหัวปลีกล้วย
1. ทำให้พืชผักผลไม้ติดผลดีผลดกขั้วเหนียวไม่ร่วงง่าย
2. ป้องกันแม ลงหรือศั ต รู พืชต่างๆได้เป็นอย่างดี
3. เหมาะกับการทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างยิ่ง

สรุป เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับขั้นตอนการทำฮอร์โมนหัวจากปลีกล้วยการนำไปใช้รวมถึงประโยชน์ของฮอร์โมนจากหัวปลีกล้วยหากเพื่อนๆเกษตรกรท่านใดหรือเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านบทความนี้แล้วนำวิธีการทำฮอร์โมนหัวปลีกล้วยไปใช้

เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า