Saturday, 20 July 2024

ปุ๋ยยูเรียจากมูลสัตว์ ช่วยให้พืชผักงาม เพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้

หลายท่านที่คุ้นเคยกับการใช้ปุ๋ยเค มี โดนเฉพาะกับปุ๋ยยูเรีย คงคาดไม่ถึงกับสูตรที่ลุงทองเหมาะได้คิดค้นซึ่งแทบไม่น่าเชื่ อว่าปุ๋ยยูเรียที่เร าซื้อกันตันละหลายสตางค์กลับทำได้เองโดยใช้พืชและมูลสัต ว์ที่อยู่ใกล้ตัวและเราคิดว่าเป็นของเหลือใช้ สูตรแรกคือ การทำปุ๋ยยูเรียจากมูลสัต ว์ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้คือ ขี้หมูแห้ง 3 กก. น้ำสะอาด 5 ลิตร หัวเชื้ อจุลินทรีย์ TM 10 ซีซี และกากน้ำตาล 10 ซีซี นำส่วนประกอบทุกอย่างหมักรวมกัน 3 วัน ใช้ฉีดพ่นหรือหยดในนาแทนปุ๋ยยูเรีย สูตรที่ 2 เป็นปุ๋ยยูเรียจากพืช มีส่วนประกอบคือ มะพร้าวขูด 3 กก. น้ำสะอาด 5 ลิตร หัวเชื้ อจุลินทรีย์ TM 10 ซีซี กากาน้ำตาล 10 ซีซี น้ำมะพร้ าวขูด (ไม่ต้องคั้นกะทิ) ใส่ถุงตาข่ายไนลอน หมักรวมกับส่วนประกอบอื่นๆ 36 วัน ใช้ฉีดพ่นหรือหยดในนาแทนปุ๋ยยูเรีย ซึ่งทั้งสองอย่างสามารถใช้แทนปุ๋ยยูเรียได้เป็นอย่างดี

สำหรับท่านที่ต้องการปลูกผักชีวภาพ ลุงทองเหมาะก็มีเทคนิคพิเศษที่จะมาแนะนำ ซึ่งก็ไม่เสียสตางค์มากมาย โดยเริ่มที่การขุดแปลงผักตามปกติ (ดินต้องทำให้ละเอียด) จากนั้นทำร่องตรงกลางแปลง โรยด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพ ตามด้วยฟาง รดด้วยจุลินทรีย์ TM และกากน้ำตาล จากนั้นกลบร่องเกลี่ยดินให้เสมอกัน โรยด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพอีกครั้ง รดน้ำที่ผสมด้วยจุลินทรีย์ TM ซึ่งการทำร่องผักด้วยวิธีนี้จะช่วยให้ปลูกผักได้หลายครั้งโดยไม่ต้องฟื้นดินทุกครั้ง และไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มอีกด้วย เพราะจุลินทรีย์ TM จะช่วยย่อยสลายฟางให้เป็นปุ๋ย ดินเกิดการร่วนซุย เหมาะแก่การปลูกพืชผัก ทำให้รากพืชลงดินได้ง่ายกว่าดินแข็ง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัต ว์ผสมผสานกับการปลูกพืช ลุงทองเหมาะก็มรสูตรอาหารปลาที่ประหยัดทั้งเงินและเวลาคือ ใช้มูลสัต ว์ 1 ส่วน รำละเอียด 1-2 ส่วน จุลินทรีย์ TM กากน้ำตาล และน้ำ อัตราส่วน 1 : 1 : 500 โดยน้ำมูลสัต ว์เทกองเป็นยอดแหลมเททับด้วยแกรบดิน คลุกเคล้าให้เข้ากัน ผสมด้วยน้ำ กากน้ำตาล และจุลินทรีย์ เคล้าให้ชื้นเท่ากับ 50% ใส่รำละเอียด คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง ในขั้นตอนนี้อาจมีเปลือกหอยบด เปลือกปูบด เลือดสัต ว์ ปลาป่น ข้าวโพด กระถิน หรือผักอื่นๆ ปนเข้าไปด้วยก็จะดี เพื่อที่จะลดปริมาณรำละเอียดตามอัตราส่วน

สำหรับส่วนในการทำปศุสัต ว์ ลุงทองเหมาะ ก็มีสูตรเฉพาะที่ได้ผลคือ สำหรับสุกรก่อนอื่นคอกเลี้ยงต้องมีอากาศถ่ายเทดี แดดไม่ส่องถึงมากเกินไป สิ่งที่สำคัญคือ การบำบัดกลิ่น ซึ่งสามารถทำได้ไม่ยากคือ ใช้จุลินทรีย์ผสมน้ำขยาย 5-10 ซีซี ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ให้สุกรดื่ม หากเหลือให้นำไปล้างคอก และผสมใหม่ทุกวัน จะทำให้สุกรสดชื่น แข็งแรง ระบบย่อยอาหารดี และมูลไม่เหม็น จากนั้นใช้จุลินทรีย์ขยาย 1 : 1,000 ฉีดล้างคอกละตัวหมูอยู่เสมอ ก็จะทำให้สุกรไม่มีกลิ่นเหม็นและลดปริมาณแมลงวัน หากมีบ่อรองรับน้ำเสีย ก็ยังสามารถนำน้ำทิ้งไปรดต้นไม้ พืช ผัก ผลไม้ หรือปล่อยลงนาเพื่อเป็นปุ๋ยได้อีกด้วย

ในขณะที่อาหารเสริมก็สามารถใช้เปลือกหอย กระดองปู กระดูกป่น และถ่านแกลบอย่างละ 0.2 กก. ผสมกับปลาป่น กากถั่วเหลือง หรือข้าวโพดบดละเอียด อย่างละ 6 กก. และรำละเอียด 20 กก. ร าดด้วยหัวเชื้ อจุลินทรีย์ TM กากาน้ำตาล และนำ (อัตราส่วน 1 : 1 : 500) จนได้ความชื้น 40% คลุกให้เข้ากัน แล้วตักใส่ถุงอาหารสัต ว์แล้วมัดปาก จากนั้นนำใส่ถุงดำ รอให้เย็นลงก็สามารถนำมาลี้ยงสัต ว์ได้

ทั้งนี้ หากเป็นการเลี้ยงวัว ควาย แพะ แกะ ช้าง หรือม้า ให้ใช้สูตรเดียวกัน แต่ให้เติมฟางหรือหญ้าหมักเพิ่มเข้าไป โดยฟางหรือหญ้าหมักสามารถทำได้ดังนี้คือ นำฟางหรือหญ้าแห้งวางเรียงให้สูงประมาณ 30-50 ซม. เอารำละเอียดโรยเบาๆ ให้ทั่ว นำหัวเชื้ อจุลินทรีย์ TM กากน้ำตาล และน้ำผสมอัตร าส่วน1 : 1 : 500 ใช้บัวรดน้ำให้เปียกพอทั่ว ทำเป็นชั้นๆ แล้วนำผ้าพลาสติกทึบแสงหรือถุงที่เย็บต่อกันคลุมไว้ 5-7 วัน จึงนำไปเป็นอาหารสัต ว์ และหากพบว่ามีเห็บรบกวนสัต ว์เลี้ยง ให้ใช้สูตรน้ำยากำจัดเห็ บ โดยใช้กากน้ำตาล 1 ส่วน ผสมกับน้ำส้มสายชูกลั่น 1 ส่วน และเหล้าขาว 2 ส่วน เขย่าให้เข้ากัน จากนั้นเติมจุลินทรีย์ TM 1 ส่วน ทิ้งไว้ 24 ชม. นำมาผสมน้ำในอัตร าส่วน 1: 500-1,000 ฉีดพ่นกำจัดเห็บ แต่ในทางปฏิบัติ หากต้องการลดความยุ่งยากในเรื่องดังกล่าว ก็สามารถตัดปัญหาได้ง่ายๆ โดยการเลี้ยงไก่พื้นเมืองควบคู่กับการเลี้ยงสัต ว์ เพร าะไก่จะเป็นตัวกำจัดเห็ บชั้นดี ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลา แถมยังได้ผลผลิตจากไก่อีกด้วย

สำหรับในสัต ว์ปีก จุลินทรีย์ TM ก็ใช้ประโยชน์ได้สมกับสรรพคุณครอบจักรวาล โดยในสัต ว์ปีกให้ใช้จุลินทรีย์ขยายฉีดให้ทั่วเล้าไก่ ก่อนปล่อยไก่ 1 วัน และใช้ผสมน้ำ 1 : 1000 ฉีดพ่นให้ทั่วเล้าทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันกลิ่น ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นอาหารเสริมได้ โดยใช้สูตรเดียวกับในสุกร โดยให้กิน 2-5% ทุกวัน รวมถึงใช้ป้องกันโร คแทนการใช้เค มี โดยใช้จุลินทรีย์ขยายน้ำ 5-10 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ให้ไก่กินเป็นประจำ ไก่จะแข็งแรง ระบบย่อยอาหารดี ป้องกันโร คทางเดินอาหาร หากไก่กินไม่หมดให้เททิ้งในเล้า และผสมใส่ใหม่ทุกวัน

ทั้งนี้หากสัต ว์เป็นโ รค จุลินทรีย์ TM ก็สามารถช่วยได้สารพัดโ รค โดยฉีดพ่นตัวยาสูตรจำเพาะ คือน้ำส้มสายชู 5% 1 ส่วน กากน้ำตาล 1 ส่วน ผสมให้เข้ากัน จากนั้นเติมเหล้าขาว 2 ส่วน และจุลินทรีย์ TM 1 ส่วน ผสมให้เข้ากันอีกครั้ง นำส่วนผสมที่ได้ 300 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดให้ทั่ว โ รคต่างๆ ก็จะทุเลาและหายในที่สุดสำหรับเรื่องราวของเทคนิคการใช้น้ำส้มควันไม้ ลุงทองเหมาะ ก็เล่าถึงเทคนิคการใช้เอาไว้ดังนี้ คือ ก่อนอื่นลุงทองเหมาะบอกถึงเหตุผลที่แมลงขยาดน้ำส้มควันไม้ นั่นเพราะน้ำส้มควันไม้มีกลิ่นเหมือนไฟไหม้ป่า ทำให้แมลงกลัว ส่วนวิธีการใช้ก็สามารถใช้ได้ทั้งในพืชและสัต ว์

สำหรับในพืช กรณีป้องกันโ รคร ากและโคนเน่าจากเชื้ อร า ให้ผสมน้ำในอัตราส่วน 1:100 ฉีดพ่นลงดินก่อนปลูกพืช 15 วัน กรณีเร่งการเจริญเติบโต และกระตุ้นความต้านทานโ รคให้ผสมน้ำร าดโคนต้นทุก 7-15 วัน ในอัตราส่วน 1:200 กรณีป้องกันศัต รูพืช ขับไล่แมลงทุกชนิดและเชื้ อร า ให้ผสมน้ำฉีดพ่นใบทุก 7-15 วัน ในอัตราส่วน 1:200 กรณีช่วยในการสังเคราะห์น้ำตาลในพืชเพื่อช่วยให้พืชผักมีรสหวาน ให้ผสมน้ำฉีดพ่นผลอ่อนหลังติดผลแล้ว 15 วัน และพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน ในอัตราส่วน 1:500 กรณีป้องกันมดและแมลงให้ผสมน้ำราดหรือพ่นบริเวณที่มีมดและแมลงในอัตราส่วน 1:20 หรือเข้มข้นกว่านี้ตามต้องการ และกรณีแก้โ รคเชื้ อ ร าในยางพาร า ให้ผสมน้ำในอัตราส่วน 1:20 ทาหน้ายางพารา

จากคำบอกเล่าและผลของการปฏิบัติของลุงทองเหมาะพิสูจน์ให้เห็นว่า การทำเกษตรอินทรีย์หรือการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองด้วยการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ ช่วยให้ทำเกษตรอย่างมั่นคงได้ ซึ่งลุงทองเหมาะ ยังมีองค์ความรู้อีกมากมายที่พร้อมจะถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจด้านเกษตรกรรม โดยติดต่อได้ที่ 52 หมู่ 6 ต.วังว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โทร. 08-7025-1240 หรือ 035-455-372 ที่มา tanakon.exteen.com