Thursday, 20 June 2024

วิธีทำน้ำ EM เอาไว้ใช้รดต้นไม้โดยเฉพาะกอไผ่รดสองครั้งไผ่หน่อดก เพี๊ยบ!

หน่อไม้มีกากใยอาหารที่ช่วยลดความในการเกิดโ รคในลำไส้ ล ดความเสี่ยงอาการท้องผูก นอกจากนี้ยังมีแคลอรี่ต่ำ จึงสามารถรับประทานได้ และเหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนัก นอกจากนี้ยังมีโปรตีน โพแทสเซียม วิตามินเอ และแคลเซียมอีกด้วย

ซึ่งหน่อไม้ เป็น วั ต ถุ ดิบหลักของการนำมาประกอบอาหารที่ทำได้หลาย อ ย่ า ง สำหรับคนที่ปลูกไผ่ กว่าจะรอให้หน่อเกิดหลังจากเก็บผลผลิต ค่อนข้างต้องใช้เวลา วันนี้จึงนำวิธีการทำน้ำอีเอ็มไว้รดไผ่มาฝากกัน มาเตรียมวัตถุดิบกันเลย

1. น้ำมะพร้าว 1 ลูก
2. น ม เปรี้ยว 1 ขวด
3.น้ำ แ ป้ ง ข้าวหมาก 1 ช้อนโต๊ะ
4. ซีอิ้วดำหรือซีอิ้วหวาน 1 ช้อนโต๊ะ
5. เหยือกน้ำ ขวดพลาสติก

วิธีทำ
1. เทส่วน ผ ส ม ทั้งหมดลงในเหยือก แล้วคนให้เข้ากัน
2. เทใส่ขวดพลาสติกเก็บไว้ (อ ย่ า เทเต็มขวด ให้เหลือช่องว่างไว้ อ ย่ า ง น้อย 1/4)
3. ปิดฝาขวดให้แน่น ห้ามเปิดฝาขวดเด็ด ข า ด
4. หมักไว้ 7 วัน เก็บไว้ในที่ร่ม ไม่ให้โดน แ ด ด แล้วนำไปใช้หมักได้เลย

การนำไปใช้ นำหัว เ ชื้ อ จุ ลิ น ท รี ย์ (EM) 2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 10 ลิตร ใช้รดหรือ ฉี ด พ่ น ต้นไม้ ทุกๆ 5 – 7 วัน หรือใช้เป็นหัว เ ชื้ อ ตั้งต้น

วิธีใช้และประโยชน์อีเอ็ม
1. ผ ส ม น้ำในอัตรา ๑:๑๐๐๐ (EM ๑ ช้อนโต๊ะ กากน้ำตาล ๑ ช้อนโต๊ะ : น้ำ ๑๐ ลิตร) ใช้ ฉี ดพ่นรดราด พืช ให้ทั่วจากดิน ลำต้น กิ่งใบ และนอกทรงพุ่ม ทุก ๓ วัน
2. ไม้ ด อ กไม้ประดับเดือนละ ๑ ครั้ง การใช้ จุ ลิ น ท รี ย์ สดในดิน ควรมีอิน ท รี ย วัตถุปกคลุมด้วย เช่น ฟางแห้ง ใบไม้แห้ง ฯลฯ เพื่อ รั ก ษ า ความชื้นและเป็นอาหารของจุ ลิ น ทรีย์ต่อไป

ข้อควรระวัง
1. การ ห มั ก ก่อให้เกิด แ ก๊ ส แนะนำให้ใช้ขวดน้ำ อั ด ลมป้องกันการระ เ บิ ด และเวลาเปิดฝาขวดใช้งาน ให้เปิดช้าๆ คลายฝาขวดออกทีละนิด ให้ แ ก๊ ส ค่อยๆ อ อ กให้หมด
2. สู ต ร ทำหัว เ ชื้ อ จุ ลิ น ทรีย์ (EM)ใช้ ห มั ก อะไรก็ย่อยสลายเร็ว สามารถนำไปห มั ก หรือนำไปทำน้ำ ห มั ก ชีวภาพต่างๆ เช่น น้ำหมักซาวข้าว น้ำหมัก ยอ ด พื ช น้ำหมักผลไม้

“อาชีพเกษตรไม่เพียงแต่ สร้างรายได้ แต่สร้างอาชีพ สร้างคุณค่า สร้างความสุขให้กับเกษตรกร”

ขอบคุณที่มา สู ต ร ร.ต.อ ส า ม า ร ถ นารถสูงเนิน
เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า