Friday, 1 March 2024

วิธีการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว “แก้ไม่ยากอย่างที่คิด”

ปัญหาเรื่องดินนับเป็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก ในแต่ละพื้นที่ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับดินที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินดาน ดินทราย ที่ต้องอาศัยความรู้ในการปรับดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด

การแก้ปัญหาดินเค็มด้วยทฤษฏีการห่มดิน
ขั้นที่1 ทำการพรวนหน้าดินให้มีความร่วนซุย อากาศและน้ำถ่ายเทได้สะดวก
ขั้นที่ 2 ป้องกันและรักษาความชื้นในดินโดยการโรยเมล็ดถั่วเขียวลงไปในดินเพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศ
ขั้นที่ 3 หลังจากโรยถั่วเขียวเสร็จแล้วให้พืชพันธุ์ที่มีความทนเค็ม เช่น ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวแดงน้อย ถั่ว แค หรือขี้ โรยผสมลงไปกับถั่วเขียว

ขั้นที่ 4 นำเศษหญ้า ใบไม้ ฟางข้าว หรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆ แต่ถ้าเป็นฟางข้าวจะให้ผลดีที่สุด นำมาปกคลุมดินไว้เพื่อรักษาความชื้นในดินไม่ให้ระเหยออกไป

ขั้นที่ 5 ให้อาหารดินโดยการโรยปุ๋ยอินทรีย์แบบแห้งและแบบน้ำลงบนฟางข้าวที่คลุมดินไว้ หรือสามารถใช้น้ำหมักชีวภาพรสจืด (ปุ๋ยน้ำรสจืด) โดยมีอัตราส่วน ปุ๋ยน้ำ 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ส่วน รดให้ทั่วฟางข้าวที่คลุมไว้ เมื่อถั่วเขียวเจริญเติบโตขึ้นจะทำให้มีการปกคลุมดินอีกชั้นรวมถึงฟางข้าว ทำให้แสงแดงไม่สามารถส่องไปถึงพื้นดิน ได้ ดินที่อยู่ใต้ฟางข้าวและถั่วเขียวจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งธาตุอาหารและความชื้นและไม่ดูดความเค็มขึ้นมานั่นเอง

การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรด
ดินเปรี้ยว เกิดจากการที่เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงการเกษตรมากขึ้น ซึ่งในปุ๋ยนั้นจะประกอบไปด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม โดยสารเคมีเหล่านี้ล้วนแต่มีคุณสมบัติเป็นกรดทั้งสิ้น

การแก้ปัญหาดินเปรี้ยว
1 ในกรณีที่ปัญหาดินเปรี้ยวเกิดจากสารเคมีที่สะสมในดิน ให้ทำการหยุดการใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง แล้วเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภาพในการกำจัดแมลง
2 กรณีที่ดินเปรี้ยว หรือดินเค็มเกิดจากการมีอินทรียวัตถุมากเกินไป ทำให้ดินย่อยสลายไม่ทัน เช่น บริเวณที่มักมีวัว หรือควายลงไปนอน จะทำให้มีมูลวัวควายจำนวนมาก

การแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ให้ทำการล้างดินด้วยน้ำหมักสมุนไพรรสจืดผสมน้ำ อัตราส่วน 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ส่วน เพื่อชะล้างความเปรี้ยวและความเค็มของดินให้ลดหรือเจือจางลง โดยการนำน้ำมาหมักสมุนไพรรสจืด(ปุ๋ยน้ำรสจืด) มารดให้ทั่ว เป็นวิธีดีที่สุดและเร็วที่สุดในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว

การสังเกตดินเปรี้ยวหรือเป็นกรดจัด
1 หากเป็นนาข้าว ใบข้าวจะมีสีเขียวสวยงามมีใบข้าวจำนวนมาก เรียกว่าอาการบ้าใบแสดงว่าดินเปรี้ยวเป็นกรดจัด
2 หากเป็นสวน จะสังเกตได้จากสีและเส้นใบไม่เสมอกัน ใบไม่ค่อยสวย สีใบไม่เขียวไม่เป็นปกติของต้นไม้ชนิดนั้นๆ
การแก้ปัญหาดินเป็นเปรี้ยวหรือเค็มสามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้สารใดๆ นอกจากการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มในการเพาะปลูกจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรแล้วยังช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย เพราะเมื่อดินมีความอุดมสมบูรณ์การใช้สารเคมีก็ไม่จำเป็นมากนัก และเมื่อแก้ไขปัญแล้วจะต้องลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดดินเปรี้ยวและเค็มไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ปลูกหญ้าแฝก ป้องกันหน้าดิน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล การแก้ปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว

เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า