Thursday, 20 June 2024

วิธีการเลี้ยงมดแดงขา ยไข่

วันนี้พาทุกคนมาเลี้ยงมดแดงขายไข่ เพราะไข่มดแดงตามธรรมชาตินั้นหาย าก และมีร าคาค่อนข้างสูง จะมีผลผลิตในช่วงฤดูแล้งในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคมเท่านั้น การเลี้ยงมดแดงจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

วิธีการเลี้ยงมดแดง

1.การเตรียมพื้นที่เลี้ยงมดแดง ควรเป็นที่ราบและเปิดโล่งมีต้นไม้สูงไม่เกิน 6 เมตร เป็นไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ และเรือนยอดที่ไม่เบียดชิดหรือร กทึบมากเกินไปจนแดดส่องไม่ถึงพื้น เช่น มะม่วง ชมพูหวาน เงาะ ลองกอง ลําไย เป็นต้น
2.กำจัดศั ต รูมดแดง ทำลายทางเดินปลวกที่หุ้มลำต้น และกำจัดมดดำบริเวณต้นไม้ที่จะเลี้ยงมดแดงให้หมดก่อนเลี้ยง เพราะมดดำเป็นศั ต รูสำคัญของมดแดง โดยมดดำ 1 ตัว สามารถทำลายมดแดงได้ถึง 10 ตัว
3.การทำอุปกรณ์ให้น้ำและอาหารเลี้ยงมดแดง ใช้ไม้กระดานขนาดประมาณ 16×21 นิ้ว ทำเป็นแท่นให้อาหาร โดยตอกเป็นแป้นวางสูงจากพื้นดินประมาณ 1.50 เมตร เพื่อป้องกันสุนัขไปกินเศษอาหาร

อาหารที่ใช้เลี้ยงมดแดง ได้แก่ เศษเนื้อต่างๆ ปลา แมลงทุกชนิด หอยชนิดต่างๆ ในช่วงแรกควรให้ปริมาณมากและค่อนข้างถี่ เพื่อช่วยเร่งให้มดงานสร้างรังขนาดใหญ่ และควรให้น้ำตาลเพื่อเป็นแหล่งพลังงานแก่มดด้วยการให้น้ำ นำขวดพลาสติดตัดให้สามารถใส่น้ำได้ ใช้ตะปูตอกหรือผูกเชือกติดไว้กับต้นไม้หรือบนแป้นอาหารก็ได้ แล้วใส่กิ่งไม้ลงไปเพื่อให้มดแดงไต่ลงไปกินน้ำได้

4 ทำสะพานให้มดเดิน ในกรณีที่ต้นไม้ที่เลี้ยงมีหลายกิ่ง หรือเลี้ยงมดแดงไว้หลายต้น ให้ใช้เชือกมัดโยงจากกิ่งหนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่ง และจากอีกต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง ถ้าต้นไม้ที่เลี้ยงยังไม่มีมดแดงก็ให้หามดแดงมาปล่อย

5 การนำมดแดงมาปล่อย ให้หารังมดแดง นอกพื้นที่ ยิ่งไกล ยิ่งดี เพื่อไม่ให้เกิดเลือดชิด (การผสมพันธุ์ในสายพันธุ์เดียวกัน) เพราะถ้าเลือดชิดจะทำให้การเกิดไข่น้อย หลังจากที่ได้รังมดแดงแล้วให้ทำการตัดรังมดแดงใส่ในถุงปุ๋ยรังละถุง นำรังมดแดงที่ตัดมาได้เอาปล่อยในตอนเย็น โดยมัดถุงปุ๋ยที่ใส่มดแดงไว้กับต้นไม้ ตอนเช้าค่อยให้น้ำและอาหาร มดแดงจะไต่ออกมาและสร้างรังใหม่เอง

เทคนิคการทำฝนเทียมหลอกมดแดงวางไข่ ธรรมชาติของมดถ้าไม่มีฝน มดจะไม่สร้างรังและไม่ไข่ แต่ถ้ามีฝนเมื่อไร มดจะทำรัง แล้วเริ่มไข่ตามธรรมชาติ เทคนิคที่จะกระตุ้นให้มดแดงทำรังก่อนคนอื่นคือสร้างฝนเทียม ซึ่งควรทำในช่วงฤดูหนาว และฤดูร้อน โดยจะนำเครื่องฉีดพ่นน้ำ พ่นน้ำขึ้นเป็นละอองด้านบนต้นมะม่วง ในช่วงตอนเย็น โดยจะทำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อหลอกมดว่าไกล้ถึงฤดูฝนแล้ว มดก็จะสร้างรังและวางไข่นั่นเอง

ข้อห้ามในการเลี้ยงมดแดงอย่าจุดไฟใต้ต้นไม้ หรือการใช้ขี้เถ้าหว่านบนต้นไม้ และไม่ควรใช้ส า รเ คมีพ่นบริเวณใกล้เคียงที่เป็นแหล่งมดแดง การแหย่ไข่มดแดงใช่ตระกร้าผูกติดปลายไม้ไผ่ แหย่เข้าไปในรังแล้วเขย่า มดแดงและไข่จะล่วงลงไปในตะกร้า

การแยกไข่มดแดงนำไข่มดแดงที่แหย่ได้ซึ่งมีทั้งไข่และมดแดงรวมกัน เทใส่กระจาด หรือกระด้ง โรยด้วยแป้งมันสำปะหลัง เกลี่ยให้กระจายออก มดแดงจะไต่ออกไปจากไข่ทันทีโดยไม่คาบเอาไข่ไปด้วย ควรวางกระจาดหรือกระด้งติดกับต้นไม้ที่เลี้ยงมดแดง มดแดงจะได้ไต่ขึ้นไปบนต้นไม้และเตรียมสร้างรังต่อไป

สำหรับเมนูจานเด็ดจากไข่มดแดง ที่เหล่าสายกินไม่ควรพลาด ได้แก่ ยำไข่มดแดง ไข่เจียวไข่มดแดง ก้อยไข่มดแดง แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง เป็นต้น ส่วนร าคาข ายไข่มดแดงนั้นต้องบอกว่าราคาดีมากที่เดียว สนนราคาที่ กิโลกรัมละ 400-500 บาท บางปีร าคาพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 1,000 บาท ซึ่งไข่มดแดงนั้นจะบอกว่ามีเท่าไรก็ไม่พอข าย เป็นคำพูดที่ไม่เกินจริงเลย

แหล่งข้อมูลอ้างอิงrakbankerd.com
เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า