วิธีการเพาะเห็ดระโงก เห็ดราคาแพง เพาะครั้งเดียว เก็บไว้กินตลอดปี

เห็ดระโงก มีการเริ่มเพาะปลูกมาจากโครงการในพระราชดำริ ว่าด้วยเรื่องการปลูกป่า 3 อย่ าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง จนสามารถเพาะปลูกได้สำเร็จในที่แรกของประเทศไทย ทำให้กรมป่าไม้ได้นำการปลูกเห็ดระโงกมาส่งเสริมให้แก่ครอบครัวและชุมชนเกษตรกรให้เพาะปลูกเห็ดระโงกกันอย่างถูกวิธีมากยิ่งขึ้น

เพราะนอกจากการปลูกเห็ดระโงกนั้นจะเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ผืนป่าแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆเกษตรกรได้อย่างมหาศาลอีกด้วย โดยเห็ดระโงกจะขึ้นได้ดีในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวทำให้ราคาเห็ดระโงกอยู่ที่ 200-300 บาทต่อกิโลกรัม

แต่หากเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วผลผลิตของเห็ดจะไม่เยอะเท่าช่วงอื่นจึงทำให้ราคาเห็ดระโงกนั้นสูงขึ้นราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 400-500 บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวครับ วิธีการเพาะเห็ดระโงกง่ายมากๆ ครับ

วิธีปลูกเห็ดระโงก วิธีนี้ผมเคยเรียนมาเองทำแล้วสำเร็จ คือขั้นตอนแรกครับ ต้องเก็บดอกเห็ดระโงกแก่ ที่ดอกกำลังจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาว แก่มากๆเ ชื้ อเห็ดมันหลุดหมดแล้ว ให้นำมาขยี้ผสมกับน้ำเปล่า เห็ด 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร นำไปมารดบริเวณโคลนต้นไม้ เช่น ต้นย างนา ต้นพะยอม ต้นมะม่วง ต้นแคร์บ้าน ต้นลำใย เพราะต้นไม้พวกนี้เห็ดระโงกจะชอบเกิด

วิธีการคือขุดบริเวณรอบๆ โคลนต้นไม้แล้วเอาน้ำเ ชื้ อเห็ดเทลงราดให้ทั่วบริเวณโคลนไม้ ตามด้วยปุ๋ยคอก และดินกลบบางๆ ปุ๋ยคอกจะช่วยให้เห็ดระโงกเกิดได้ดี รอฝนตกเห็ดระโหกก็จะเกิดแต่ถ้าเราสามารถควบคุมอุณภูมิได้ก็สามารถทำให้เห็ดระโหกเกิดนอกฤดูกาลได้ครับ

อีกวิธีคือการปลูกพร้อมกับกล้าไม้ เช่น ต้นยางนา ต้นพะยอม ต้นมะม่วง ต้นแคร์บ้าน ต้นลำใย นำน้ำสปอร์(เ ชื้ อเห็ด)ที่ได้ไปหยอดลงถุงกล้าไม้ ต้นละ 30 ซีซีเมื่อเราแกะถุงดำกล้าไม้ออกนำไปปลูกลงฟื้นดิน เชื้อเห็ดระโงกที่ผสมอยู่ในน้ำก็จะถูกปลูกไปด้วยครับ เท่านี้เราก็รอเก็บเห็ดระโงกแสนอร่อยได้ตามฤดูกาล โดยที่เราไม่ต้องออกไปหาเก็บเห็ดระโงกในป่าอีกแล้ว เพียงแค่รอเก็บเห็ดระโงกในสวนที่เราปลูกต้นไม้เอาไว้ครับ

แหล่งที่มา https://ar-record.blogspot.com/2016/03/blog-post_54.html

เรียบเรียงโดย ธรรมะก้าวหน้า