Thursday, 20 June 2024

วิธีการปักชำกิ่งมะกรูด เพียงใช้ขวดพลาสติก ทำได้ง่าย พืชโตเร็ว ประหยัดต้นทุน

การใช้มะกรูดสระผมน่าจะรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ วิธีการสระ บ้างก็ใช้ผลดิบผ่าแล้วบีบน้ำสระโดยตรง บ้างก็นำไปเผา หรือต้มก่อนสระ มะกรูดยังมีใช้ในพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีโสกันต์ ซึ่งระบุไว้ในพระราชพิธีสิบสองเดือนไว้ ว่าจะต้องมีผลมะกรูดและใบส้มป่อยประกอบในพิธีด้วย เข้าใจว่าน่าจะใช้เพื่อการสระผมนั่นเอง และก็สามารถนำไปล้างพื้นได้ด้วย ซึ่งเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเช่นกัน

ในการขยายพันธุ์พืชนั้น ก็มีด้วยกันหลายวิธีและวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ การปักชำ เพราะเป็นวิธีที่ทำให้พืชโตเร็วและทำได้ง่าย จึงได้เอาเสนอ วิธีปักชำแบบควบแน่น ที่เพียงแค่ใช้ขวดพลาสติกเหลือใช้ ก็สามารถปักชำกิ่งต้นไม้ได้แล้ว จะมีวิธีทำอย่างไรบ้างไปดูกันเลย
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1. ตะเกียบ
2. กรรไกรแต่งกิ่ง

3. กิ่งมะกรูด
4. ขวดพลาสติกเหลือใช้

5. ดินสำหรับปลูก
6. เทปใส
7. ผงน้ำยาเร่งราก

ขั้นตอนในการทำ
1. ให้เลือกกิ่งมะกรูดที่สมบูรณ์ แบบที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปกำลังดี ให้ตัดความยาวพอประมาณ

2. ต่อมาให้เอาขวดพลาสติกมาตัดออกครึ่งหนึ่ง โดยไม่ให้ขวดขาดออกจากกันหมด ทำให้ขวดยังเชื่อมต่อกันอยู่

3. เอาดินปลูกมาใส่ในขวดพลาสติกที่แบ่งเป็นสองส่วนแล้วเรียบร้อย แล้วกดดินให้แน่น ต่อมาก็ทำการพรมน้ำลงไปนิดหน่อยเพื่อให้ดินมีความชุ่ม
4. ต่อมาก็ให้เอากิ่งมะกรูดที่ตัดเตรียมไว้แล้ว เอามาริดใบล่างที่ติดกิ่งออกบางส่วน ให้เหลือไว้สัก 3-4 ใบ เอากิ่งมะกรูดไปจุ่มจุ่มในผงน้ำยาเร่งรากนิดหน่อย

5. เอาตะเกียบปักลงไปในดิน เพื่อทำเป็นรูสำหรับปักกิ่งมะกรูดลงไป แล้วเอาไปปักลงดินในขวดพลาสติกอย่ างเบามือ กดรอบๆ กิ่งให้ดินกลบกิ่งให้แน่น
6. ปิดส่วนบนของขวดพลาสติกขึ้นไว้ แล้วเอาเทปใสมาพันรอบขวด เพื่อปิดช่องว่างระหว่างขวดให้แน่น โดยอย่ าให้อากาศเข้าไปได้ เพื่อให้เกิดการควบแน่น ทำให้รากงอกได้เร็วขึ้น

7. เอาขวดพลาสติกที่ปักกิ่งมะกรูดนี้ ไปตั้งไว้ในกล่องที่มีฝาปิด ต่อมาก็เอาไปไว้ในที่ร่มห่างไกลแสงแดด
8. ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ก็จะสังเกตเห็นรากงอกออกมาจนเต็มขวดพลาสติก แสดงว่ากิ่งมะกรูดพร้อมจะเอาไปลงปลูกได้แล้ว

การปักชำด้วยวิธีควบแน่น ที่เราได้เอาเสนอไปข้างต้นนี้ เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีมากๆ และสามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทั่วไปทุกชนิดเลย ทั้งง่ายและประหยัดต้นทุน แค่ขวดพลาสติกเหลือใช้ก็ทำได้แล้ว

มะกรูด เป็นพืชในสกุลส้ม (Citrus) มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมใช้ใบมะกรูดและผิวมะกรูดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหลายชนิด นอกจากในประเทศไทยและลาวแล้ว ยังมีความนิยมในกัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (โดยเฉพาะบาหลี)

ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล : ยูทูปชาแนลช่อง Tawanchaay Farm Japan