Thursday, 18 July 2024

วิธีการนำไส้เดือนฝอย ตัวช่วยของเกษตรกรในการใช้กำจัดแมลงและศัตรูพืช ต้นทุนต่ำ ดีกว่าใช้ยาฆ่าแมลง

วันนี้แอดจะพาไปรู้จักกับ ไส้เดือนฝอย ตัวช่วยเกษตรกรกำจัดศัตรูพืช โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี

ไส้เดือนฝอย สามารถนำมาใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชได้มากมายหลายชนิด เนื่องจากสามารถเข้าหาแมลงซึ่งอยู่ในที่ซ่อนเร้นได้ ทำให้แมลงตายได้ใน 24 ชั่วโมง สามารถเลี้ยงเพิ่มปริมาณมากได้ด้วยอาหารเทียม และมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น

วิธีการนำไปใช้ควบคุมศัตรูพืช
1. ผสมไส้เดือนฝอยกับน้ำปริมาณน้อยๆ ให้เข้ากันก่อนค่อยเทใส่ถังเครื่องพ่นสาร ปรับขนาดหัวฉีดให้ได้ละอองที่เล็ก
2. นำไปฉีดพ่นใส่พืช

ข้อแนะนำ

1. ควรพ่นหลังการให้น้ำในตอนบ่าย หลังห้าโมงเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดด
2. เขย่าและคนเป็นระยะเพื่อให้ไส้เดือนฝอยกระจายในน้ำทั่วถึง

3. ควรมีการให้น้ำแปลงปลูก เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความชุ่มชื้น
4. ไม่ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยไว้นานเกิน 6 เดือน