Wednesday, 17 April 2024

วิธีการทำ ” น้ำหมักฝักคูณ ” ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช

วันนี้มีเคล็ดลับ การใช้ฝักคูณป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก ในการปลูกพืชผักต่างๆ เกษตรกรต้องประสบปัญหากับแมลงต่างๆที่เข้ามารบกวนทำลายพืชผักของเกษตรกร สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมา แต่ก็มีเกษตรกรหลายๆท่านที่ไม่กังวลกับปัญหาเหล่านี้ เช่นเกษตรกรท่านนี้ คุณลุงบุญชู อินทรประสิทธิ์ ซึ่งมีสูตรดีที่ใช้ป้องกันกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิธีการทำดังต่อไปนี้

วัสดุ อุปกรณ์


1. ฝักคูณแก่จัด จำนวน 3 กก.
2. จุลินทรีย์หน่อกล้วย จำนวน 3 ลิตร
3. ถังหมักพลาสติกทึบแสง จำนวน 1 ใบ

วิธีการทำ


นำฝักคูณแก่จัดที่เราเตรียมไว้ทั้งหมด 3 กิโลกรัม มาทุบให้แตกแล้วนำไปใส่ลงในถังหมักจากนั้นนำจุลินทรีย์หน่อกล้วยจำนวน 3 ลิตรมาเทใส่ในถังหมักเช่นกันแล้วทำการคนคลุกเคล้าให้เข้ากัน และทำการปิดฝาถังหมัก หมักทิ้งไว้ 7 วัน เมื่อครบก็สามารถนำไปฉีดพ่นได้แล้วครับ

วิธีการใช้
อัตราการใช้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นช่วงเช้า หรือ เย็น ความถี่ในการฉีดพ่น 3 วันครั้ง/ 7 วันครั้ง ขึ้นอยู่กับมีปริมาณศัตรูพืชเข้ามาทำลายมากน้อยเท่าไร

แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ
การใช้ฝักคูณป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก