Friday, 1 March 2024

วิธีการทำ ” น้ำหมักฝักคูณ ” กำจัดแมลงศัตรูพืช

วันนี้มีเคล็ดลับ การใช้ฝักคูณป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก ในการปลูกพืชผักต่างๆ เกษตรกรต้องประสบปัญหากับแมลงต่างๆที่เข้ามารบกวนทำลายพืชผักของเกษตรกร สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมา ซึ่งวันนี้เกษตรก้าวหน้า มีสูตรดีที่ใช้ป้องกันกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีต่อไปนี้

วัสดุ อุปกรณ์
1 ฝักคูณแก่จัด จำนวน 3 กก.
2 จุลินทรีย์หน่อกล้วย จำนวน 3 ลิตร
3 ถังหมักพลาสติกทึบแสง จำนวน 1 ใบ

วิธีการทำ
นำฝักคูณแก่จัดที่เราเตรียมไว้ทั้งหมด 3 กิโลกรัม มาทุบให้แตกแล้วนำไปใส่ลงในถังหมักจากนั้นนำจุลินทรีย์หน่อกล้วยจำนวน 3 ลิตรมาเทใส่ในถังหมักเช่นกันแล้วทำการคนคลุกเคล้าให้เข้ากัน และทำการปิดฝาถังหมัก หมักทิ้งไว้ 7 วัน เมื่อครบก็สามารถนำไปฉีดพ่นได้แล้วครับ

วิธีการใช้
อัตราการใช้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นช่วงเช้า หรือ เย็น ความถี่ในการฉีดพ่น 3 วันครั้ง/ 7 วันครั้ง ขึ้นอยู่กับมีปริมาณศัตรูพืชเข้ามาทำลายมากน้อยเท่าไร

สูตรที่ 2
วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ

1 ฝักคูณแห้ง 5 ขีด
2 น้ำ 10 ลิตร
3 ผ้าขาวบาง
4 ถังน้ำพลาสติก
5 เครื่องฉีดพ่น
6 ถุงมือ

ขั้นตอนการทำ
1 นำฝักคูณ 5 ขีด ผสมน้ำ 10 ลิตรใส่ภาชนะพลาสติก หมักทิ้งไว้ 4-5 วัน
2 นำน้ำที่ได้กรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อเอากากออก
3 นำส่วนที่เป็นสารละลายใส่ในเครื่องฉีดพ่น นำไปฉีดพ่นเพื่อกำจัดแมลง

ข้อควรระวัง
1 การนำสารละลายจากฝักคูณไปใช้ ให้ผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
2 ควรทำด้วยความระมัดระวัง เช่นสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน
3 การเลือกฝักคูณควรเลือกที่แก่จัด

ข้อเสนอแนะ
สารจากฝักคูนกำจัดหนอน เมื่อหมักแล้วควรนำไปใช้ทันที ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานทำให้สารออกฤทธิ์เสื่อม

เรียบเรียงโดย เกษตรก้าวหน้า