Tuesday, 27 February 2024

วิธีการทำ น้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชเก่า ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน

ไบโอดีเซล เป็นเชื้ อเพลิงดีเซลที่เกิดจากผสมระหว่างน้ำมันดีเซลจากปิโตเลียมเข้ากับวัตถุดิบธรรมชาติที่ให้พลังงาน โดยวัตถุดิบธรรมชาติเหล่านี้ยังเป็นทรัพยากรหมุนเวียนด้วย เช่น ปาล์มน้ำมัน น้ำมันพืช ไขมันสั ต ว์ ผ่านการใช้งานแล้ว นำมาทำปฏิกิริย าทางเ ค มี transesterification ร่วมกับเมทานอล จ นเกิดเป็นสารเอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล เรียกว่าไบโอดีเซลหรือB100

การใช้น้ำมันพืชเก่ากลับมาประกอบอาหารซ้ำมีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ เนื่องจากในน้ำมันพืชใช้แล้วที่นำกลับมาใช้ซ้ำมีสารพิษก่อมะเร็ง (carcinogen) อยู่ 2 กลุ่ม คือ อนุมูลอิสระ (free radicals) และไดออกซิน จึงสมควรนำน้ำมันเก่าเหล่านั้นมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นพลังงานแทนการนำกลับไปใช้บริโภค และจากปัญหาราคาน้ำมันแพงในปัจจุบันทำให้ต้องหาแหล่งพลังงานทดแทนน้ำมันปิโตรเลียม

กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตทั้งหมดประดิษฐ์คิดค้นขึ้นโดยภูมิปัญญาของคนไทยในชนบทที่ทุ่มเทชีวิตกับการศึกษาทดลองโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การลงทุนอุปกรณ์การผลิตราคาไม่สูงมาก สามารถผลิตเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวได้ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหาได้และมีอยู่ทั่วไปในชุมชนทุกครัวเรือน ทำให้เรื่องของการผลิตพลังงานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของโลกในยุคปัจจุบันสามารถอยู่ในมือของประชาชนทั่วไปได้ ไม่จำเป็นต้องถูกผูกขาดโดยกลุ่มนายทุนใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

วิธีการทำ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมน้ำมันพืชเก่า

1. น้ำมันพืชเก่าประมาณ 1 ปี๊บ ( 20 ลิตร )
2. จุลินทรีย์ หน่อกล้วย 2 ลิตร

นำน้ำมันพืชเก่า 20 ลิตร ผสมน้ำจุ ลิ น ท รีย์ 2 ลิตร คนให้เข้ากัน นำไปตากแดด 3 แดด หลังจากนั้นจะสังเกตเห็นว่าชั้นบนสุดจะเป็นชั้นของน้ำมัน(ที่เราจะนำไปใช้) ชั้นรองลงมาจะเป็นไข ส่วนชั้นล่างสุดจะเป็นกากและเศษอาหารต่าง ๆ (สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยหรือนำไปเป็นอาหารปลาได้อีกด้วย)

เพราะทุกอย่างถ้าเราทำเองเราจะมั่นใจได้ในทุ กขั้นตอน หากมันจะเสียหายขึ้นมา หากมันจะพั งก็ให้มันพังด้วยมือของคุณเอง อย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าคุณได้ทำน้ำมันไบโอดีเซลใช้เองได้ ภูมิใจด้วย แต่ยืนยันเลยว่าไม่มีปัญหาถ้าหากทำถูกขั้นตอนทุกอย่าง ก็สามารถนำไปใช้ได้แน่นอน

แต่ขอให้เน้นไปที่ขั้นตอนการต้มไล่น้ำออกจากน้ำมันให้ดีคุณสงวน เพิ่มเติมด้วยว่า ในส่วนของปาล์มน้ำมันก็สามารถนำมาใช้ผลิตไบโอดีเซลได้เช่นกัน แต่ติดปัญหาที่ไม่มีเครื่องบีบปาล์มน้ำมัน จึงต้องซื้อน้ำมันปาล์มมาใช้ ซึ่งตอนนี้ราคาก็แพงกว่าน้ำมันพืชเก่า

ในช่วงท้ายคุณสงวน แนะนำวิธีสังเกตสิ่งเจือปนที่มากับน้ำมันพืชเก่าด้วยว่า ให้ใช้น้ำเป็นตัวช่วยแยกสิ่งเจือปนดังกล่าวได้ด้วย โดยวิธีนี้เรียกว่า การล้างน้ำมันด้วยน้ำวิธีการ ก็คือรินน้ำมันพืชเก่าในลงในขวดแก้วใสประมาณ ครึ่งขวด แล้วก็เทน้ำผสมลงไปจนเกือบเต็ม วิธีนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่า น้ำที่เทลงไปในขวดจะพาสิ่งเจอปนต่างๆ ที่ผสมอยู่ในน้ำมันให้ตกตะกอนลงไปในก้นขวด ส่วนน้ำมันนั้นจะลอยขึ้นเหนือน้ำ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า น้ำจะเบากว่าน้ำมัน ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ คุณสงวน ไม่สงวนลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สงขลา(สำหรับข้อมูลที่เรียบเรียงมาให้จากพื้นที่) และ คุณสงวน มงคลศรีพันเลิศ ผู้นำเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.กระบี่