Friday, 14 June 2024

วิธีการด อ งสะเดาสามารถเก็บไว้กินตลอดทั้งปี ด้วยวิธีง่ายๆ

สะเดา เป็นพืชผักที่ออกตามฤดูกาลเพียงปีละครั้งและเป็นผักที่ได้รับความนิยมอย่ างมาก บางครั้งสะเดาออกมาไม่ทันรับประทานหรือรับประทานไม่หมดก็ต้องทิ้งดังนั้นวันนี้จึงขอเสนอวิธีการถนอมอาหารเพื่อรักษาสะเดาไว้ให้รับประทานได้ตลอดทั้งปี นั่นคือ การด อ งสะเดา

การดองสะเดา

1.สะเดา 5 กิโลกรัม
2.เกลือ 1.5 กิโลกรัม
3.ขวดน้ำหรือถังที่มีฝาปิดมิดชิด

ขั้นตอนในการทำ

1.ขั้นตอนแรก ให้เราเตรียมสะเดาและทำความสะอาดล้างให้สะอาด จากนั้นให้นำมาใส่ทั้งที่เราเตรียมไว้
2.ขั้นตอนที่สอง มาให้เราใส่เกลือตามลงไป โดยทำการเท โปะไว้ด้านบนของสะเดา


3.จากนั้นให้เรานำขวด พลาสติกใส่น้ำ แล้วนำมาวางทับไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้สะเดา ลอยน้ำขึ้นมา
4.ให้เราเทน้ำสะอาด ใส่ให้ท่วมสะเดา

ทำการปิดฝาทิ้งไว้ให้มิดชิด เมื่อเราหมักด อ งพบเป็นเวลา 3 เดือน เราก็สามารถนำสะเดา ที่เราทำการหมั กดลงนั้น มารับประทานได้ หรือเราสามารถเก็บใส่ในตู้เย็นได้เพียงทำตามขั้นตอนที่ว่ามานี้เราก็มีสะเดาอร่อยๆ เอาไว้กินทั้งปีอย่ างแน่นอน

ขอบคุณข้อมูล : kaijeaw