Friday, 14 June 2024

วางเท้าพ่อ แม่ เอาไว้บนเหนือสุดของหั ว ทำแล้วชีวิตไม่มีวันต กต่ำ ชีวิตมีแต่เจริญรุ่งเรือง

คนเราเกิดมาย่อมต้องเจอเรื่องราวในชีวิตมากมาย ซึ่งเร่องราวต่างๆ ก็มีทั้งดี่และไม่ดี ปนๆ กันไป แต่ กับบางคนก็ยังแอบสงสัยอยู่ภายในใจเสมอมาว่าทำไมตัวเองนั้น ทำมาหากินอะไรก็ไม่ขึ้น ทำอะไรก็ไม่ดี เหมือนจะดีแต่มันยังไม่ดีมาก มันยังมีอะไรบางอย่างคอยดึงขาเอาไว้

หากเป็นแบบนั้นให้ลองนึกดูอีกครั้งว่าตั้งแต่เกิดจนโตมา 10 ปี 20 ปี ได้เคยทำอะไรให้พ่อแม่เสี ยใจบ้างไหม ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดีและจะขอเป็นสื่อกลางในการนำเสนอวิ ธี ที่เราควรปฎิบัติหากเราได้เคยล่วงล้ำพระคุณบุพการีไปทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม

สิ่งที่ต้องเตรียม ซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่เ ถือเป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการีหาได้จากร้านค้าทั่วไปซองละบาทสองบาทเองค่ะ พานธูปเทียนแพ และพวงมาลัย ที่มีดอกมะลิในพวงมาลัย 1พวงไม่ต้องพวงใหญ่มากก็ได้นะคะเอาที่เราชอบและพร้อม ชุดใหม่ให้พ่อแม่ นิยมเป็นชุดนอน และอาหารที่ท่านชอบ

ผ้าเช็ดมือผืนใหม่ ผ้าขาวดิบ ถาดใส่ของ (วางทับด้วยผ้าขาวดิบ) แนะนำให้เป็นพานทองจะดีกว่า กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น น้ำลอยดอกมะลิ หรืออาจจะเป็นน้ำใส่น้ำอบให้หอม ๆ

ก่อนเริ่มทำ พิ ธี ให้อธิษฐานบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยกล่าวตามนี้ “องค์พระพุทธเจ้า ลูกชื่อ….วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขออโหสิ ก ร ร ม จากคุณพ่อคุณแม่ ขอองค์wระพุทธจงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทอญ แม่สื้อ เทพยดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง wระแม่ทรณี wระแม่คง wระแม่wระพาย wระแม่wระเพลิง วันนี้ เวลานี้ ลูกชื่อ….ได้ตั้งใจที่จะทำ พิ ธี ขอขมา ขออโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ ขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเทอญ”

จากนั้นพาพ่อกับแม่มานั่งบนเก้าอี้หรือโซฟา ส่วนตัวเราก็นั่งกับพื้น จับเท้าท่านมาล้างในกะละมังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้ แล้วก็พูดถึงสิ่งต่างๆที่ทำไว้กับท่าน ทั้งกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ที่ลูกได้กระทำล่วงเกิน หรือทำให้พ่อ/แม่ไม่สบายใจ ลูกกราบขออโหสิ ก ร ร ม ในสิ่งเหล่านั้นด้วย เมื่อล้างสะอาด และ ขอขมาพ่อแม่เสร็จแล้ว ให้นำเท้าท่านมาวางบนขาเรา ซึ่งมีผ้าเช็ดทำความสะอาดให้แห้ง

อย่าเพิ่งให้เท้าท่านถูกพื้น ให้วางไว้บนหน้าขาเราก่อน และอ ธิ ฐานจิตพร้อมพูดบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อีกครั้งว่า..พระแม่ทรณีเจ้าขา พระแม่คงคาเจ้าขา พระแม่พระพายเจ้าขา พระแม่พระเพลิงเจ้าขา ลูกมาขอกราบขมาลาโท ษ ขอเป็นทิพยญาณ นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้ ไปบอกปู่ยมราช และนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ ที่ผ่านมาลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ลูกขอรับใช้กรรมแต่หลังจากนี้ไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี แล้วกราบขอขมาท่าน

จากนั้นก็มอบพานธูปเทียนแพกับท่าน แล้วพูดว่า ลูกขอขมา ขออโหสิกรรมขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยนะคะ (ท่านก็จะพูดให้ศีลให้พร ให้ชีวิตใหม่กับเรา) สุดท้าย ให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้า ลูกชื่อ…ขออนุโมธนาบุญ จากพระพุทธเจ้า ให้สำเร็จบุญนี้ให้ลูกด้วย ลูกขอกุศลบุญส่วนหนึ่ง อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเว รที่ติดตามลูกมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบัน ให้รับกุศลของลูก ณ บัดนี้ เดี๋ยวนี้

ไม่ต้องเชื่อแอดมินก็ได้นะคะเพียงแค่วิธีการนี้เป็นหนึ่งวิธีการที่เราสามารถแสดงความรัก และสื่อถึงว่าเราเคารพท่านไว้สูงสุดเหนือหัวเชื่อนะคะว่าหากใครที่ทำดีกับพ่อแม่นั้น ก็จะต้องได้รับสิ่งดีๆ ตามมาอย่างแน่นอนคะ

ขอขอบคุณที่มาจากรักยิ้ม เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า