Friday, 23 February 2024

ลงทุนแค่ 15 บาท รดครั้งเดียว ข่าต้นอวบใหญ่ หน่อดกเต็มต้น

“ข่าแดง” หรือ ข่าอ่อน เป็นพืชที่กำลังได้รับความนิยมสูงในการนำมาเป็นส่วนประกอบหลายเมนู อ า ห า รอีกทั้งเป็นพืชที่ทนแล้ง ต้านทาน โ ร ค ได้ดี ปลูกและดูแลง่าย สรรพคุณมากมายโดยเฉพาะด้านสุขภาw จึงเป็นที่ต้องการของตลาดสูง

จากข้อมูลการปลูกและข ายข่าแดงจากบุคคลต่างๆ จะพบว่าในปัจจุบันชาวบ้านหันมาปลูกข่าแดงกันเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพร าะว่าปลูก/ดูแลง่าย แล้วมีร ายได้ทันที ข่าแดงจึงกลายเป็นพืชทางเลือกสำคัญอีกชนิดหนึ่งที่สร้ างร ายได้หลักให้แก่ชาวบ้าน แทนการรอข ายข้าว เป็นอีกสูตรหนึ่งของ ก า ร บำ รุ ง ต้นไม้ให้เจริญเติบโต งอกงาม ให้ผลผลิตดี โดยใช้รำข้าวเป็นหลัก เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักสูตรนี้ มาลองทำใช้กันดีนะ ต้นไม้โตเร็ว ใบเขียวสวย ผลดกมากทีเดียว ส่วนผสมต่าง ๆ ที่จะต้องใช้นั้นก็หาไม่ยาก ร าคาไม่แพง บางอย่างก็มีอยู่ในบ้านเร าอยู่แล้ว ถ้าพร้อมแล้วมาลงมือทำพร้อมกันได้เลย

ส่วนผสมที่จะต้องเตรียม

1. โยเกิร์ต หรือนมเปรี้ยว 1 ขวด (หามาตามสะดวกเลย)
2. รำข้าว 1 ถ้วย
3. ใน้ำเปล่า 15 ลิตร
4. ถัง 1 ใบ

ขั้นตอน ก า ร ทำ

-เตรียมน้ำ 15 ล. ผสมรำข้าวลงไป 1 ถ้วย
-เติมโยเกิร์ต หรือ น ม เ ป รี้ ย ว 1 ขวด ผสมทั้งหมดให้เข้ากันเอาไปพักไว้ 7 วัน แล้วนำมาใช้งาน โดยใช้น้ำรำ 2OO CC. ผสมน้ำ 15 ล. รดต้นไม้ ผก ผลไม้ ช่วยใน ก า ร เร่ง ร า ก ให้เยอะ ทำให้ต้นไม้งามไว ใบเขียว รดอาทิตย์ละครั้ง

ก า ร ปลูกนิยมปลูกด้วย ก า ร แยกเหง้า โดยปลูกช่วงต้นฝนหรือในฤดูฝน เตรียมแปลงด้วย ก า ร ไถดะ และต ากดิน ประมาณ 7 วัน พร้อมกำจั ด วั ช พื ช จากนั้น ไถพรวนดินให้ละเอียดอีกครั้ง และตากแดดประมาณ 2-5 วัน ก่อนปลูก ก า ร เตรียมเหง้าปลูก เหง้าที่ใช้ควรเป็นเหง้าแก่ อายุมากกว่า 1 ปี โดยให้ตัดต้นเทียมออก โดยให้เหลือต้นเทียม 1-2 ต้น ที่ติดกับเหง้าสูงประมาณ 15-2O ซม. เหง้ามีแง่งประมาณ 1-2 แง่ง และให้ตัดร ากที่ย า วทิ้ง

ก า ร ปลูกในแปลงใหญ่หรือในพื้นที่ว่างที่ปลูกจำนวนน้อย ระยะปลูก ประมาณ 80×80 ซม. ด้วย ก า ร ขุดหลุม ขนาด 2O×2O×2O ซม. (กว้าง×ย า ว×ลึก)ใส่ปุ๋ ย ค อ ก และปุ๋ ย รองก้นหลุมเล็กน้อยพร้อมคลุกกับดินล่างให้เข้ากัน ใช้เหง้าพันธุ์อายุประมาณ 1 ปี ขึ้นไป ใส่หลุมละ 1-2 เหง้า ก า ร ปลูกในแปลงใหญ่ นิยมไถยกร่องลึกประมาณ 2O-3O ซม. ระยะห่างร่องประมาณ 7O-80 ซม. จากนั้น โรยด้วยปุ๋ ย ค อ ก และปุ๋ ย สูตร 15-15-15 เล็กน้อยตามแนวย า วของร่อง ก่อนวางเหง้าข่า 1-2 เหง้า ตามความย า วของร่องที่ระยะห่างแต่ละจุดประมาณ 7O-80 ซม. แล้วจึงคร าดดินบนกลบตลอดแนว

ก า ร เก็บผลผลิต :ต้นอ่อน ให้เก็บที่อายุ 6-1O เดือน โดย ก า ร ขุดทั้งกอ ตัดลำต้นเทียม ย า วประมาณ 2O ซม. และลอกกาบใบออกจนเหลือแกนอ่อนสำหรับ ข า ย แบ่งเหง้าออกล้างให้สะอาดก่อน ก า ร บรรจุจำหน่ายเป็นข่าอ่อน ,ต้นแก่ ให้เก็บที่อายุ 1 ปี หรือเริ่มออกดอก โดย ก า ร ขุดทั้งกอ ตั ดลำต้นเทียม ย า วประมาณ 2O ซม. และลอกกาบใบออกจนเหลือแกนอ่อนสำหรับ ข า ย แบ่งเหง้ าออกล้างให้สะอาด

หากคุณมีต้นพืช ผัก ผลไม้ต่าง ๆ สามารถใช้สูตรน้ำหมักนี้ไปรดได้เลย จะเห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงต้นไม้เขียวสดชื่นมากขึ้นภายในอาทิตย์เดียวเลย หากเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมบอกต่อสูตร นี้ให้กับคนรอบข้างของคุณด้วยนะ

ขอบคุณ​ เส้นทางเศรษฐี, เกษตรชาวบ้าน และ เกษตรของคนทำงาน เรียบเรียงโดยเพจ ธรรมะเกษตรก้าวหน้า