Friday, 14 June 2024

ร่วมอนุโมทนาบุญ “หลวงพ่อพัฒน์” บริจาค 20 ล้าน ก่อสร้างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ร่วมอนุโมทนาบุญเมื่อครั้ง หลวงพ่อพัฒน์ บริจ าคเงินก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 12 ล้านบ าท ที่ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว) และวันนี้ 3 พฤศจิกายน 2563 พระครูนิวิฐปุญญากร (หลวงพ่อพัฒน์) ลงดูพื้นที่ก่อสร้างอาคารนิติเวช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว)

โดยมีนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลฯ ร่วมนมัสการ อาคารดังกล่าวได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพัฒน์ บริจ าคเงินก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 12 ล้านบาท พร้อมด้วยรถพยาบาล VIP จำนวน 1 คัน มูลค่า 8 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 20 ล้านบาท

ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว) จะประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว) นายแพทย์ชนินทร์ก็ขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนประชาชนร่วมงาน

ขออนุโมทนาสาธุบุญครั้งนี้ ขอให้หลวงพ่อพัฒน์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง วันที่ชีวิต “ไม่ขาดทุน” คือวันที่ “ทำบุญและให้อภัย” วันที่ชีวิต “ได้กำไร” คือวันที่เราตั้งใจ “ทำความดี” วันที่ชีวิต “มีความสุข” คือวันที่เรามี “จิตสงบและผ่องใส” วันที่ชีวิต “ไร้ทุกข์” คือวันที่ได้พบ “มรรคผลนิพพาน” ~ ธัมมวิชชา ภิกษุณี ~

ที่มา ตั่วถั่ง นิวส์ พีอาร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์