Thursday, 20 June 2024

รวยอย่างคนจน เงินไม่มีมากแต่มีกินไม่ต้องซื้อ พึ่งตนเองได้

รวยอย่างคนจน เงินไม่มีมากแต่มีกินไม่ต้องซื้อ พึ่งตนเองได้

เรื่องทำให้ได้เงินมากเราทำมานานแล้ว มันก็ไม่ได้สักที ก็ลองมาทำเพื่ออยู่เพื่อกินมันเสียเลย พอเราทำแบบไม่ได้วิ่งไปหาเงินแล้วเงินมันจะมาหาเราเอง เราทำแบบไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะได้เงิน

การทำเพื่อกิน ครอบครัวหนึ่งกินไม่มาก มันก็จะมีที่เหลือกิน เราก็ได้ขาย ผู้บริโภคเขาเห็นว่าเราทำแบบธรรมชาติ ไม่ได้ใช้สารเคมี เขาก็มาหาเราเอง ปลาบ้านพ่อเชียงอร่อยดี ไข่บ้านพ่อเชียงอร่อยดีอย่างนี้ แต่ที่มาประสบความสำเร็จได้เพราะผมเน้นเรื่องให้ตัวเองมีกิน ครอบครัวมีกิน ครอบครัวมีกินก่อนเรื่องอื่น

ที่มาจากหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรประณีต 1 ไร่ พึ่งตนเอง