Friday, 14 June 2024

ยืมแล้วคืนบ้าง เพราะ บางทีเขาก็ลำ บา ก เหมือนกัน

เงิ น หมายถึง สิ่งที่ผู้คนในสังคมได้สมมุติขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ดังนั้นเงิ นจึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการผลิตและช่วยขับเคลื่อนสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภค

หลายคนคงเคยพบปัญหาโดน “ยืมเงิ น” จากทั้งคนใกล้ชิด หรือไม่ใกล้ชิดก็ตาม ตอนยืมตี ห น้าเศร้าเล่าความลำบากส ารพัด เจออย่างนั้น เจออย่างนี้ พอถึงกำหนดคืน กลับไม่คืนตามที่ สั ญ ญ า ไว้อ้างข้ออ้างสารพัด ติดนั่น ติดนี่ ทั้ง ๆ ที่เพิ่งลงโซเชียลไปหมาด ๆ ว่าอยู่ทะเลบ้าง ร้านอาหารบ้าง คือบางที่ก็ใช้ชีวิตหรูกว่าเจ้าห นี้ อีกนะ

ย้อนไปก่อนที่จะต้องไปยืมเงิ นคนอื่น ว่าด้วยเรื่องการใช้เงิ น หลายคนพอมีเงิ นแล้วลืมตัว อ ย า ก ได้อะไรก็ซื้ อ เห็นอะไรก็ซื้อ โดยไม่สำรวจความจำเป็นที่แท้จริงของตัวเอง ว่าจำเป็นต้องได้มาครอบครองไหม ซื้ อมาแล้วได้ใช้ไหม แต่กับบางคนก็ใช้เหตุผลนี้ไม่ได้

เพราะการซื้อบาง อ ย่ า ง เพียงเพราะ อ ย า ก อวด อยากหรูก็เท่านั้น แต่สุดท้ายพอติด พ ฤ ติ กร ร ม แบบนี้นาน ๆ เข้า จากความหรูกลายเป็นความ “หรอ” คือ เงิ นค่อย ๆ ร่อยหรอลง จนหมด กลายเป็นติดลบ ตอนนี้แหละถึงกับต้องแบกหน้าอันหรูหราไปยืมคนอื่นเขา

ว่าด้วยคนให้ยืม ก็ใช่ว่าเขาจะมีล้นเหลือ กับบางคน เขามีพอกิน พอใช้ พอเก็บ เพราะเขารู้จักการบริหารเงิ น และควบคุมความ อ ย า ก ของตัวเองได้ อะไรที่จำเป็นก็ซื้อ ไม่จำเป็นแต่ อ ย า ก ได้ ก็บอกตัวเองว่าให้รอก่อน มีเหลือใช้แล้วค่อยซื้อ

พอมีคนมายืมเงิ น ยิ่งเป็นคนรู้จัก ก็ปฏิเสธ ย า ก จำต้องให้ยืมไป แต่คนมายืมจะคิดบ้างไหม เวลาที่มีเงิ นไม่เคยทักหา แต่เวลาไม่มีแชทที่เคยเงียบ มักเด้งมาทักทายเสมอ ส่วนใหญ่เกือบ 100% สถานการณ์แบบนี้มีเรื่องเดียวคือ ทักมายืมเงิ น

ฉะนั้น สำหรับหลายคนที่ไปยืมเงิ นคนอื่น ไม่ว่าจะมาก หรือน้อย อ ย า ก ให้พึงระลึกนึกถึงคนที่ให้ยืมเสมอว่า เวลามีเงิ นที่พอสามารถใช้คืนแล้ว ให้คืนเขา เพราะบาทสองบาทก็คือเงิ น ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีภาระค่าใช้จ่าย เขามี เพียงแต่เขาจัดการการใช้เงิ นของตัวเองได้

คิดไหมว่าเงิ นที่เขาให้ยืมไปส่วนนั้นจะเป็นค่าขนม ของหวาน หรือ ผลไม้หลังอาหารในแต่ละมื้อของเขาก็อาจเป็นได้ ซึ่งพอให้คนอื่นยืมส่วนนี้ไปแล้วไซร้ เขาก็ต้องงดขนม ของหวาน หรือผลไม้หลังมื้ออาหารนั้นไป แต่ในที่สุดแล้ว หลายคนที่เป็นเจ้าห นี้ มักรู้ดีว่าคนพวกนี้ไม่เคยนึกถึงอยู่แล้ว

เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า