Monday, 24 June 2024

ยายวัย 95 ปี ปลูกผักสวนครัว เดินหิ้ วตระกร้าข า ยหาเงิ นเลี้ยงตัวเอง

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้าก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เสมอ

บางคนเดินผ่านไปเฉยๆ บางคนเห็นก็ช่วย คุณยายคนหนึ่งเดินหิ้ วตระกร้าผักv า ยอยู่ด้านหน้าร้านแอ๋วไข่กระทะ หลังสภ.เมืองร้อยเอ็ด คุณย ายที่แ ก่มากๆ กำลังนั่ง v า ยผักที่อยู่ในตระกร้าให้กับคนที่เดินผ่านไปมาหลังโรงพักสภ.เมืองร้อยเอ็ด บางคนก็เดินผ่านเฉยๆ บางคนก็ช่วยซื้-อเพราะว่าส ง ส า ร คุณยาย

หลังจากที่ผู้คนที่เข้ามาอุ ด ห นุ น ผักคุณย าย ทราบว่าคุณยายชื่อนางรำไพร สุนทรวัฒน์ อายุ 95 ปี อยู่บ้านหลวงสร้างให้ เมือง จ.ร้อยเอ็ด คุณยายรำไพร เล่าให้ฟังว่า คุณยายอยู่บ้านคนเดียว ลู กหลานก็ต่างแย กย้ ายไปทำมาหากินคนละทิศคนละทาง คุณย ายมีอาชี พปลูกผักv า ย

โดยใช้พื้นที่หลังบ้านเป็นที่ปลูกผักพอได้เลี้ยงดูตัวเอง และผักที่ได้ก็จะนำมา v า ยในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเกือบทุ กวัน ได้วันละ 200 – 400 บ า ท แล้วแต่วัน บางคนที่เห็นคุณยายก็ส งส า รช่วยซื้ อบ้างก็ให้เ งิ นบ้าง ส่วนเ งิ นที่ได้ก็ได้นำไปใช้จ่ า ยบ้างเก็บบ้างแต่ได้ไม่เยอะ ย ายทำอาชี พนี้มากกว่า 12 ปี

ทุ กวันต้องเดินเท้าไปกลับเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อจะมาv า ยผักที่ตัวเองปลูก นายสัมฤทธิ์ โคตะยันต์ พนักงานขับรถยนต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เผยว่า ตนเคยอุดหนุ่นคุณยายรำไพรอยู่บ่อยครั้ง เห็นคุณยายต่อสู้ ชี วิ ตตามลำพั งก็รู้สึกส ง ส า ร และภูมิใจในความเป็นคนสู้ชี วิ ตของคุณย ายรำไพร และอ ด ช่วยเหลือคุณยายในการช่วยซื้ อผักบ้างให้เ งิ นบ้างเป็นครั้งคราว

อยากจะให้ทุ กคนที่รับรู้เรื่องราวของคุณยายรำไพรเอาไปเป็นแบบอย่างในการดิ้ น ร นต่อสู้ ชี วิ ต ถึงแม้คุณยายรำไพรจะoายุมากถึง 95 ปีแล้วแต่คุณย ายก็ไม่ท้ อในสั ง v า sและโ ช ค ช ะตา ต่อสู้ในสิ่งที่ตนเองยังพอมีกำลังและทำโดยไม่ให้ใครเ ดื อ ด ร้ อ น

บางครั้งคนที่มาช่วยซื้-อคุณยายตั-ง-ค์ไม่พอ คุณยายก็ใจดีให้ในร า ค า ที่คนซื้ อพอจ่ า ย โดยคุณยายรำไพรบอกว่า แบ่งๆ กันไปกินไม่ถือว่าติดเ งิ นมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น ถึงแม้ลูกค้าคุณย ายจะพยายามบอกกับคุณย ายว่าคิดเ งิ นไว้ก่อน แต่คุณยายก็ปฎิเสธที่จะรับ คุณยายช่างเป็นคนแก่ที่ร ว ยน้ำใจจริงๆ

ขอขอบคุณ : naewna.com เรียบเรียงโดย : เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า