Saturday, 18 May 2024

ภูมิปัญหาชาวบ้าน “ปั้มน้ำสูญญากาศ” ไม่ง้อไฟฟ้า ใช้ได้ 24 ชั่วโมง งบ 3,000 บาท

ปั๊มน้ำสูญญากาศไม่ง้อไฟฟ้าและน้ำมัน ใช้ได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง งบประมาณ 3,000 บ าทเครื่องปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับในการทำเกษตร เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งน้ำหรือถ่ายเทของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อเพิ่มแรงดันของน้ำ ซึ่งมีทั้งแบบที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและแบบที่ใช้เครื่องยนต์น้ำมันทำหน้าที่หมุนส่งกำลังให้ปั๊มน้ำทำงานเพื่อเพิ่มแรงดันส่งน้ำไปต ามท่อน้ำที่ใช้ สำหรับทำการเกษตร

แต่สำหรับชาวเกษตรกรแล้วนั้น ต้องใช้ต้นทุนมากมาย สำหรับการใช้ระบบปั๊มน้ำในลักษณะเเบนี้ จึงได้มีการแชร์ไอเดียในการ ทำปั๊มน้ำระบบสูญญากาศหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พญาแร้งให้น้ำ

พญาแร้งให้น้ำนั้นเป็นเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง ที่ใช้สำหรับในการทำเกษตรอย่างแท้จริงโดยหลักการทำงานจะเป็นกาลักน้ำ จากพื้นที่น้ำธรรมชาติมาใช้สำหรับทำการเกษตรด้าน เครื่องพญาแร้งให้น้ำไม่จำเป็น ต้องลงทุนอะไรมากมายนักโดยหลักการทำงานใช้แรงดันสูญญากาศในการดูดน้ำขึ้นมาและสามารถให้น้ำเพื่อการเกษตร ได้แบบต่อเนื่องโดยไม่ใช้ไฟฟ้าหรือพลังงาน เชื้อเพลิง แม้แต่น้อย

หลักการทำงานจะใช้กับการให้น้ำที่มีการนำน้ำจากพื้นที่สูงกว่ามาใช้ในพื้นที่ที่ต่ำกว่าแต่ระบบนี้สลับกัน คือจะนำน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่ต่ำไปใช้อย่างพื้นที่สูง สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องพญาแร้งให้น้ำมีดังนี้

ถังบรรจุน้ำ 200 ลิตร ท่อ PVC สำหรับดูดน้ำ 6 หุน 4 หุน 1 นิ้ว และ 2นิ้วท่อ PVC ส่งน้ำ 2 นิ้วและ 1 นิ้ว 6 หุนและ 4 หุนท่อพักอากาศระหว่างทางฟุตวาล์วหัวกะโหลกหรือเช็ควาล์วข้องอ ท่อเหล็กเทปพันเกลียวก้าวและฐานวาง วาล์วเปิดปิด วาวเติมน้ำหม้อลมและวาล์วปลายสาย

ขั้นตอนการเตรียมถังบรรจุน้ำสูญญากาศ

1. นำถังเหล็กขนาด 200 ลิตรมาล้างและทำความสะอาดควรเลือกใช้ถังที่ไม่ได้บรรจุน้ำมันหรือสารไวไฟ เพราะจะเกิดปัญหาถังระเบิดระหว่างที่เชื่อมข้อต่อได้ และทำความสะอาดถังให้ดีถังพลาสติก อาจมีความแข็งแรงไม่เพียงพอ

2. เจาะถังน้ำต่อวาล์วเติมน้ำเพื่อเชื่อมข้อต่อ
3. เชื่อมข้องอเหล็กเข้ากับขอบด้านก้นถังวาล์วเติมน้ำโดยข้องอจะต่อท่อเหล็กย าวอย่างน้อยประมาณ 15 cm ลึกลงไปภายในถัง

4.วางถังบนฐานและต่อท่อดูดและวาล์วเติมน้ำโดยที่ปลายของท่อดูดจะต่อชุดวาล์ว ที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับลงไปในบ่อปลายท่อสูตรควรจะจมอยู่ในน้ำลึกประมาณ 15 เซนติเมตร โดยผูกติดกับแกลลอนไว้ที่ปลายท่อดูดขนาดผ่านศูนย์กลางของท่อสูตรควรมีอย่างน้อย 6 หุนย าวประมาณ 3 เมตรจะเหมาะกับถังขนาด 200 ลิตรและควรปรับแต่งสปริงของ ฟุตวาล์ว ลดลงหรือครึ่งหนึ่ง ฟุตวาล์วแบบเหล็กจะมีสปริงอ่อนกว่า ฟุตวาล์ว แบบพลาสติก

5.ต่อวาล์วลมระบ ายอากาศด้านบนของถังขนาด 6 หุน ต่อท่อส่งน้ำขนาด 2 นิ้วบริเวณด้านบนของถัง

6. โดยระบบท่อส่งน้ำไปยังแปลงเพาะปลูกโดยท่อส่งน้ำในช่วงแรกจะมีขนาดประมาณ 2 นิ้วอย่างน้อย 15 เมตรและทุกๆระยะ 500 เมตรจะต้องต่อท่อพักลมไว้ให้ด้วย

7. เมื่อระยะไกลมากขึ้นควรลดขนาดท่อให้เหลือ 1 นิ้วเพื่อรีดน้ำให้ไหลแรงขึ้นหรือเล็กลงเรื่อยๆเพื่อให้น้ำเต็มท่อ
8. ต่อวาล์วเปิดปิดที่ปลายสายใช้งาน

สำหรับขั้นตอนในการใช้งาน

1. เปิดวาล์วลมและวาล์วเติมน้ำ เปิดวาล์วปลายสายโดยเติมน้ำให้เต็มถังคอยสังเกตว่าถังรั่วหรือไม่ข าดถังรั่วเมื่อเติมน้ำเต็มถังแล้วน้ำจะไม่ลดลงน้ำจะนิ่งอยู่อย่างนั้น แต่เมื่อพบปัญหาหากถังรั่วควรแก้ปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อยเสียก่อน

2. ปิดวาล์วลมและวาล์วเติมน้ำแล้วปิดวาล์วปลายสายค่อยๆให้น้ำไหลออกไม่ควรเปิดแรงมากน้ำจะไหลออกมาระยะหนึ่งแล้วจะหยุดหลังจากนั้นปิดวาล์วที่ปลายสายแล้วเติมอากาศเข้าสู่ระบบโดยการเอามือปิดที่วาล์ว เติมน้ำเปิดวาล์วเติมน้ำพญาแร้ง

ข้อควรสังเกต:ถ้าน้ำไหลแล้วหยุดแสดงว่าน้ำกำลังไหลเข้าสู่ถังเพื่อปรับให้สูญญากาศเข้าสู่สมดุลเช่นเดิมวิธีแก้อาการ วิธีแก้อาจจะเพิ่มทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ กศนอำเภอเมืองปราจีนบุรี (037) 213-261

เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า