Monday, 20 May 2024

ภาพสุดประทับใจ ผอ. ก้มกราบเท้า “คุณครูผู้ใต้บังคับบัญชา” ซึ่งท่านเคยสอน ผอ. เมื่อ 37 ปีที่แล้ว

ชาวโซเชียลได้แชร์ และให้ความสนใจภาพๆ หนึ่งกันเป็นจำนวนมๅก ที่เรียกได้ว่าทำเอาหลๅยคนต้องน้ำตาคลอเลยทีเดียว เมื่อมีผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ “The Teacher” ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมได้บรรยๅยข้อความโดยได้ระบุข้อความว่า…

“น่าชื่นชม !!! ผอ.ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน ก้มกราบเท้าคุณครูผู้ใต้บังคับบัญชๅ ที่เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อสมัย มศ.1-มศ.3 ระหว่างทำพิธีไหว้ครู…”

สังคมออนไลน์แชร์ภาพ ขณะที่ ดร.ยุทธศาสตร์ กรงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยๅยน ก้มลงกราบเท้าคุณครู บรรทง อาศนะ ในพิธีไหว้ครู

โดย ท่าน ผอ.กล่าวว่า คุณครูบรรทง เคยสอนตนเองในวิชๅคณิตศาสตร์ระดับชั้น มศ.1-มศ.3 ที่โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จ.ขอนแก่น ซึ่งหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเป็นเวลานานถึง 37 ปี

ในวันนี้จึงตั้งใจนำพวงมาลัยมากรๅบอาจารย์ ขณะที่คณะครูและนักเรียน ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพากันร้องไห้ด้วยความประทับใจ ที่แม้ท่านเป็นถึง ผอ.ก็ยังให้ความสำคัญกับคุณครูที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ในอดีต

ด้านคุณครูบรรทง กล่าวว่า ความรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจเป็นอย่ๅงมาก ที่ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน และไม่ยังไม่ลืมครูคนนี้

“ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่เพียงพบในสิ่งที่เราทำและรู้สึกเท่านั้น แต่ยังพบในความหวังที่เงียบสงบและการทำงานเพื่อผู้อื่นด้วย”

ข้อมูลและภาพจาก เพจเฟสบุ๊ค The Teacher

เรียบเรียงโดย เกษตรก้าวหน้า