Thursday, 20 June 2024

พ่อ แม่ คือ”พระอรหันต์ที่มองข้าม” พรจากท่านดีที่สุด

ก่อนที่จะไปสร้างบุญที่ไหนก็ตาม ให้สร้างบุญกับพระอรหันต์ในบ้านเสียก่อน ก็คือ พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรามาพรจากพ่อแม่ สำหรับคนที่ติดขัดอะไรมากๆ ให้ล้างเท้าพ่อแม่และขออโหสิกรรมท่านเสียก่อน ชีวิตท่านจะเปลี่ยนไป สำหรับผู้ที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้ว ให้หมั่นทำบุญอุทิศบุญไปให้ท่านอย่าได้ขาด ขอให้เชื่อว่าท่านดูแลเราอยู่ตลอดด้วยความห่วงใย

เพราะคนที่จะเจริญได้นั้นต้องเป็นผู้มีความกตัญญู นอกจากกตัญญูแล้วต้องมีกตเวที คือตอบแทนท่านด้วยเท่าที่เรามีกำลัง สำหรับคนที่ชีวิตมีปัญหามากๆ คนเหล่านั้นมักเป็นผู้ละเลยไม่ดูแลพ่อแม่เท่าที่ควร เป็นคนที่ดีกับคนอื่น ให้กับคนอื่นได้หมดแต่กับพ่อแม่กลับทำดีด้วยไม่ได้ ให้ท่านไม่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าท่าน

บิดามารดาถือเป็นพระในบ้านการทำบุญตักบาตรร้อยครั้งไม่เท่าทำบุญกับบิดามารดาเพียงครั้งเดียว ทำเถอะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นมากคนเราไม่ได้เกิดมาจากไม้กระบอก เรามีพ่อมีแม่ แม้คนที่โชคร้ายกำพร้า บิดามารดาก็คงไม่ได้เติบโตด้วยตนเองโดยไม่มี ใครเลี้ยงดูหรอกนะ และในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เจริญเติบโตนั้น คนที่ดูแล ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน เงินทองล้นเหลือ ครอบครัวมีความสุข ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดี ถือเป็นเคล็ดวิชาที่ทำให้ตนเองดวงดีและเกิดปาฏิหาริย์ด้วยตนเองแบบง่ายๆไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่นอกจาก จะจัดสรรให้คนเราโตมาพร้อมกับปัจจัยแล้ว คนที่เลี้ยงดูจะต้องให้ความสำคัญกับการอบรมเลี้ยงดูด้วย

เพื่อให้บุตรหลานเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ ที่สามารถวัดได้ ประเมินได้จากมโน กรรมวจีกรรม และกายกรรมนั่นคือคนอบรมสั่งสอนต้องให้บุตรหลานเติบโตมาเป็นคนที่คิดดี พูดดี และกระทำดี ทำตัวเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับตนเองสำหรับครอบครัว สำหรับสังคม และสำหรับประเทศชาติพรจากบิดามารดาศักดิ์สิทธิ์มากจะยิ่งมีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะอย่างนี้ในการอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้ง พระท่านจึง ใ ห้อุทิศบุญหรือเชื่อมบุญส่งให้ พ่อกับแม่ก่อนด้วยบทอุทิศบุญที่ว่า

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วน บุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข ดู แ ล ท่ านอย่างดีพร้อมสมบูรณ์ทุกวันแล้ว จึงค่อยไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆหากไม่บูชาบิดามารดา ไม่ตอบ แ ทนพระคุณและทำสิ่งที่ไม่ดีกับท่านทั้งกาย วาจา ใจ บอกได้คำเดียวว่า ต่อให้พบสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดตรงหน้าก็ ยากที่จะได้สำหรับท่านที่บิดามารดาล่วงลับไปแล้วให้สร้างบุญอุทิศให้กับท่าน

ให้เจาะจงระบุชื่อท่านด้วยรวมถึงบิดามารดาในอดีตชาติ ที่เราไม่รู้ว่าเป็นท่านใดบ้าง ให้กล่าวรวมๆ ไปว่า “และบิดามารดา บรรพบุรุษในทุกภพชาติ” ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าใครได้ทำ และทำบ่อยๆ จะเปิดทางบุญทั้งหมด ปิด ก ร ร ม ไม่ดีหนุน ให้บุญนั้นส่งผลเต็มที่เคยได้ยินคำกล่าวนี้หรือไม่ เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินสำนวนที่ว่า ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง ไม่เท่าทำบุญกับบิดามารดาเพียงครั้งเดียว อาจมีหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงกล่าวเช่นนั้น จริงๆแล้วการทำบุญ ตักบาตรเป็นสิ่งที่ดีแต่การทำบุญไม่ได้จำกัดว่าจะต้องตักบาตรเท่านั้นถึงจะได้บุญ หลายคนเข้าใจผิดเวลาทำบุญส่วนใหญ่จะนึกถึงเฉพาะการตักบาตร จนบางครั้งหลายท่านอาจลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วเราทุกคนล้วนมี พ ร ะในบ้าน ซึ่งพ ร ะในบ้านในที่นี้หมายถึง พ่อกับแม่ หรือบุพก รีที่เลี้ยงดูท่านมา ฉะนั้นการทำบุญกับบุพการีจึง ไ ด้บุญกุศลมากนั่นเอง

ทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลย บางคนทำบุญมากมาย แต่ไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้บิดามารดาเลย ข้าวสักจานไม่เคยตักให้ท่านทาน อาหารสักอย่างไม่เคยทำให้ท่านกิน อย่างนี้แล้วบุญกุศลจะเกิดได้อย่างไร พ ร ะในบ้านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรศักดิ์สิทธิ์ที่ดี ที่ประประเสริฐที่สุดคือพรที่กล่าวออกจากปากท่าน ฉะนั้นหากอ ยา กทำบุญ อยากได้บุญอยากขอพร ใ ห้ชีวิตเป็นไปตามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญกับบุพกาารีของท่านก่อ น เ พราะท่านคือผู้มี พระคุณ พรของท่านย่อม ศักดิ์ สิทธิ์กว่าพรใดเมื่อดูเท่าเพรียบพร้อมสมบูรณ์แล้วจึงค่อยไปทำบุญที่อื่น หากบุตรหลานคนไหนที่ไม่ค่อย ได้ดูแลท่านเลยอยากให้ตระหนักถึงจุดนี้ จุดที่ท่านยังอยู่กับคุณ ขอให้ดูแลท่านและทำ บุ ญ กบ พร ะ ในบ้านก่ออ ย่า มัวแต่แสวงหาพรวิเศษ วัตถุนิยมจา ก ที่ อื่นใดเพราะ ไม่มี ป ร ะ โ ยชน์ อะไรหากลืม ทำบุญกับพร ะในบ้าน

6 พ ฤติกรรมที่บิดามารดาไม่ควร ทำกับลูก
1 ขู่ลูกบ่อยๆ
2 พูดมากเกินไป
3 พูดให้เด็กรู้สึกอาย
4 ตะคอก
5 จู้จี้จุกจิก
6 การตบตี
หากบิดามารดาอ ย า กจะแก้ไขในนิสัยหรือพฤติ ก ร ร ม ไม่ดีกับลูก แนะนำให้ใช้เหตุผลที่ตรงไปตรงมา ไม่ต้องพูดอะไรที่ยืดยาว เช่น มีดเล่นไม่ได้เwราะจะบาดมือหนู ใช่ท่าทีและวาจาที่หนักแน่น ปล่อยให้ลูกได้แสดงความคิดเห็น และความรู้สึกออกมาบ้าง เมื่อเด็กมีพฤติ กรรม ที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วควรให้รางวัลเป็นการตอบแทน เช่น กล่าวชมเชย หรือให้รางวัลแบบอื่นเมื่อลูกสองคนเล่นกันด้วยดีไม่ท ะเลาะ ไม่ตีกันในช่วงตลอดสองวันที่ผ่านมา

รวมถึงการเลิกให้ความสนใจเด็ก เมื่อลูกมีพฤติ กรรม ที่ไม่เหมาะสม เช่น ลูกคนหนึ่งกินอาหารดีอีกคนไม่ค่อยยอมกินเล่นไปเรื่อยๆแม่ก็อาจชมคนที่กินอาหารดีแต่เฉยๆ ไม่แสดงความสนใจกับลูกคนที่ไม่ยอมกินแต่เขี่ยอาหารเล่นอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องดุว่าที่สำคัญ บิดามารดาควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เช่นพูดสอนว่าการพูดปดเป็นสิ่งไม่ดีห้ามทำ แต่พอมีคนที่บิดามารดาไม่ต้องการพบมาพบ ก็ใช้ลูกออกไปบอกว่า บิดามารดาไม่อยู่บ้าน การกระทำแบบนี้ก็เท่ากับสอนลูกว่าที่จริงพูดปดได้ปากพ่อปากแม่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่เสมอ