Saturday, 20 July 2024

พ่อสอนลูก ข้อคิดดีๆ ที่นำไปใช้ในการดำรงชีวิต

ก่อนที่ผู้เป็นพ่อจะสิ้นลม ได้พูดกับลูกชายว่า นี่คือนาฬิกาที่ปู่ของแกให้พ่อมาและเรือนนี้อายุมากกว่า 200 ปีด้วยนะแต่ก่อนที่พ่อจะให้แกไว้ แกลองนำมันไปร้านนาฬิกาดู และบอกเจ้าของร้านว่า ผมอยากจะขายเรือนนี้ แล้วลองดูว่าเขาให้ราคาเท่าไหร่

เมื่อลูกชายได้ยินดังนั้น ก็ทำตามจึงนำนาฬิกาไปที่ร้าน เฮีย นาฬิกาเรือนนี้เท่าไหร่ครับ เฮียว่าคงไม่เกิน 10 เหรียน แล้วชายหนุ่มก็กลับมาหาพ่อของเขา พร้อมกับคำตอบว่า “พ่อครับ ร้านนาฬิกาให้แค่ 10 เหรียญเอง มันเก่าแล้วครับพ่อ”

พ่อ “งั้นแกลองเอาไปขายร้านกาแฟ” พ่อบอกลูกชายของเขาลูกชายไปโดยดี และกลับมาหาพ่อเขา “พ่อครับ เขาซื้อนะ แต่ให้แค่ 5 เหรียญเองครับ”

พ่อ “งั้นแกลองเอาไปที่พิพิธภัณฑ์ดู ลองโชว์เขา” ลูกชายก็ทำตามที่พ่อเขาบอก เมื่อไปถึงพิพิธภัณฑ์ ผลปรากฎว่า … “พ่อครับบบ! พิพิธภัณฑ์เสนอให้ 1,000,000 เหรียญ!! เลยครับพ่ออ ลูกชายยิ้มและดีใจ

ผู้เป็นพ่อได้ยินดังนั้น จึงบอกลูกชายเขาว่า..นั่นแหละ พ่ออยากให้ลูกรู้ว่า “ถ้าที่ใดใช่สำหรับเรา เขาจะให้คุณค่าเราเสมอ” ออจำไว้นะลูก อย่าอยู่ในที่ ที่ไม่ใช่ที่ของเรา คนที่เขาให้ค่าเรา ก็เพราะเขาเห็นคุณค่าในตัวเรา อ ย่ า ฝื น อ ยู่ ใ น ที่ ๆ มั น ไ ม่ เ ห ม า ะ กั บ คุ ณ เ ล ย จงรู้จักคุณค่าในตัวเอง

” ลูกรัก จำไว้อย่าได้ลืม
ถ้าลูกเป็นคนมีน้ำใจคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอ
สิ่งดีๆในชีวิตก็จะแวะเวียนมาหาลูก
แต่หากชีวิตลูกต้องประสบพบเจอคนที่แล้งน้ำใจบ้าง
ก็ไม่ต้องไปใส่ใจถือโทษคนจำนวนน้อยเหล่านั้น
จงรักษาความมีน้ำใจของเราต่อไป “

ขอบคุณที่มา : Cr. Real Inspiration

เรียบเรียงโดย เกษตรบ้านไร่