Saturday, 20 July 2024

พืชใบเหลือง แก้ง่าย แก้ไขก็ไม่ย าก เพียงเติมธาตุรอง ธาตุเสริมลงไปด้วย

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน ให้ท่านได้อ่านเรื่องราวดีตลอดเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่าน วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เป็นข้อคิดเตือนใจค่ะ

พืชโดยส่วนมากแล้ว ซึ่งอาจจะไม่ทุกชนิด ใบพืชจะมีสีเขียว เวลาใบพืชมีสีเหลือง เป็นอาการบ่งบอกเริ่มต้นเลย ว่าพืชที่เราปลูกนั้น เริ่มมีปัญหา ต้องมีความไม่สมบูรณ์อะไรบางอย่ างเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับหรือพืช ผัก ผลไม้ ที่ปลูกเพื่อการค้าหรือปลูกประดับตามความพอใจ

ต้นไม้ใบเหลือง จากการข าดปุ๋ยพืชใบเหลือง โดยส่วนมากแล้ว หากไม่ได้มีสาเหตุมาจากโ s คและแ ม ล งเข้าทำ ล า ยพืช สันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่า พืชขาดธาตุตัว N หรือ ไนโตรเจน ซึ่งโดยปกติแล้ว เติมปุ๋ยที่มีไนโตรเจนลงไปก็จะกลับไปมีใบเขียวสวยเหมือนเดิม ตัวอย่ างเช่นปุ๋ย เอฟเค-1 เป็นต้น

ต้นไม้ใบเหลือง จากการขาดธาตุรอง ธาตุเสริมแต่ในบางกรณีที่เราให้ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจนไปแล้ว แต่ก็ยังไม่เขียวหรือพืชดูคล้ายจะไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยที่เราให้ไป นั้นเป็นเพราะพืชของเรา ขาดธาตุรอง ธาตุเสริม ที่จำเป็นต่อกระบวนการดูดกินไนโตรเจนของพืช จึงส่งผลให้ ไม่ว่าเราจะเติมปุ๋ยตัว N หรือปุ๋ยธาตุหลัก N-P-K ไปเท่าไร

พืชก็ดูดกินไม่ได้ ใบก็ยังเหลืองอยู่ดี วิธีแก้ไขก็ไม่ย าก เพียงเติมธาตุรอง ธาตุเสริมลงไปด้วย ในขณะที่ให้ปุ๋ยธาตุหลัก เมื่อพืชได้ธาตุรอง ธาตุเสริมที่จำเป็น ต่อกระบวนการดูดกินอาหาร พืชก็สามารถจะดูดกินธาตุอาหาร และนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อย่ างมีประสิทธิภาพ

ต้นไม้ใบเหลือง เพราะห น อ นและแ ม ล งเข้าทำล า ยระบบราก บางครั้ง อาการใบเหลือง อาจจเกิดจากระบบร ากพืช ถูกห น อ นและแ ม ล งเข้าทำ ล า ย จึงทำให้พืชดูดกินอาหารไม่เต็มที่ ส่งผลให้มีอาการใบเหลือง

แหล่งที่มา http://www.fkx.asia //เรียบเรียงเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า